Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkaş, Meltemtr_TR
dc.contributor.authorDemir Cihat, Mehmettr_TR
dc.date.accessioned2017-06-13T08:35:07Z
dc.date.available2017-06-13T08:35:07Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3500
dc.description.abstractDemir M.C., The Conditions That Doctors Take Into Consider While Ordering Radiological Imagings, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Thesis of Emergency Medicine. Ankara, 2016. With the increasing use of radiological investigations, its overutilization has come to the fore. In this study, it is aimed to determine the use of unnecessary radiological tests, and its causes through the doctors’ viewpoints. In this study, the conditions which were considered by the doctors while ordering the radiological tests, and the level of knowledge and awareness of the doctors about the radiological imagings were determined. A total number of 700 physicians in Turkey, 140 from each divisions of emergency medicine, medical sciences, surgical sciences, radiology departments, and general practitioners have been voluntarily participated in this survey via e-mail, between May 15 and October 30 in 2015. Medical school, residency training, individual interests, radiological courses/seminars, and sympotr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRadiological imagingtr_TR
dc.titleRadyolojik Görüntüleme Isterken Doktorların Göz Önünde Bulundurdukları Durumlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2016/2722tr_TR
dc.description.ozetDemir M.C., Radyolojik Görüntüleme İsterken Doktorların Göz Önünde Bulundurdukları Durumlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Uzmanlık Tezi. Ankara, 2016. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile aşırı kullanım gündeme gelmiştir. Bu çalışma ile doktorların kendi gözünden gereksiz tetkik kullanımı ve nedenlerinin tespit edilmesi amaçlandı. Radyolojik tetkik isteminde göz önünde bulundurulan durumlar saptanarak, doktorların radyolojik görüntülemeler konusunda bilgi ve farkındalık düzeyi tespit edilmek istendi. 15.05.2015-30.10.2015 tarihleri arasında, Türkiye’de acil tıp, dahili, cerrahi, radyoloji bölümlerinde çalışan doktorlar ve pratisyen doktorluk yapan grupların her birinden 140 olmak üzere, toplam 700 doktor gönüllü olarak elektronik posta yoluyla anket çalışmasına katılmıştır. Radyolojik tetkikler hakkında edinilen bilgilerin kaynağı olarak; tıp fakültesi eğitimi %83.9, uzmanlık eğitimi %65.3, bireysel ilgiye dayalı araştırmalar %57.1, radytr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record