Show simple item record

dc.contributor.advisorSARI, Suat
dc.contributor.authorHanif, Naufa
dc.date.accessioned2024-01-31T11:17:32Z
dc.date.issued2024-01-04
dc.date.submitted2024-01-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34549
dc.description.abstractCancer, a leading global cause of deaths, utilizes mechanisms and pathways to evade the immune system, one of which is the kynurenine (Kyn) pathway, responsible for degrading amino acid L-tryptophan (Trp). Overexpression of indolamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1), the rate-limiting enzyme of Kyn pathway, in certain cancers makes it a target of interest. In this study, virtual screening was conducted to discover new apo-IDO1 small molecule inhibitors. In the virtual screening process, encompassing both ligand-based and structure-based approaches, three compounds were successfully identified from a commercial library of 555,557 compounds. The library compounds underwent an initial filtering based on drug-likeness parameters to remove those with potentially undesired pharmacokinetic attributes and reactive functional groups. The refined library then underwent parallel ligand-based virtual screening, employing both shape similarity and pharmacophore modeling screening with the involvement of five different known apo-IDO1 inhibitors. The screened library was subsequently docked to the selcted cystallographic human apo-IDO1 structure (PDB ID: 6wjy), which exhibited the best validation results, utilizing standard and then extra precision modes. The top 500 compounds with their three best poses were selected to calculate their MM-GBSA free binding energy (ΔG) values. Fingerprint similarity analysis was performed and similar entities were removed to ensure structural diversity for the selected hits. Among the top scoring 10 compounds regarding MM-GBSA ΔG values, three hits namely STOCK2S-34127, STOCK3S-69016, and STOCK2S-94986, were better than the reference inhibitor. In MD simulations, apo-IDO1 complexes of these hits displayed favorable outcomes, regarding structural conformation and stability, residue fluctuations, compactness, salt bridge formations, and binding free energy. Lastly, the three hits were predicted to show low oral toxicity, moderate toxicity to Daphnia magna, low bioaccumulation in aquatic environments, and be inactive in both nuclear receptor signaling and stress response pathways of toxicity. As a result, STOCK2S-34127, STOCK3S-69016, STOCK2S-94986 were predicted as potent, selective, and safe apo-IDO1 inhibitors, which need to be confirmed via in vitro and in vivo assays.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectIDO1tr_TR
dc.subjectvirtual screeningtr_TR
dc.subjectshape similaritytr_TR
dc.subjectpharmacophore modelingtr_TR
dc.subjectmolecular dockingtr_TR
dc.subjectMD simulationstr_TR
dc.subject.lcshEczacılık bilimitr_TR
dc.titleDıscovery of New Indoleamıne 2,3-Dıoxygenase 1 (Ido1) Inhıbıtors Through Vırtual Screenıngtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKanser, dünya genelinde ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak, bağışıklık sistemini atlatmak için çeşitli mekanizma ve yollar kullanır. Bunlardan biri de amino asit L-triptofan'ın (Trp) parçalandığı kinürenin (Kyn) yoludur. Belirli kanser tiplerinde kinürenin yolunun hız sınırlayıcı basamağını katalize eden indolamin 2,3-dioksiyoksijenaz 1'in (IDO1) aşırı ifadesi, bu enzimi ilgi odağı haline getirmiştir. Bu çalışmada, apo-IDO1’in küçük molekül inhibitörlerinin keşfi için sanal tarama gerçekleştirildi. Hem ligand- hem de yapı-temelli yaklaşımları içeren sanal tarama sürecinde, ticari bir kütüphanede yer alan 555,557 bileşik arasından üçü aday bileşikler olarak başarıyla tanımlanmıştır. Kütüphane bileşikleri potansiyel olarak istenmeyen farmakokinetik özelliklere ve reaktif gruplara sahip olan moleküllerin elenmesi amacıyla ilaç benzerlik parametrelerine dayalı olarak filtreleme işlemine tabi tutuldu. Daha sonra, fitrelenmiş bileşik kütüphanesi, beş farklı apo-IDO1 inhibitörünün referans bileşik olarak dahil olduğu, hem şekil benzerliği hem de farmakofor modelleme taramasının kullanıldığı paralel ligand-temelli sanal taramaya tabi tutulmuştur. Seçilen kütüphane bileşikleri daha sonra, validasyon çalışmalarında en iyi sonucu veren 6wjy PDB kodlu insan apo-IDO1 kristal yapısına önce standart ve ardından ekstra kesinlik kipleri kullanılarak kenetlenmiştir. En iyi üç bağlanma pozu ile birlikte en yüksek skorlu 500 bileşik, MM-GBSA serbest bağlanma enerjisi (ΔG) hesaplamaları için seçilmiştir. Seçilen bileşiklerin yapısal çeşitlilik gösterdiğinden emin olmak için parmak izi benzerlik analizi gerçekleştirilerek benzer bileşikler elenmiştir. MM-GBSA ΔG değerleri açısından en iyi 10 bileşik arasından STOCK2S-34127, STOCK3S-69016 ve STOCK2S-94986 olmak üzere üçü, referans inhibitörden daha iyi bulunmuştur. Bu üç bileşiğin apo-IDO1 kompleksleri MD simulasyonlarında yapısal konformasyon ve stabilite, aminoasit dalgalanmaları, bütünlük, tuz köprüsü oluşturma ve ligand-reseptör serbest bağlanma enerjileri açısından olumlu sonuçlar göstermiştir. Son olarak, bu üç bileşik için düşük oral toksisite, Daphnia magna'ya karşı orta düzeyde toksisite gösterdiler, ve sucul ortamlarda düşük biyobirikim öngörülmüş, toksisite yolaklarından hem nükleer reseptör sinyalizasyonunda hem de stres yanıt yollarında etkisiz oldukları tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, STOCK2S-34127, STOCK3S-69016 ve STOCK2S-94986, güçlü, spesifik, ve güvenli apo-IDO1 inhibitörleri olarak öngörülmüştür; bu öngörülerin in vitro ve in vivo deneyler ile teyit edilmesi gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFarmasötik Kimyatr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-01-31T11:17:32Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record