Show simple item record

dc.contributor.advisorBatuk, Merve
dc.contributor.authorDeğirmenci Uzun, Erva
dc.date.accessioned2023-08-08T11:04:16Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33888
dc.description.abstractDegirmenci Uzun, E., Investigation of Phoneme Discrimination and Localization Skills In Pediatric Cochlear Implant and Contralateral Auditory Brainstem Implant Users, Hacettepe University Graduate School Health Sciences Audiology Program Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2023. The aim of this study is to determine the impact of different modalities on performance in children with cochlear implants (CI) and contralateral auditory brainstem implants (ABI) by evaluating phoneme discrimination, localization, and hearing-related quality of life. The study included 17 participants, ages 6 to 18, who used CI and contralateral ABI. All participants underwent a phoneme discrimination test, an azimuth localization test, and a hearing-related quality of life assessment. Phoneme discrimination and azimuth localization tests were performed in three different conditions: CI, ABI, and bilateral. Significant differences were found in the triple comparisons in the phoneme discrimination test (p=0.004). In pairwise comparisons, the bilateral phoneme discrimination score was significantly higher compared to the only ABI listening condition (p=0.003), and no significant difference was observed between the CI and the bilateral condition (p>0.05). In the azimuth localization test, no significant difference was found in triple comparisons (p>0.05). In the bilateral condition, hearing-related quality of life scale ratings were positively and strongly correlated with phoneme discrimination scores (r=0.873, p=0.001). In the listening condition with ABI, a moderately positive correlation was found between phoneme discrimination score and azimuth localization (r=0.525, p=0.030). It was found that with ABI, localization skill was predictive of bilateral localization skill, and bilateral phoneme discrimination was predictive of hearing-related quality of life. To the best of our knowledge, this is the first study, other than case reports, in which holistic auditory evaluation was performed in children using CI and contralateral ABI, and the contributions of CI and ABI on performance were investigated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKoklear implanttr_TR
dc.subjectİşitsel beyin sapı implantıtr_TR
dc.subjectKonuşma algısıtr_TR
dc.subjectLokalizasyontr_TR
dc.subjectYaşam kalitesitr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleKoklear İmplant ile Kontralateral İşitsel Beyin Sapı İmplantı Kullanan Çocuklarda Fonem Ayırt Etme ve Lokalizasyon Becerilerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDeğirmenci Uzun, E., Koklear İmplant ile Kontralateral İşitsel Beyin Sapı İmplantı Kullanan Çocuklarda Fonem Ayırt Etme ve Lokalizasyon Becerilerinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı Doktora Tezi, Ankara, 2023. Bu çalışmanın amacı, koklear implant (CI) ile kontralateral işitsel beyin sapı implantı (ABI) kullanıcısı çocuklarda fonem ayırt etme, lokalizasyon ve işitme ile ilgili yaşam kalitesi değerlendirmelerini yaparak kullanılan farklı modalitelerin işitsel performans sonuçları üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. CI ile kontralateral ABI kullanıcısı, 6-18 yaş aralığındaki 17 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara fonem ayırt etme testi, azimut lokalizasyon testi ve işitme ile ilgili yaşam kalitesi ölçeği uygulanmıştır. Fonem ayırt etme ve azimut lokalizasyon testleri, yalnızca CI, yalnızca ABI ve bilateral olmak üzere 3 farklı koşulda değerlendirilmiştir. Fonem ayırt etme testinde üçlü karşılaştırmalarda anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,004). İkili karşılaştırmalarda bilateral fonem ayırt etme skoru yalnızca ABI ile dinleme koşuluna kıyasla anlamlı olarak daha yüksek elde edilmiş olup (p=0,003), CI ile bilateral koşul arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0,05). Azimut lokalizasyon testinde üçlü karşılaştırmalarda anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). İşitme ile ilgili yaşam kalitesi ölçek puanları bilateral koşuldaki fonem ayırt etme skorları ile pozitif yönde kuvvetli düzeyde ilişkili bulunmuştur (r=0,873, p=0,001). ABI ile dinleme koşulunda fonem ayırt etme skoru ile azimut lokalizasyonu arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki elde edilmiştir (r=0,525, p=0,030). ABI ile lokalizasyonun bilateral lokalizasyon becerisi, bilateral fonem ayırt etme becerisinin işitme ile ilgili yaşam kalitesi üzerinde yordayıcı faktörler olduğu bulunmuştur. Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla, CI ile kontralateral ABI kullanıcısı çocuklarda bütüncül işitsel değerlendirmenin yapılıp, işitsel performans sonuçları üzerinde CI ve ABI’ın katkılarının araştırıldığı, olgu raporları dışındaki ilk çalışmadır.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-02-10T11:04:16Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record