Show simple item record

dc.contributor.advisorAttar, Mustafa Aykut
dc.contributor.authorİçer, Ataman
dc.date.accessioned2017-07-18T11:04:52Z
dc.date.available2017-07-18T11:04:52Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-01
dc.identifier.citationİçer, Ataman (2017). Economic Growth in Sub-Saharan Africa: A View From Unified Growth Theorytr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3720
dc.description.abstractEconomic growth in Sub-Saharan Africa (SSA) has been one of the main concerns of economic growth literature. There was no economic growth in SSA until several decades. This study attempts to explain the causes of earlier stagnation and recent growth in the region via households’ decisions on the child quantity-quality (Q-Q) tradeoff. After reviewing the literature on growth economics, we show why Unified Growth Theory (UGT) is potentially useful to understand the experience of SSA economies. The canonical model of UGT defines modern growth as a regime where productivity growth and education has virtuous circle and where increases in education lead to decreases in fertility. To test whether SSA economies exhibit modern growth a la UGT, we use Ordinary Least Squares (OLS) and Instrumental Variables (IV). Our results verify that, for 27 countries in SSA and for the period of 1960-2010 education has a strong and causal negative effect on fertility. Besides, this result is robust to the addition of several controls. Another important result is on the threshold effects. When we divide our sample into low-education and high-education groups, the child Q-Q tradeoff is active in high-education group. Therefore, there perhaps exists a level of education above which fertility declines causally as a response to increasing educational attainment. Lastly, differenced and system Generalized Method of Moments (GMM) estimations show that high fertility rates are traditional in SSA as lagged fertility is positive and significant, but it does not remove the negative causal effect of education on fertility.tr_TR
dc.description.tableofcontentsACCEPTANCE AND APPROVAL DECLARATION YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET BEYANI ETİK BEYAN ACKNOWLEDGEMENT DEDICATION ABSTRACT TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES LIST OF FIGURES CHAPTER 1: INTRODUCTION CHAPTER 2: THE RISE OF THE UNIFIED GROWTH THEORY 2.1 Early Theories and Thoughts 2.1.1 Smith 2.1.2 Malthus and Ricardo 2.1.3 Marx 2.1.4 Schumpeter 2.2 The Genesis of the Modern Theories: The Harrod-Domar Model 2.3 The Neoclassical Economic Growth Models 2.3.1 The Solow-Swan Model 2.3.2 The Ramsey-Cass-Koopmans Model 2.4 Endogenous Growth Theory 2.4.1 Marshallian Externalities 2.4.2 Schumpeterian Innovations 2.5 Poverty Traps 2.6 The Unified Growth Theory CHAPTER 3: STAGNATION AND GROWTH IN THE UNIFIED GROWTH THEORY 3.1. THE MODEL ENVIRONMENT 3.1.1. Demographic Structure 3.1.2. Endowments 3.1.3. Preferences 3.1.4. Technologies 3.2. THE DECISION PROBLEM 3.3 THE THREE REGIMES 3.3.1 The Malthusian Regime 3.3.2 The Post-Malthusian Regime 3.3.3 The Modern (or Sustained) Growth Regime 3.4. Other Unified Growth Dynamics CHAPTER 4: STAGNATION AND GROWTH IN SUB-SAHARAN ECONOMIES: MAIN PATTERNS AND REGULARITIES 4.1 A Brief Review of the Literature 4.2 Estimates of Economic Growth and Stability 4.3 The Dynamics of Education and Fertility 4.4 A Concluding Remark CHAPTER 5: THE CHILD QUANTITY-QUALITY TRADEOFF IN SUB-SAHARAN AFRICA 5.1. INTRODUCTION 5.2 RELATED LITERATURE 5.3. EDUCATION AND FERTILITY IN SUB-SAHARAN AFRICA 5.4 METHODOLOGY AND DATA 5.4.1 Methodology 5.4.2 Data 5.5 RESULTS 5.6. THRESHOLD EFFECTS 5.7 DYNAMICS MODEL OF FERTILITY AND EDUCATION 5.8 CONCLUDING REMARKS CHAPTER 6: CONCLUSION REFERENCES APPENDIX 1: TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU APPENDIX 2: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMUtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUnified Growth Theorytr_TR
dc.subjectMalthusian Regime
dc.subjectPost-Malthusian Regime
dc.subjectModern Growth Regime
dc.subjectSub-Saharan Africa
dc.subjectFertility
dc.subjectQuantity-quality tradeoff
dc.subjectInstrumental Variable
dc.subjectGeneralized Method of Moments
dc.titleEconomic Growth In Sub-Saharan Africa: A View From Unified Growth Theorytr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSahra Altı Afrika’da iktisadi büyüme uzun süredir ekonomik büyüme literatürünün ilgilendiği birincil konulardan biridir. Son birkaç on yıl öncesine kadar Sahra Altı Afrika’da iktisadi büyüme görülmemekteydi. Bu çalışma bölgede daha önce görülen iktisadi durgunluğun ve son dönemde yaşanan büyümenin nedenlerini hane halklarının çocukların nicelik-nitelik ödünleşme kararıyla açıklamaya çalışmaktadır. İktisadi büyüme literatürünü gözden geçirdikten sonra, neden Birleştirilmiş Büyüme Kuramı’nın Sahra-altı Afrika ekonomilerinin iktisadi deneyimlerini anlamak açısından potansiyel olarak yararlı olduğunu gösteriyoruz. Birleştirilmiş Büyüme Kuramı temel olarak modern büyüme dönemini verimlilik artışı ile eğitimin birbiri ile verimli ve pozitif bir döngü içinde olduğu ve eğitim artışının doğurganlık azalışına sebep olduğu bir ekonomik rejim olarak tanımlamaktadır. Sahra Altı Afrika ekonomilerinin modern bir büyüme sergileyip sergilemediğini test etmek için en küçük kareler yöntemi ve araçsal değişken yöntemlerini kullandık. Ampirik sonuçlarımız Sahra Altı Afrika’daki 27 ülke için 1960-2010 yılları arasında eğitimin doğurganlık üzerinde güçlü ve nedensel bir negatif etkiye sahip olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca, bu sonuçlar farklı kontrol değişkenlerin eklenmesinden etkilenmemektedir. Bir diğer önemli sonuç ise eşik etkisidir. Verimizi düşük ve yüksek eğitim seviyelerine göre böldüğümüzde çocukların nitelik-nicelik ödünleşmesinin yüksek eğitim seviyeli ülkelerde aktif olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, belki de doğurganlığın nedenselliğe dayalı azalmasında artan eğitim seviyesinin bir eşik değeri vardır. Son olarak, farkı alınmış ve sistematize genelleştirilmiş momentler yöntemi tahminleri geçmiş dönem doğurganlık seviyesinin mevcut doğurganlık seviyeleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiş, bu da yüksek doğurganlık seviyelerinin Sahra Altı Afrika’da geleneksel olduğunu göstemektedir; ancak bu etki eğitimin doğurganlık üzerindeki negatif ve nedensel etkisini ortadan kaldırmamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.authorID252823tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record