Show simple item record

dc.contributor.advisorKermeli Ünal, Evgenia
dc.contributor.authorGençtürk, Ayşen
dc.date.accessioned2023-11-23T10:54:20Z
dc.date.issued2023-11-21
dc.date.submitted2023
dc.identifier.citationGENÇTÜRK, Ayşen. Afili Filintalar Örneğinde İnternet ve Edebiyat İlişkisine Bakış, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34169
dc.description.abstractThroughout history, each era has been intertwined with its own media, language, and literature. In the 21st century, the internet, as the media of the age, has brought about certain changes in the production and consumption of literature. There are numerous internet-based sites and blogs focusing on literature that enable writers and readers from all walks of life to come together and create. This allows for shifts in the positions and roles of both writers and readers. For writers, understanding the interests and preferences of readers, and receiving feedback, has become much easier because readers, similarly, can easily express their thoughts on what they read as well as directly reach out to authors. It is essential to question whether printed books and literary production have been affected by all of these changes. The impact of change in these domains is inevitable. Within this framework, in my thesis, I discuss how the internet, as a medium, has influenced writers and readers and whether these effects are reflected in printed works. In order to accomplish this, I first identify the effects of media on art and literature through a literature survey method. Subsequently, I question the possibilities of literary production in internet media. After determining in which areas and in what ways this production takes place , I highlight the importance of the interaction between the internet and literature through a case study method, focusing on the Afili Filintalar group and their blog that was active between 2010 and 2019. I attempt to track reader preferences via literary websites and determine the position of the writer to demonstrate how this interaction has affected writers and readers. I use the close reading method to examine Murat Menteş's novel Ruhi Mücerret and Alper Canıgüz's novel Oğullar ve Rencide Ruhlar from the Afili Filintalar group. Ultimately, it is evident that the internet has offered new opportunities for literary production and consumption, signifying a new dimension for literature. The evolving roles of writers and readers also influence the production of literature. Examining these traces on printed books and finding correlations between new literary culture, the language and content of books is possible.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnternet ve edebiyat
dc.subjectYeni medya
dc.subjectEdebî üretim
dc.subjectYazar ve okur
dc.subjectYazar ve okur
dc.subjectEdebiyat blogları
dc.subjectEdebiyat siteleri
dc.subjectAfili filintalar
dc.subjectMurat menteş
dc.subjectAlper canıgüz
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleAfili Filintalar Örneğinde İnternet ve Edebiyat İlişkisine Bakıştr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTarih boyunca her dönemin kendine ait medyası ile dil ve edebiyat bir ilişki içindedir. 21. yüzyılda da internet, çağın medyası olarak edebiyatın üretim-tüketim şekillerinde belli değişikliklere yol açmıştır. İnternette edebiyat odaklı birçok site ve blog, yazar ve okurların bir araya gelmesine ve her kesimden insanın üretim yapabilmesine olanak tanımaktadır. Bu da yazar ve okurun konum ve rollerinde belli değişikliklere yol açmaktadır. Yazar için okurun ilgi ve beğenilerini anlamak, ondan geri dönüt almak artık çok daha kolaydır çünkü okur da aynı şekilde okudukları hakkında fikirlerini daha kolay bir şekilde duyurabilmekte ya da doğrudan yazara ulaşabilmektedir. Tezimde bu çerçevede internetin bir medya olarak yazar ve okuru nasıl etkilediği ve bu etkinin basılı eserlerde izlerinin olup olmadığını tartışıyorum. Bunu yaparken öncelikle literatür taraması metoduyla medyanın sanat ve edebiyat üzerindeki etkilerini tespit edip ardından internet medyasında edebî üretimin olanaklarını sorguluyorum. Bu üretimin hangi alanlarda ve ne şekilde yapıldığını tespit ettikten sonra örnek durum çalışması metoduyla Afili Filintalar grubu ve onlara ait 2010-2019 yılları arasında etkinlik göstermiş olan blogun internet-edebiyat etkileşimi bağlamındaki önemini vurguluyorum. Bu etkileşimin yazar ve okuru nasıl etkilediğini somut örnekler üzerinden göstermek için edebiyat siteleri üzerinden okur beğenisini takip edip yazarın durduğu konumu belirlemeye çalışıyorum. Okur beğenisi ve internet kültürünün basılı kitap ile ortaklıklar gösterip göstermediğini görmek için yakın okuma metodu ile Afili Filintalar grubundan Murat Menteş’in Ruhi Mücerret adlı romanı ile Alper Canıgüz’ün Oğullar ve Rencide Ruhlar adlı romanını inceliyorum. Sonuç olarak internetin edebi üretim ve tüketim için yeni olanaklar sunduğu görülmektedir ve bu da edebiyat için yeni bir açılım demektir. Değişen yazar ve okur rolleri edebiyatın üretimini de etkilemektedir. Bunun izlerini basılı kitaplar üzerinden incelemek ve yeni edebi kültür ile kitapların dil ve içeriklerinde koşutluklar görmek mümkündürtr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-23T10:54:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record