Show simple item record

dc.contributor.advisorKöksal , Merih
dc.contributor.authorEl-Khozondar , Balkess
dc.date.accessioned2017-06-15T08:30:34Z
dc.date.available2017-06-15T08:30:34Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3541
dc.description.abstractThe water-energy intertwined relationship has recently gained more importance due to the high water consumption in the energy sector and to the limited availability of the water resources. The energy production is a water intensive process in which water is consumed for fuel extraction, fuel processing, and electricity generation which results in the largest share of water consumption among other processes. Thus, investigating the amount of water consumed during electricity generation at power plants has become an important issue in energy-water nexus. The energy and electricity demand of Turkey has been increasing rapidly in the last two decades. More thermal power plants are expected to be built in the near future to supply the rapidly increasing electricity demand in Turkey. In this study, the water consumption for electricity generation at the Turkish power plants is investigated. The main objectives of this study are to identify the amount of water consumed to generate 1 GWh of electricity for each fuel type currently used in Turkey and to investigate ways to reduce the water consumption at power plants expected to be built in the near future to supply the increasing demand. In the first stage of the study, installed capacity, fuel and technology types, electricity generation, and if available cooling system type data of over 1500 power plants, cooling-system water consumption factors, renewable energy potential, and electricity demand forecasts are gathered from various sources. Then, the data are analyzed to determine the water consumption of the current power plants, and the total and per generation water consumption at Turkish electricity sector in 2016. The analysis resulted that based on the installed capacity 44% of the power plants use wet cooling towers as their cooling system type, which consume more water than once through or dry cooling systems. Also coal/lignite fueled power plants consume 71% of the total water consumed at electricity generation in 2016 which is determined as 188 million m3. The analyses also show that the 693 m3 of water is consumed at cooling systems of the power plants to generate 1 GWh of electricity in 2016. In the next stage of the study, the various scenarios based on fuel types mixture are analyzed to determine the total and per generation water consumption and savings. The Long-range Energy Alternatives Planning (LEAP) program is used to determine the fuel type mixtures resulting in the minimum water consumption using optimization approaches between 2017 and 2035. Based on the comparison of the water consumption resulted in all scenarios, the wet cooling tower based scenarios have the highest amount. Whereas, the dry cooling system based scenarios achieve the lowest water consumption among the other scenarios. The scenario which assumes that the dry cooling systems are preferred more than the other systems, where available, results in reductions of 45% and 40% in 2016 and 2035, respectively.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectWater consumptiontr_TR
dc.subjectWater intensity
dc.subjectElectricity generation
dc.subjectCooling systems
dc.subjectLEAP
dc.titleInvestigating The Use Of Water For Electricity Generation At Turkish Power Plantstr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEnerji sektöründe su tüketiminin yüksek olması ve su kaynaklarına erişimin sınırlı düzeyde olması nedeniyle su ve enerjinin karşılıklı ilişkisi son zamanlarda daha da önem kazanmıştır. Enerji üretimi suyun kullanımı yoğun olan bir süreçtir, ve su yakıt ekstraksiyonu, yakıt imalatı ve elektrik üretimi işlemlerinde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bunlar arasında elektrik üretimi suyun en yoğun kullanıldığı prosestir. Bu nedenle, elektrik santrallerinde elektrik üretimi sırasında tüketilen su miktarının araştırılması enerji-su bağlantısı içinde önemli bir konu haline gelmiştir. Son yirmi yıldır, Türkiye’nin enerji ve elektrik talebi hızla artmaktadır. Türkiye'de hızla artan elektrik talebini karşılamak için yakın gelecekte daha fazla termik santral inşa edilmesi beklenmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de bulunan elektrik santrallerindeki elektrik üretimi için gereken su tüketimi araştırılmıştır. Bu çalışmanın temel amaçları; Türkiye'de halihazırda kullanılan her yakıt türü bazında 1 GWh elektrik üretmek için tüketilen su miktarını belirlemek ve artan talebi karşılamak için yakın gelecekte inşa edilmesi beklenen santrallerdeki su tüketimini azaltmanın yollarını araştırmaktır. Çalışmanın ilk aşamasında; 1500'den fazla elektrik santrali için kurulu güç, yakıt ve teknoloji türleri, elektrik üretimi ve - eğer ulaşılabilmişse - soğutma sistemi tipi bilgileri temin edilmiş, soğutma sistemi su tüketimi faktörleri, yenilenebilir enerji potansiyeli ve elektrik talebi tahminleri çeşitli kaynaklardan toplanmıştır. Daha sonra veriler, mevcut elektrik santrallerinin su tüketimini ve 2016 yılında Türk elektrik sektöründeki toplam ve üretim başına su tüketimini belirlemek için analiz edilmiştir. Kurulu güce dayalı analiz sonuçlarına göre, santrallerin %44'ü soğutma sistemi olarak açık devre veya kuru soğutma sistemine göre daha çok su tüketen, ıslak soğutma kulelerini kullanmaktadır. Ayrıca, kömür/linyit yakıtlı elektrik santralleri, 2016 yılı elektrik üretiminde kullanılan toplam 188 milyon m3 suyun %71'ini tüketiği belirlenmiştir. Analizler aynı zamanda, 2016 yılında 1 GWh elektrik üretmek için santrallerin soğutma sistemlerinde 693 m3 suyun tüketildiğini göstermektedir. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, yakıt türü karışımlarına dayalı çeşitli senaryolar ile toplam ve üretim başına su tüketimi ve tasarrufunu belirlemek için analizler yapılmıştır. Uzun Vadeli Enerji Alternatifleri Planlama (LEAP) programı kullanılarak 2017 ve 2035 yılları arasındaki en az su tüketimi sağlayan yakıt karışımı türü optimizasyon yaklaşımları ile belirlenmiştir. Uygulanan tüm senaryolardaki su tüketimi sonuçları karşılaştırıldığında, ıslak soğutma kulesi tabanlı senaryolar en yüksek miktarda su tüketimlerine yol açtıkları belirlenmiştir. Buna karşın, kuru soğutma sistemi tabanlı senaryolar, diğer senaryolar içinde en düşük su tüketimini sağladığı tespit edilmiştir. Kuru soğutma sistemlerinin diğer sistemlere göre daha çok tercih edildiği kabul edilen senaryoya göre 2016 ve 2035 yıllarında su tüketiminlerinde sırası ile %45 ve %40 düşüş olabileceği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID10150183tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record