Show simple item record

dc.contributor.advisorÇavuşoğlu, Ali Tarkan
dc.contributor.authorÜnalan Karakuş, Eda
dc.date.accessioned2023-12-05T07:45:50Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-10-23
dc.identifier.citationÜnalan Karakuş, E. (2023). Kamu-Özel İşbirliği Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisinde Kurumsal Gelişmişliğin Rolü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34197
dc.description.abstractThis thesis aims to discuss the impact of public-private partnership investments, which have become increasingly widespread in the last thirty years to meet infrastructure needs, on economic growth from an institutional framework. Public-private partnerships are considered to be an extension of the neoliberalisation process in the post-1980 period. Accordingly, in the theoretical part of the thesis, the relationship between public-private partnerships and institutionalism is discussed within the framework of the concept of governance that gained legitimacy in this process. In the practical part of the thesis, the role of institutional development in the impact of public-private partnership investments on economic growth is analysed using system GMM and pooled least squares method. In the analysis, data of 82 countries covering the years 2002-2019 were used. According to the results obtained, institutional development plays a positive and important role in the effect of public-private partnership investments on economic growth.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKamu-Özel işbirliğitr_TR
dc.subjectYönetişimtr_TR
dc.subjectEkonomik büyümetr_TR
dc.subject.lcshMaliyetr_TR
dc.titleKamu-Özel İşbirlikleri Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisinde Kurumsal Gelişmişliğin Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması, altyapı ihtiyacını karşılamada son otuz yıllık dönemde giderek yaygınlaşan kamu-özel işbirliği yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini kurumsal bir çerçeveden tartışmayı amaçlamaktadır. Kamu-özel işbirliklerinin, 1980 sonrası döneme denk düşen neoliberalleşme sürecinin bir uzantısı olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, tezin teorik kısmında kamu-özel işbirlikleri ve kurumsallık ilişkisi bu süreç içerisinde meşruiyet kazanan yönetişim kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Tezin uygulama kısmında ise kamu-özel işbirliği yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde kurumsal gelişmişliğin rolü, sistem GMM ve havuzlanmış en küçük kareler yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizde, 82 ülkenin 2002-2019 yıllarını kapsayan verilerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kamu-özel işbirliği yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisinde kurumsal gelişmişlik olumlu ve önemli bir rol oynamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-05T07:45:50Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record