Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Hasan
dc.contributor.authorAhmadi, Amineh
dc.date.accessioned2017-07-25T08:24:38Z
dc.date.available2017-07-25T08:24:38Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3751
dc.description.abstractAhmadi Amineh, Paintings of The Nightmare, Master Thesis, Ankara, 2017. Analyzing the dreams and nightmares which were seen during sleep time and searching for meaning of them is a one way to reach to the subconscious of human beings to achieve the origin of their desires and fears in psychology science. In the same time, in the process of art creating, subconscious provided a rich repository for the artists in the several periods of history of art. In some art movements like surrealism, exploring of subconscious undertook the central position in the creation of art. From this point of view, we can find the relationship between psychology science and art world. Although the reality of having dreams or nightmares is common among all human beings but according to the distinctness of every individual, the modality of this reality is partly personal. The living style and life story of every mankind reflect in all dreams and nightmares which they have but there are so important commonalities in the psychological condition of all humanity in general. These commonalities are based on common fears and hopes of human beings and expressed themselves as symbols through history of culture and art. The origin of grotesque art genre which attaches more importance to the dark side of dreaming is found in the nightmares. The samples of such approach to the art can be found in all throughout history between different cultures. Grotesque art tries to deconstruct the habitual reality with anomaly, strangeness and terrifying attribute and it efforts to cross beyond all boundaries of normal things. By applying to this method, it takes aim at artistic originality. In this project, I set out on a journey to find a nutritional source for my paintings by linking the roots of grotesque art with my nightmares and dreams which were inspired by my own subconscious world. In this process, I took quotations from history of art and besides, I utilized illuminating helps from psychology. If all emerging works of this process are read as a series, they create the personal world of mine as a whole.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÇİNDEKİLER ÖZET………………………………………...…………….………….….…i ABSTRACT…………………………………….………………...…….….ii İÇİNDEKİLER………………………………….……….………..….……iv RESİMLER DİZİNİ ……… …………………..…….……………………v GİRİŞ…………………………………………………………..………...…1 BÖLÜM 1 1.1. Rüyalardaki Ruhun Gölgesi……………………………………….………….….…..3 1.2. Rüyanın Anlamı…………………………………………………..….5 1.3. Rüyadaki Sembollerin Ortak Noktası…………………………….....8 1.4. Doyumsuzluğun Sembolleri ……………………….………………..10 1.5. Ezoterik Öğretilerde Gölge Kavramı………………..……………..15 1.6. Kabusa Piskolojik Bakış……………………………………………..20 BÖLÜM 2 2.1. Grotesk ……….…..………………………………………………………………………….…22 2.2. Grotesk Sanat…………………….……….……………………………………….…………26 SONUÇ……………………..………………………..….……………..……………….………….49 KAYNAKLAR…………………………………………..………………..50tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGrotesktr_TR
dc.titleKabus resimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAhmadi Amineh, Kabus Resimleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Piskoloji biliminde, uyku sırasında görülen düşler ve kabusları incelemek ve anlamlarını araştırmak, insanların bilinçaltına inerek onların arzular ve korkularının kaynağına ulaşmak için bir yöntem sayılır. Aynı zamanda bilinçaltı sanat tarihinde de dönem dönem sanatçıların yarattığı eserler için bir kaynak mahzeni olmuştur. Bilinçaltını araştırmak, gerçeküstücü sanat akımı gibi bazı akımlarda merkezi rol üstlenmiştir. Bu bakış açısıyla bakıldığında sanat ve piskolojinin bir biriyle ilintili olduğunu görebiliyoruz. Rüya ve ya kabus görmek gerçeği insanlar arasında ortak olsa da bireylerin farklılığına göre kısmen kişiseldir. Her insanın yaşam tarzı ve öyküsü gördüğü rüyalar ve kabuslarda yansır, ama genel olarak insanoğlunun piskolojisinde önemli ortaklıklar bulunur. Bu ortaklıklar insanlığın ortak korku ve ümitlerinden kaynaklanır ve kültür ve sanat tarihi boyu kendini simgeler halinde dışavurur. Düşlerin karanlık tarafına daha fazla önem veren Grotesk sanat üslubunun kökeni kabuslarda bulunur. Sanatta böyle bir yaklaşımın örnekleri, tüm kültürlerde ve tüm tarih boyu rastlanabilir. Grotesk sanat anomali, garip olması ve dehşet vericiliğinden dolayı alışıla gelmiş gerçeği bozarak, normal olan her şeyin sınırını aşmaya çalışır. Başvurduğu bu yöntemle de sanatsal orjinallığı hedefler. Bu çalışmada grotesk sanatın köklerini kendi bilinçaltı dünyamdan esinlenen kabuslarım ve rüyalarım ile ilişkilendirerek, yaptığım resimler için bir besin kaynağı olacağına olanak verdim. Bu süreçte sanat tarihinden aldığım alıntıların yanı sıra piskoloji biliminin de aydınlatıcı yanından faydalandım. Ortaya çıkan çalışmalar bir seri olarak okunulduğunda, kendi kişisel dünyama dair bir bütün oluşturacağına inanıyorum. Anahtar keleme: Kabus, Bilinçaltı, Rüya, Doyumsuz, Grotesk.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record