Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzüm, Aytül
dc.contributor.authorKangüleç Coşkun, Kübra
dc.date.accessioned2017-08-01T07:13:33Z
dc.date.available2017-08-01T07:13:33Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-06
dc.identifier.citationKangüleç Coşkun, Kübra. Reading the Irish Family from Kristeva’s Perspective: Lost Parents, Abject Children and Melancholy in Edna O’Brien’s The Country Girls, Patrick McCabe’s Breakfast on Pluto and Colm Tóibín’s The Blackwater Lightship, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3824
dc.description.abstractIrish mother has always had an allegorical importance in Irish culture and is constructed over the Mother Ireland stereotype. Due to the colonial past of Ireland, Ireland is defined over a land/woman metaphor and the nationalists create the iconic Mother Ireland image, ascribing historical and ideological meanings to her. As a product of masculine nationalism, Mother Ireland becomes an inspiration for the Irish struggle for independence; yet, she also has a haunting influence on the Irish because of her roots in the colonial discourse, which prevents the formation of a unique Irish identity. Julia Kristeva argues that the mother has a significant role in the child’s psychosexual development since identity formation starts in the maternal chora. Accordingly, the infant must explore and then abject the mother to establish its “self” in the symbolic. The infant’s act of abjection does not mean the exclusion of the (m)other from the symbolic, but means establishing a separate identity by merging the semiotic and the symbolic components in the self. However, the nineteenth-century Irish nationalists make use of patriarchal discourse and create an impossible virgin image for Mother Ireland to safely include her “abject” body into the symbolic. In addition to Mother Ireland’s haunting influence, the oppression of the colonising father and the absence of a loving father figure also constitute an obstacle against the formation of Irish subjectivities. As of the nineteenth century, absent parents and abject children have dominated Irish literature. Referring to Edna O’Brien’s The Country Girls (1960), Patrick McCabe’s Breakfast on Pluto (1998) and Colm Tóibín’s The Blackwater Lightship (1999), all of which feature stories about dysfunctional families and abject children, this dissertation employs Kristeva’s theory to reveal how literary works represent the restricting influence of the colonial discourse on ordinary Irish people as well as Irish children’s gradual exploration of the maternal semiotic during their quest for a self after the colonial era.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………………..……iii ETİK BEYAN…………………………...……………………..………...…………iv DEDICATION ……………...……………………………………………………….v ACKNOWLEDGEMENTS ………………………………………………………..vi ÖZET………………….……………………………………………………………vii ABSTRACT………...……………………………………………………………viii TABLE OF CONTENTS………...…………………………………..……………ix INTRODUCTION…………………………………..……………………………….1 CHAPTER ONE: READING THE IRISH MOTHER ARCHETYPE AND THE IRISH PROCESS OF SUBJECTIVITY UNDER THE LENS OF KRISTEVA…………………………………………………………………………33 1.1. Psychoanalytical Approach to the Irish Identity Formation………………...………………………………………….……33 1.2. Kristeva’s Perspective on the Virgin Mother: Worth Fighting For!…………..…………...…………………………………………...……48 1.3. Abject Children Set Off to Explore the Irish Semiotic..…..…64 CHAPTER TWO: EDNA O’BRIEN’S THE COUNTRY GIRLS TRILOGY: SUBJECTIVITY CRUSHED BY MOTHER IRELAND…………………..……73 CHAPTER THREE: PATRICK MCCABE’S BREAKFAST ON PLUTO: ABJECT BODIES’ STRUGGLE FOR A SELF………………………....……105 CHAPTER FOUR: COLM TÓIBÍN’S THE BLACKWATER LIGHTSHIP: ABJECT MOTHER REDISCOVERED TO CREATE THE SELF…………………………………………………………...…………....……130 CONCLUSION ..…………………………………..…………………………….155 WORKS CITED ..…………………………………..…………………………...163 APPX 1. Originality Reports ………………………………………………..183 APPX 2. Ethics Board Waiver Form For Thesis Work ………………..…185tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectMother Irelandtr_TR
dc.subjectJulia Kristevatr_TR
dc.subjectAbjecttr_TR
dc.subjectEdna O'Brientr_TR
dc.subjectPatrick McCabetr_TR
dc.subjectColm Tóibíntr_TR
dc.subjectPostcolonial ırish identitytr_TR
dc.subjectSemiotic choratr_TR
dc.subjectSubjectivitiytr_TR
dc.titleReading The Irısh Family From Kristeva's Perspective: Lost Parents, Abject Children And Melancholy in Edna O'brien's The Country Girls, Patrick Mccabes's Breakfast On Pluta And Colm Tobin’s The Blackwater Lightshipeng
dc.title.alternativeİrlandalı Aileyi Kristeva Perspektifinden Okumak: Edna O'Brien'ın Kasaba Kızları, Patrick McCabe'in Plüton'da Kahvaltı ve Colm Tóibín'in Denizfenerindeki Işık Romanlarında Kayıp Ana-Babalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAnne figürü, İrlanda kültüründe her zaman alegorik bir öneme sahiptir ve “İrlanda Ana” karakterini model alır. İrlanda topraklarındaki İngiliz sömürgesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin cinsiyetçi bir söylem üzerine kurulmasına sebep olmuş, bu söylemde İngiltere’ye sömürgeci baba, İrlanda’ya ise sömürülen kadın rolleri biçilmiştir. İrlanda kadın/toprak mecazıyla tanımlanmış ve İrlanda milliyetçileri “İrlanda Ana” simgesini yaratarak, ona tarihsel ve ideolojik anlamlar yüklemişlerdir. Ataerkil milliyetçiliğin ürünü olan “İrlanda Ana” İrlanda’nın bağımsızlık mücadelesi için ilham kaynağı olmuştur, ancak çıkışı egemen sömürge söylemine dayalı bu anne figürü İrlandalılar için baskılayıcı bir imgeye dönüşerek, özgün İrlanda kimliği yaratılmasını engellemiştir. Kimlik oluşumunun ana rahminde (semiyotik kora) başladığını savunan Julia Kristeva, annenin çocuğun psikoseksüel gelişiminde çok önemli olduğunu vurgular. Çocuk önce anneyi keşfetmeli sonra sembolik düzende kimliğini inşa etmek için onu reddetmelidir. Çocuğun bu inkârı annenin sembolik düzenden atıldığı anlamına gelmemelidir, tam tersine Kristeva metinlerinde çocuğun öznelliği için hem semiyotik hem de sembolik unsurları bünyesinde birleştirmesi gerektiğini söyler. Ancak, ondokuzuncu yüzyıl İrlanda milliyetçileri ataerkil söylemi kullanarak, “İrlanda Ana” için imkânsız bir bakire anne imgesi yaratmış, kadının iğrenç (abject) olarak niteledikleri bedenini ataerkil düzene dâhil etme yolunu bulmuşlardır. Bakire anne semiyotik rahmini İrlandalı çocuklarının keşfine açamadığı için onsekiz ve ondokuzuncu yüzyıllarda oluşturulan İrlanda milliyetçiliği de sömürgeci zihniyetin kullandığı cinsiyetçi söylemde sıkışıp kalmıştır. İngiliz sömürgeci babanın baskısı ve sevgi dolu bir baba figürü eksikliği İrlanda öznelliğinin gelişimini engellemiştir. Ondokuzuncu yüzyıl itibarıyla, yitik ebeveyn ve abject çocuk motifleri İrlanda edebiyatında sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve İrlandalıların özgün bir ulusal kimlik inşası için gerek duydukları işlevsel aile arayışlarını ortaya koymuştur. Edna O’Brien’ın Kasaba Kızları (1960), Patrick McCabe’in Plüton’da Kahvaltı (1998) ve Colm Tóibín’in Denizfenerindeki Işık (1999) eserlerini inceleyen bu çalışma, sömürgeci söylemin İrlandalılar üzerindeki kısıtlayıcı etkisini, çocukların sömürge sonrası dönemdeki benlik arayışlarını ve annenin semiyotik dünyasını keşfedişlerini Kristeva’nın öznellik kuramıyla açıklamaya çalışır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record