Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkyılmaz, Meral Didem
dc.contributor.authorSevmez, Halime Sümeyra
dc.date.accessioned2023-07-18T07:12:39Z
dc.date.issued2023-07
dc.date.submitted2023-06-06
dc.identifier.citationSEVMEZ, S.H., Normal İşiten Tinnituslu Bireylerde Gizli İşitme Kaybının Araştırılması,Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33663
dc.description.abstractTinnitus is defined as the abnormal sound perception felt by the individual without an external stimulus. Many studies have been conducted to explain the underlying mechanisms of tinnitus. In terms of its perceptual features and accompanying symptoms, the cause of tinnitus is clinically heterogeneous. The aim of this study is to investigate hidden hearing loss, which has been shown as a potential factor for the etiology of tinnitus. According to standard measurements (0.125-8 kHz), 20 individuals with tinnitus (study group) and 20 normal individuals (control group) with normal hearing participated in the study. Pure tone hearing thresholds of the participants were assessed in the range of 0.125-16 kHz. Afterwards, behavioural and electrophysiological tests were applied to the participants. When the ABR findings of the participants were examined, it was observed that the I. wave amplitudes and V. wave amplitudes of individuals with tinnitus group were lower than those of normal individuals (p<0.05). When the extended high frequency hearing thresholds of the individuals were evaluated, the individuals with tinnitus had higher hearing thresholds (p<0.05). When the TEOAE findings were examined, although there was no significant difference in most frequencies in the tinnitus group, a lower emission response was obtained (p>0.05). As a result of contralateral suppression measurement in both groups, no significant difference was observed in frequencies other than 1000 Hz (p>0.05). In addition, the acoustic reflex threshold was higher in the tinnitus group (p<0.05). When the speech perception skills of the participants were evaluated, the individuals with tinnitus had weaker performances (p<0.05). When the supra-threshold processing skills were examined, individuals with tinnitus performed poorly (p<0.05). When the findings were evaluated, it was thought that tinnitus might be related to the loss of extended high frequency hearing thresholds. The reason for the deterioration of speech perception and suprathreshold processing skills in noise may be related to cochlear damage.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTinnitustr_TR
dc.titleNormal İşiten Tinnituslu Bireylerde Gizli İşitme Kaybının Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTinnitus, harici bir uyaran olmaksızın birey tarafından hissedilen anormal ses algısı olarak tanımlanmaktadır. Tinnitusun altında yatan mekanizmaları aydınlatmak için pek çok çalışma yapılmıştır. Tinnitus nedeni, algısal özellikleri ve eşlik eden semptomları açısından klinik olarak heterojendir. Bu çalışmanın amacı tinnitus etiyolojisi için potansiyel bir faktör olarak gösterilen gizli işitme kaybını araştırmaktır. Çalışmaya standart ölçümlere göre (0,125-8 kHz) normal işiten 20 tinnituslu birey (çalışma grubu) ve 20 normal birey (kontrol grubu) katılmıştır. Katılımcıların 0,125-16 kHz aralığında saf ses işitme eşikleri belirlenmiştir. Sonrasında katılımcılara davranışsal ve elektrofizyolojik testler uygulanmıştır. Katılımcıların ABR bulguları incelendiğinde tinnituslu bireylerin I. dalga amplitüdlerinin ve V. dalga amplitüdlerinin normal bireylere kıyasla daha düşük olduğu gözlenmiştir (p<0,05). Bireylerin genişletilmiş yüksek frekans işitme eşikleri değerlendirildiğinde tinnituslu bireylerin işitme eşiklerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). TEOAE bulguları incelendiğinde tinnitus grubunda çoğu frekansta anlamlı farklılaşma görülmemesine rağmen daha düşük emisyon cevabı elde edilmiştir (p>0,05). Her iki grupta kontralateral supresyon ölçümü sonucunda 1000 Hz haricindeki frekanslarda anlamlı farklılaşma görülmemiştir (p>0,05). Ayrıca tinnitus grubunda akustik refleks eşiği daha yüksek elde edilmiştir (p<0,05). Katılımcıların gürültüde konuşma algısı becerileri değerlendirildiğinde tinnituslu bireylerin gürültüde konuşma algısı performansının daha zayıf olduğu görülmüştür (p<0,05). Eşik üstü işlemleme becerileri incelendiğinde tinnituslu bireylerin daha zayıf performans gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde tinnitusun genişletilmiş yüksek frekans işitme eşiklerindeki kayıp ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Gürültüde konuşma algısının ve eşik üstü işlemleme becerilerinin bozulmasının nedeni koklear hasarla ilişkili olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-01-20T07:12:39Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record