Show simple item record

dc.contributor.advisorSanin, Selim Latif
dc.contributor.authorAteş, Esra
dc.date.accessioned2017-02-17T11:20:27Z
dc.date.available2017-02-17T11:20:27Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted16-01-20
dc.identifier.citation[1] Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, (May, 2016). [2] Ministry of Environment and Urbanization, Waste Management Regulation, 2015 [3] United States Environmental Protection Agency 842/09, Waste Guidelines, 2009. [4] Korkmazer, C., Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Tehlikeli Atık Bertaraf Firması Seçimine Bütünsel Bir Yaklaşım, Master’s Thesis, Institute of Science and Technology of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, 2014. [5] United States Environmental Protection Agency, Introduction to Hazardous Waste Identification (40 CFR Parts 261), 2005 [6] United States Environmental Protection Agency, European Waste Catalogue and Hazardous Waste List, 2002. [7] Oklahoma Department of Environmental Quality, A Brief History of Waste Regulation in the United States and Oklahoma, http://www.deq.state.ok.us/lpdnew/wastehistory/wastehistory.htm, (November, 2016) [8] Environmental Science, Environmental Management and Its History, http://www.environmentalscience.org/environmental-management-history, (November, 2016) [9] GENESEO, Love Canal- A Brief History, https://www.geneseo.edu/history/love_canal_history, (November, 2016) [10] UNEP, History of the negotiations of the Basel Convention, http://www.basel.int/TheConvention/Overview/History/Overview/tabid/3405/Default.aspx, (November, 2016) [11] Yiğit, C., Maden, G., Disa, N., Yılmaz, Ö., Öğütverici, A., Alp, E., Ünlü, K., Gökçay, C., F., Dilek, F., B., Doğan, Ö., Karanfil, K. and Yetiş, Ü, Hazardous Waste Management in Turkey: Current Legislative Requirements and Future Challenges, Desalination and Water Treatment, 26, 152-159,2011. [12] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanization, Legislation, https://www.csb.gov.tr/gm/cygm/ , (October, 2016). [13] Kemirtlek, A., Entegre Katı Atık Yönetimi. [14] Yılmaz, Ö., Hazardous Waste Management System Design for Turkey, Doctoral Thesis, Institute of Science and Technology of Middle East Technical University, Ankara, 2011. [15] Yılmaz, Ö., Hazardous Waste Inventory of Turkey, Master’s Thesis, Institute of Science and Technology of Middle East Technical University, Ankara, 2006. [16] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanisation, Tehlikeli Atık İstatistikleri Bülteni (2011), No.3, 2013. [17] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanization. Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) TABS İzleme ve Kontrol Modülü, http://www.csb.gov.tr/db/tekirdag/editordosya/Tehlikeli%20Atik%20Beyan%20Sistemi.pdf, (April, 2016). [18] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanization, Environmental Inventory and Information Management Department Data Evaluation Branch Office, Atık Yönetim Uygulaması (TABS, MOTAT, KDS), http://www.pagcev.org/upload/files/Ahmet%20Goktas%20Atik%20Yonetiminde%20Online%20Uygulamalar.pdf, (April,2016). [19] Orhan, A., Atık Borsası Uygulaması ve Sanayi Sektörünün Etkisinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, 2009. [20] Sosyal, A., Simsek, H., Sosyal, D., Alyu, F., Management of health-care waste in İzmir, Turkey, Ann Ist Super Sanità, 46, 299-302, 2010. [21] Sustainable Development and Regional Planning Institute of Jamaica, Management of Hazardous and Solid Wastes in Jamaica, 2007. [22] Karahan, Ö., Taşli, R., Dulekgurgen, E., Görgün, E., Estimation of Hazardous waste factors, Desalination and Water Treatment, 26, 79-86, 2011. [23] Gu, B., Zhu, W., Wang, H., Zhang, R., Liu, M., Chen, Y., Wu, Y., Yang, X., He, S., Cheng, R., Yang, J., Bi, J., Household hazardous waste quantification, characterization, and management in China’s cities: A case study of Suzhou, Waste Management, 34, 2414-2423, 2014. [24] Kim, S., Oguchi, M., Yoshida, A., Estimating the amount of WEEE generated in South Korea by using the population balance, Waste Management, 33, 474-483, 2013. [25] Saidan, M., Tarawnwh, A., Estimation of Potential E-waste Generation in Jordan, Ekoloji, 97, 60-64, 2015. [26] Beigl, P., Wassemann, G., Schneider, F., Salhofer, S., Forecasting Municipal Solid Waste Generation in Major European Cities, 2nd International Congress on Environmental Modelling and Software, Osnabrück, Germany, 2004. [27] Electronic Datatflow Administration and Management Information System (Edamis), http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3537/5927.html, (July,2016) [28] Yılmaz, İ.,Tehlikeli Atıklar ve Sınıraşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Hukuki Düzenlemeler, Doctoral Thesis, Institute of Social Science of Ankara University, Ankara, 2009. [29] Gökşin, I., Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tehlikeli Atık Envanterinin Oluşturulması, Master’s Thesis, Engineering And Science Institute of Gebze Institute Of Technology, Gebze, 2009. [30] Yılmaz, G., the Comparison of Packaging Waste and Hazardous Waste Properties for Prevailing Industrial Sectors in Izmir, Master’s Thesis, Institute of Science and Technology of Dokuz Eylül University, İzmir, 2007. [31] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanisation, Tehlikeli Atık İstatistikleri Bülteni (2015), No.6, 2017. [32] Turkish Statistical Institute, İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2014, No. 21624, 2016. [33] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanisation, Tehlikeli Atık İstatistikleri Bülteni (2013), No.4, 2015. [34] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanisation, Tehlikeli Atık İstatistikleri Bülteni (2014), No.5, 2016. [35] Turkish Statistical Institute, Turkey in Statistics 2014, Ankara, 2015. [36] Yıldırım, K., Türkiye Nüfus ve Seçmen Sayıları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Akademik Bülteni, 2014. [37] Turkish Statistical Institute, Yıllara göre İl Nüfusları, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1590, (March,2016) [38] The World Bank, GDP per capita http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD, (April, 2016). [39] Turkish Statistical Institute, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist , (April, 2016). [40] The World Bank, http://data.worldbank.org/data-catalog/global-economic-monitor, (April, 2016). [41] Turkish Statistical Institute. Sanayi Ürünleri Yıllık Üretim ve Satış İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1066, (April, 2016). [42] Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/TR,6552/sureli-yayinlar.html, (August, 2016). [43] Turkish Statistical Institute, www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2040, (August, 2016). [44] Varır, A., Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanization, Waste Management Department, Atık Yönetimi, 2012 [45] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanization, Environmental Impact Assessment Permit and Inspection General Directorate. İzin ve Lisans Sahibi Tesisler, http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx, (May, 2015) [46] Turkish Statistical Institute, Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri, 2014, 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18776. [47] Türkiye İş Bankası, Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması, 2015. [48] Tenikler, G, Türkiye’de Tehlikeli Atık Yönetimi ve Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Bir Analiz, Doctoral Thesis, Institute of Social Science of Dokuz Eylül University, İzmir, 2007. [49] Republic of Turkey, Ministry of Environment and Forestry General Directorate of Environmental Management, Atık Yönetimi Eylem Planı, 2008, http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/EylemPlan/atikeylemplani.pdf. [50] World Healt Organization, Heath-care Waste, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/,(June, 2016). [51] United Nations Development Programme, Human Development Reports, 2015. [52] Black, H., Rethinking Recycling, Environmental Health Perspectives, 103(11), 1006-1009, 1995. [53] Dijkgraaf, E. and Vollebergh, H., R., J., Burn or Bury? A social cost comparison of final waste disposal methods, Ecological Economics, 50, 233-247, 2004. [54] Schultes, E., Atık Yönetim Sistemleri için Yatırım ve İşletim Maaliyetleri ve Çeşitli Atık Türleri için Arıtım Fiyatları, http://atanafs.com/images/stories/download/Atik_Yonetim_Sistemleri_icin_Yatirim_ve_sletim_Maliyetleri_ve_Cesitli_Atik_Turleri_icin_Aritim_Fiyatlari.pdf.pdf, (September, 2016). [55] Karpuzcu, M., and Delipınar, Ş., Gaziantep Atık Arıtma, Yakma Ve Değerlendirme Tesisi Fizibilite Projesi Ön Fizibilite Raporu, 2012.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3191
dc.description.abstractIn this thesis, it is determined that most of the hazardous waste was generated during metal manufacturing in Turkey. The amount of hazardous waste of Turkey was predicted by using population, gross domestic product, industrial production, municipal waste production and the number of people who takes tertiary education. As a result, it was determined that although the relationship between population and hazardous waste production is not vey strong, there is a relation between GDP and hazardous waste amount according to the data sets of Turkey. Moreover, it was found that the industrial production and municipal waste slightly affect hazardous waste production but there is a relation between the number of tertiary educated people and hazardous waste amount. These selected factors were examined with respect to total data sets of ten European countries and it was found that all factors are effective, except the number of people who takes tertiary education. Hazardous waste removal facilities in Turkey were searched and so, it was determined that there were 201 hazardous waste recycling facilities, 36 hazardous waste incineration and co-incineration facilities and 8 hazardous waste landfills in 2015. Moreover, the number of these facilities was analyzed in accordance with province and it was determined that most of hazardous waste removal facilities are in big cities where industry developed but there are not any facilities in some small cities although hazardous waste is produced in these. Namely, it was understood that from west to east the number of hazardous waste facilities decrease. In addition to these, it was found that most of the license is about hazardous waste recycling (29 %) in 2015. Furthermore, it was understood that the development indexes of provinces may affect the number of hazardous waste recycling facilities and the total number of hazardous waste removal facilities. Hazardous waste management problems were examined and it was determined that the most important problem in Turkey is unknowing the exact hazardous waste inventory. As a result of this, hazardous waste inventory was tried to calculate in order to evaluate current hazardous waste management system and so, a method were created by using the data of ten European countries about population, gross domestic product, industrial production, municipal waste and the number of tertiary educated people. After all, it was found that 8,345,939 ton should have been produced in addition to known hazardous waste amount from 2009 to 2015. Besides, when removal cost of this amount was calculated it was determined 2,169,944,140 TL to bury, minimum 4,172,969,500 TL and maximum 25,037,817,000 TL to incinerate, and lastly, 1,226,853,033 Dollars to recycle should be spent. It was found that if this amount which was calculated as 8,345,939 ton is buried, environmental cost of this amount will be 219,915,493 Euros but if this amount is incinerated, environmental cost of this amount will be 383,495,897 Euros. Apart from these, investment cost for landfill and incineration plants were examined and it was determined that investment cost for landfill construction is approximately 7.5 million Euros and investment cost for incineration construction is between 316-373 million TL. Consequently, it is determined that existing hazardous waste management system in Turkey has some deficiencies and so, it needs to be further developed from this thesis.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS Page ABSTRACT i ÖZET iii ACKNOWLEDGEMENTS v TABLE OF CONTENTS vi LIST OF TABLES viii LIST OF FIGURES x ABBREVIATIONS xiii 1. INTRODUCTION 1 1.1. Definition of Waste 1 1.2. Definition of Hazardous Waste 2 1.3. History of Hazardous Waste Management 4 1.4. Hazardous Waste Management in Turkey 5 1.4.1. Hazardous Waste Legislation in Turkey 5 1.4.2. Hazardous Waste Management System in Turkey 9 1.4.2.1. Hazardous Waste Declaration System 10 1.4.2.2. Mobile Hazardous Waste Transport System 10 1.4.2.3. Waste Exchange System 11 1.5. Problem Statement 12 1.6. Literature Review 12 1.7. Objective and Scope of the Study 13 2. MATERIALS AND METHODS 15 2.1. Hazardous Waste Data Collection 15 3. RESULTS 19 3.1. Assessment of Hazardous Waste Production in Turkey 19 3.1.1. Determination of Hazardous Waste Produced in Turkey 19 3.1.1.1. The amount of Hazardous Waste in Turkey 19 3.1.1.2. The amount of Hazardous Waste with respect to Business Sectors 22 3.1.2. Assessment of Hazardous Waste from Related Information 26 3.1.2.1. Companies and Hazardous Waste Evaluation 26 3.1.2.2. Population and Hazardous Waste Evaluation 29 3.1.2.3. Gross Domestic Product and Hazardous Waste Evaluation 32 3.1.2.4. Industrial Production and Hazardous Waste Evaluation 35 3.1.2.5. Municipal Waste and Hazardous Waste Production Evaluation 38 3.1.2.6. Tertiary Educated People and Hazardous Waste Evaluation 41 3.2. Evaluation of Hazardous Waste Removal Facilities in Turkey 44 3.2.1. Situation of Hazardous Waste Removal Facilities 44 3.2.2. Evaluation of Hazardous Waste Removal Facilities 52 3.2.2.1. Hazardous Waste Removal Facilities and Development Index Evaluation 52 3.3. Hazardous Waste Management Problems 59 3.3.1. Administrative Aspects of Hazardous Waste Management Problems 59 3.3.2. Social Aspects of Hazardous Waste Management Problems 60 3.4. Calculation of the Financial Costs of Hazardous Waste Management Problems 61 3.4.1. Calculation of the Financial Costs of Administrative Aspects of Hazardous Waste Management Problems 61 3.4.2. Calculation of the Financial Costs of Social Aspects of Hazardous Waste Management Problems 70 4. CONCLUSION 74 5. RECOMMENDATIONS FOR FUTURE STUDIES 76 REFERENCES 77 APPENDIXES 81 Appendix-A: Data Evaluation of European Countries 81 Appendix-B: Names and Permit License Issues of Hazardous Waste Removal Facilities 86 Appendix-C: Hazardous Waste List in Waste Management Regulation 101 CURRICULUM VITAE 117tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHazardous wastetr_en
dc.subjectInventory
dc.subjectManagement systems
dc.subjectLegislations
dc.subjectCost
dc.subjectEuropean Union
dc.subjectManagement problems
dc.titleEvaluation of Hazardous Waste Management System in Turkeytr_en
dc.title.alternativeTürkiye'deki Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, en çok atığın metal imalatında üretildiği belirlendi. Türkiye’de üretilen tehlikeli atık miktarları nüfus, gayri safi yurtiçi hasıla, sanayi üretimi, belediye atıkları üretimi ve yükseköğrenim gören kişi sayısı faktörleri kullanılarak tahmin edildi. Sonuç olarak, nüfus ile tehlikeli atık miktarı arasındaki çok kuvvetli bir bağıntı olmasa da, gayri safi yurtiçi hasıla ile tehlikeli atık miktarı arasında bir bağıntının var olduğu Türkiye verilerine göre belirlendi. Buna ek olarak, sanayi üretimi ve belediye atık üretimi faktörlerinin tehlikeli atık miktarını çok az bir oranda etkilediği fakat yükseköğrenim gören kişi sayısı ile tehlikeli atık miktarı arasında bağıntının olduğu bulundu. Belirlenen bu faktörler, 10 Avrupa ülkesinin veri setlerinin toplamına göre incelendi ve yükseköğrenim gören kişi sayısı hariç bütün faktörlerin etkili olduğu belirlendi. Türkiye’deki tehlikeli atık arıtım tesisleri araştırıldı ve böylece, 2015 yılında, Türkiye’de 201 tane tehlikeli atık geri dönüşüm tesisinin, 36 tane yakma ve birlikte yakma tesisinin ve 8 tane de atık gömme tesisinin olduğu belirlendi. Buna ek olarak, illere göre tehlikeli atık arıtım tesislerinin sayısı incelendi ve tehlikeli atık arıtım tesislerinin çoğunluğunun endüstrinin geliştiği büyük şehirlerde olduğu fakat bazı küçük şehirlerde, tehlikeli atık üretilmesine rağmen tehlikeli atık arıtım tesisinin olmadığı bulundu. Diğer bir deyişle, batıdan doğuya gidildikçe tehlikeli atık arıtımı tesisi sayısının azaldığı anlaşıldı. Ayrıca, tehlikeli atık arıtım tesisleri, izin ve lisans konularına göre incelendi. 2015 yılında, en çok izinin tehlikeli atığın geri dönüşümü konusunda (% 29) alındığı bulundu. Buna ek olarak, tehlikeli atık arıtım tesislerinin sayısı illerin gelişmişlik göstergelerine göre incelendi. Sonuç olarak, illerin gelişmişlik göstergelerinin tehlikeli atık geri dönüşüm tesis sayısını ve toplam tehlikeli atık arıtım tesis sayısını etkileyebileceği anlaşıldı. Tehlikeli atık yönetim problemleri incelendi ve Türkiye’deki en önemli problemin tehlikeli atık miktarının tam olarak bilinmemesi olduğu belirlendi. Bunun sonucu olarak da, mevcut tehlikeli atık sistemini değerlendirmek için tehlikeli atık envanteri hesaplanmaya çalışıldı ve böylece, 10 Avrupa ülkesinin nüfus, gayri safi yurtiçi hasıla, endüstriyel üretim, belediye atık üretimi ve yüksek öğrenim gören kişi sayısı faktörleri kullanılarak bir metot oluşturuldu. Sonuç olarak, 2009 yılından 2015 yılına kadar olan sürede, bilinen tehlikeli atık miktarına ek olarak 8.345.939 ton tehlikeli atığın üretilmiş olması gerektiği belirlendi. Ayrıca, bu atığın arıtım maliyeti hesaplandığında, sırasıyla, 2.169.944.140 TL’nin gömmek için, minimum 4.172.969.500 TL ve maksimum 25.037.817.000 TL’ nin yakmak için ve son olarak da 1.226.853.033 Doların geri dönüşüm için harcanması gerektiği belirlendi. Şayet 8.345.939 ton olarak belirlenen bu miktar gömülürse, bu atığın çevre maliyetinin 219.915.493 Euro olacağı fakat yakılırsa bu atığın çevre maliyetinin 383.495.897 Euro olacağı bulundu. Bunların dışında, gömme ve yakma tesislerinin yatırım maliyeti incelendi ve gömme tesisi için yatırım maliyetinin yaklaşık olarak 7,5 milyon Euro ve yakma tesisi için yatırım maliyetinin 316-373 milyon TL arasında olduğu belirlendi. Sonuç olarak, bu tez çalışmasından, Türkiye’deki mevcut tehlikeli atık yönetim sisteminin bazı eksikleri olduğu ve bu yüzden, daha çok geliştirilmesi gerektiği belirlendi.tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID10138689tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record