Show simple item record

dc.contributor.advisorSalih, Bekir
dc.contributor.authorEyvazoğlu, Hande
dc.date.accessioned2023-11-29T12:35:17Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationPROTEOMİKS ÇALIŞMALARINDA FOSFOPEPTİTLERİN SPESİFİK OLARAK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE KÜTLE SPEKTROMETRİSİ İLE TAYİNİ İÇİN POLİKATYONİK MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ Hande EYVAZOĞLU Yüksek Lisans, Kimya Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir SALİH Tez Eş Danışmanı: Doç. Dr. Ömür ÇELİKBIÇAK Haziran 2018tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34171
dc.description.abstractPhosphorylation is the most common post-translational modification and is regulated by kinase signaling pathways. Defects in this pathway may be related to various diseases such as cancer, diabetes, chronic inflammatory diseases or neurodegenerative diseases. Therefore, different analytical approaches have been developed to identify phosphorylation for following kinase activity in cells. The identification of phosphorylation may be helpful to understand the reasons behind disease conditions and in developing new therapeutic approaches. Mass spectrometry is generally used for monitoring changes in protein phosphorylation. However, even with the advantages of mas sspectrometry, it is difficult to detect phosphorylated peptides in the presence of high abundance of non-phosphorylated peptides. Furthermore, the ionization efficiencies of phosphorylated peptides are lower than those of their non-phosphorylated counterparts due to the presence of phosphorylated sites on the structure. Thus, the development of highly specific enrichment methods for phosphopeptides for complex mixtures has been necessary prior to their mass spectrometric analysis for the successful evaluation of phosphoproteomics data. Therefore, polymeric gel based materials were synthesized following an easy and inexpensive process, and their highly specific and efficient phosphopeptide enrichment performance in MALDI-MS applications were investigated in this study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFosfopeptittr_TR
dc.subjectKütle spektrometrisitr_TR
dc.subjectFosfoproteomikstr_TR
dc.subjectZenginleştirmetr_TR
dc.subjectPolimertr_TR
dc.subjectJeltr_TR
dc.subjectPhosphopeptidetr_TR
dc.subjectMass Spectrometrytr_TR
dc.subjectPhosphoproteomicstr_TR
dc.subjectEnrichmenttr_TR
dc.subjectPolymertr_TR
dc.subjectGeltr_TR
dc.subject.lcshKimyatr_TR
dc.titleProteomiks Çalışmalarında Fosfopeptitlerin Spesifik Olarak Zenginleştirilmesi ve Kütle Spektrometrisi ile Tayini için Polikatyonik Malzemelerin Geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDevelopment of Polycationic Materials for Specific Enrichment and Mass Spectrometric Detection of Phosphopeptides in Proteomic Studiestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFosforilasyon canlı organizmaların hücre döngüleri içerisinde proteinler için en çok karşılaşılan translasyon sonrası modifikasyondur (post-translational modification, PTM) ve kinaz sinyal yollarıyla düzenlenmektedir. Bu sinyal döngüsü esnasında meydana gelen sorunlar genellikle kanser, diyabet, kronik iltihaplı veya nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, fosforilasyonları tanımlayarak hücre içerisindeki kinaz aktivitesini izlemek amacıyla farklı analitik yaklaşımlar geliştirilmiştir. Fosforilasyonun tanımlanması bu hastalıkların ardında yatan nedenlerin anlaşılması ve tedavi edici yaklaşımların ortaya koyulabilmesi açısından büyük yarar sağlamaktadır. Protein fosforilasyonlarının tanımlanması amacıyla genellikle kütle spektrometrisi kullanılmaktadır. Kütle spektrometrisinin birçok avantajına rağmen, ortamda bulunan bol miktardaki fosfatlanmamış peptitlerin varlığında, fosfopeptitlerin tayin edilmesi oldukça zordur. Ayrıca kütle spektrometrik şartlarda fosfopeptitlerin iyonlaşma etkinlikleri, yapılarında bulunan fosfat gruplarının baskınlığı nedeniyle, fosforilasyona uğramamış emsallerine göre oldukça düşüktür. Bu nedenle, fosfoproteomik verilerin başarılı bir şekilde değerlendirilebilmesi için kütle spektrometrik analizler öncesinde fosfopeptitlerin, içinde bulundukları karmaşık ortamdan alınarak saflaştırılmaları amacıyla yüksek seçiciliğe sahip zenginleştirme metotlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kolay ve ucuz bir yöntem ile polimerik malzemeler sentezlenmiş, bu polimerik malzemelerin MALDI-MS uygulamalarında kullanılabilecek yüksek seçiciliğe ve etkinliğe sahip olup olmadıkları ve fosfopeptit zenginleştirme uygulamalarındaki performansları incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-29T12:35:17Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record