Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman, Ufuk
dc.contributor.authorEkin, Semih
dc.date.accessioned2023-07-31T12:13:20Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2323-05-09
dc.identifier.citationEkin, S. (2023). Video-mediated lesson planning conversations of pre-service language teachers in a transnational virtual exchange project. (Doctoral Dissertation)tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33835
dc.description.abstractThe virtual exchange (VE) projects in language teacher education programs have become widely utilized sets of activities due to their potential affordances for teachers to develop a variety of skills and competences in technology-mediated settings. To this end, this study explores how pre-service language teachers (PSTs) make use of a VE project and VE-based teacher education activities in a trilateral exchange environment. The participants were pre-service language teachers based in Türkiye, Germany and Sweden in the VE project. All the activities were completed online and the ultimate goal for the PSTs was to create a shared lesson plan collaboratively in their teams. The data included the screen-recordings of the PSTs’ video-mediated interactions, written outputs and the collaborative products that they created during the course of the project. The study used multimodal conversation analysis as the research methodology and treated every piece of the data in terms of an emic and participant-relevant perspective. The line-by-line analyses of participants’ video-mediated interactions showed that the PSTs use what they have experienced during the VE project as a resource to shape their own lesson plans in-and-through their lesson planning conversations. They do so by deploying retrospective or immediate orientation to their shared experiential practices while supporting or proposing lesson plan idea, which results in a collaborative pedagogical decision about their shared product in-situ. The study demonstrates that the PSTs potentially transform the VE project into an experiential learning setting promoting their professional development, thus bringing new insights into language teacher education and virtual exchange.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVirtual exchangetr_TR
dc.subjectVideo-mediated interactiontr_TR
dc.subjectLesson-planningtr_TR
dc.subjectLesson-planningtr_TR
dc.subjectPre-service language teacherstr_TR
dc.subjectMultimodal conversation analysistr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleVideo-Mediated Lesson Planning Conversations of Pre-Service Language Teachers in A Transnational Virtual Exchange Projecttr_TR
dc.title.alternativeYabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Ulusötesi Bir Sanal Değişim Projesinde Gerçekleştirdikleri Video-Aracılı Ders Planlama Konuşmalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı dil öğretmen yetiştirme programlarında sanal değişim (SD) projeleri, öğretmenlerin teknoloji aracılı ortamlarda çeşitli beceri ve yeterlilikler geliştirmelerine yönelik sunduğu potansiyel olanaklarından dolayı yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu amaçla, bu çalışma öğretmen adaylarının (ÖA) üçlü değişim ortamında bir SD projesinden ve SD tabanlı öğretmen eğitimi etkinliklerinden nasıl yararlandıklarını araştırmaktadır. Katılımcılar, SD projesinde Türkiye, Almanya ve İsveç'te bulunan dil öğretmen adaylarıdır. Tüm etkinlikler çevrimiçi olarak tamamlanmıştır ve öğretmen adaylarının nihai hedefi takım olarak işbirliği içinde ortak bir ders planı oluşturmaktır. Veriler, ÖA’ların video aracılı etkileşimlerinin ekran kayıtlarını, yazılı çıktılarını ve proje süresince oluşturdukları işbirlikçi ürünleri içermektedir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak çokkipli konuşma analizi kullanılmış ve veriler emik bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Katılımcıların video aracılı etkileşimlerinin analizleri, öğretmen adaylarının SD projesi sırasında edindikleri deneyimlerini, ders planlama konuşmaları esnasında kendi ders planlarını şekillendirmek için bir kaynak olarak kullandıklarını göstermiştir. Bunu, pedagojik bir ders planı fikrini desteklerken ya da önerirken ortak deneyimsel uygulamalara geriye dönük ya da anlık yönelim göstererek yapmışlar ve bu da paylaştıkları ürün hakkında işbirliğine dayalı pedagojik bir karara ulaşmalarını sağlamıştır. Bu çalışma, öğretmen adaylarının SD projesinin farklı özelliklerinden yararlanarak, SD projelerini mesleki gelişimlerini destekleyen deneyimsel bir öğrenme ortamına dönüştürme potansiyeline sahip olduklarını göstererek yabancı dil öğretmeni yetiştirme ve sanal değişim projeleri üzerine yeni bakış açıları sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-31T12:13:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record