Show simple item record

dc.contributor.advisorSavaş, Ufuk Tolga
dc.contributor.authorFidan, Kemal Savcı
dc.date.accessioned2024-05-14T08:01:18Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-04-24
dc.identifier.citationKemal Savcı Fidan. (2024). DİJİTAL UYGULAMALARDA KULLANILAN PİKSEL TEKNİĞİNİN SERAMİK SANATINA YANSIMASI (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34929
dc.descriptionDİJİTAL UYGULAMALARDA KULLANILAN PİKSEL TEKNİĞİNİN SERAMİK SANATINA YANSIMASItr_TR
dc.description.abstractToday's technological progress has brought important developments, and these developments have paved the way for the emergence of new inventions and ideas. One of these developments is digital art. Even though digital art is produced in a computer environment, it has inspired other art disciplines and the direct production of artworks. This interaction is also reflected in painting, sculpture, clothing fashion and ceramic art among the plastic arts. With the emergence of digital art, designers and artists have sought ways to contribute to this field. Artists have discovered a new form of expression with the pixel, a new texture and form of expression derived from this field. With the development of digital, hundreds of points were brought together to solve the resolution problem when transferring the analog image to digital media. This situation gave rise to the pixel technique. With the advancement of technology, pixels have not only solved the resolution problem in the digital environment, but also influenced the art medium. This led to the birth of pixel art. This formation also affected the ceramic art. In this study, the effects of pixel art on artists and designers will be examined, and the artists' pixel texture rendering techniques and the works of art they produce will be emphasized. Thus, the reflections of pixel art, which artists use as a form of expression, will be investigated. As a result of the research, ceramic works inspired by pixel art will be created.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subjectPiksel tekniğitr_TR
dc.subjectDijital sanattr_TR
dc.subjectDijital kültürtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleDijital Uygulamalarda Kullanılan Piksel Tekniğinin Seramik Sanatına Yansımasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzün teknolojik ilerlemesi beraberinde önemli gelişmeler getirmiş ve bu gelişmeler, yeni buluşların ve fikirlerin doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu gelişmelerden biri de dijital sanattır. Dijital sanat, bilgisayar ortamında üretilse de diğer sanat disiplinlerine ve doğrudan sanat eseri üretimine ilham kaynağı olmuştur. Bu etkileşim, plastik sanatlar arasında resim, heykel, giyim modası ve seramik sanatına da yansımıştır. Dijital sanatın ortaya çıkmasıyla birlikte, tasarımcılar ve sanatçılar bu alanda kendilerine katkı sağlayabilecek yollar aramışlardır. Sanatçılar, bu alandan türeyen yeni bir doku ve ifade biçimi olan piksel ile yeni bir ifade biçimi keşfetmişlerdir. Dijitalin gelişmesiyle birlikte, analog görüntüyü dijital ortama aktarırken yüzlerce noktanın bir araya gelerek çözünürlük sorununu çözmüşlerdir. Bu durum, piksel tekniğinin doğuşuna neden olmuştur. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, pikseller yalnızca dijital ortamda çözünürlük sorununu çözmekle kalmamış, aynı zamanda sanat ortamını da etkilemiştir. Bu durum, piksel sanatının doğuşuna yol açmıştır. Bu oluşum, seramik sanatını da etkilemiştir. Bu çalışmada, piksel sanatının sanatçılar ve tasarımcılar üzerindeki etkileri incelenecek, sanatçıların piksel dokusunu verme teknikleri ve ürettikleri sanat eserleri üzerinde durulacaktır. Böylece, sanatçıların ifade biçimi olarak kullandıkları piksel sanatının yansımaları araştırılacaktır. Araştırmalar sonucunda, piksel sanatından esinlenerek üretilmiş seramik çalışmaları oluşturulacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-05-14T08:01:18Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR
dc.subtypeimagetr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR
dc.subtypepresentationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record