Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Zülfükar
dc.contributor.authorKaraalioğlu, Sevim
dc.date.accessioned2022-10-31T11:16:32Z
dc.date.issued2022-10-20
dc.date.submitted2022-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27021
dc.description.abstractCharacter designs can be used in animation studies, game designs, graphic novels, brand/mascot etc. in the context of visual communication design. It is a graphic design indicator that gains more and more importance in applications. Emotions, thoughts, cultural values, etc., which are reflected in the images of the characters, which are visual indicators. It is important to be well-planned and carried out in terms of elements, in terms of revealing a qualified character. In line with these approaches; It is important that historical images are used effectively with the aim of preserving, promoting, protecting and transferring the life styles of civilizations to future generations. Because, the use of character design applications made in the field in question in terms of conformity to the content, originality, creativity and aesthetics can increase the effect in terms of both form and target audience. Therefore, it is possible to carry historical images to a universal dimension and ensure their recognition through contemporary and original character designs. In this thesis, it is aimed to emphasize the importance of character designs created from historical depictions by researching, to identify their problems, to develop suggestions for the solution of the identified problems, to present a theoretical study in the light of the suggestions developed and to carry out applications. In this context, based on the historical images that came to the fore in Anatolian civilizations, applications based on souvenir design were carried out to be presented to museum stores. Museum stores are one of the most interesting places for visitors during museum visits. Therefore, museum stores convey the historical heritage and cultural values of civilizations; It has an important place in protecting, remembering and promoting these values. Today, although various characters have been designed based on historical depictions, their numbers are very few. One of the aims of this study is to contribute to the competitiveness of Turkish museums with the world museums in the context of souvenirs. The first part of the research, which consists of five parts, includes the introduction. In the second part, historical images are mentioned, and information about prominent historical images and concepts in the world and in Turkey is given. The third chapter deals with character design. In the fourth chapter, there is an examination of character designs developed based on historical depictions. In the fifth and last chapter, the application study is presented by examining it.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTarihi betimgetr_TR
dc.subjectKarakter
dc.subjectKarakter tasarımı
dc.subjectGörsel iletişim
dc.subjectGrafik tasarım
dc.subjectMüze
dc.subjectHediyelik eşya
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleTarihi Betimgelerden Hareketle Geliştirilen Karakter Tasarımlarının İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of Character Designs that are Developed from Historical Figures
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKarakter tasarımları, görsel iletişim tasarımı bağlamındaki canlandırma çalışmalarında, oyun tasarımlarında, grafik romanlarda, marka/maskot vb. uygulamalarında her geçen gün daha da önem kazanan birer grafik tasarım göstergesidir. Görsel göstergelerden olan karakterlerin; görüntülerinde yansıyan duygu, düşünce, kültürel değerler vb. ögeler açısından iyi planlanarak gerçekleştirilmesi, nitelikli bir karakter ortaya koymak açısından önemlidir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda; tarihi betimgelerin, uygarlıkların yaşam biçemlerinin varlığını sürdürmesi, tanıtılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ereğiyle etkili bir biçimde kullanılması önemlidir. Çünkü, söz konusu alanda yapılmış karakter tasarımı uygulamalarının içeriğe uygunluk, özgünlük, yaratıcılık ve estetik yönden nitelikli kullanımları hem biçim hem de hedef kitle bağlamında etkiyi arttırabilmektedir. Dolayısıyla da, tarihi betimgelerin çağcıl ve özgün karakter tasarımları yoluyla evrensel boyuta taşınması ve tanınırlığının sağlanması mümkün olabilmektedir. Bu tez çalışmasında tarihi betimgelerden hareketle oluşturulan karakter tasarımlarını araştırarak önemini vurgulamak, sorunlarını belirlemek, belirlenen sorunların çözümü için öneriler geliştirmek, geliştirilen öneriler ışığında kuramsal bir çalışma ortaya koymak ve uygulamalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Anadolu uygarlıklarında öne çıkmış tarihi betimgelerden hareketle, müze mağazalarına sunulmak üzere hediyelik eşya tasarımına dayalı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Müze mağazaları, müze ziyaretleri sırasında ziyaretçilerin en çok ilgi çeken yerlerden biri olmaktadır. Dolayısıyla müze mağazaları, uygarlıkların tarihi mirası ve kültürel değerlerini aktarmada; bu değerlerin korunması, hatırlanması ve tanıtılmasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde tarihi betimgelerden hareketle çeşitli karakterler tasarlanmış olsa da sayıları oldukça azdır. Bu çalışma ile amaçlananlardan biri de Türkiye müzelerinin hediyelik eşya bağlamında dünya müzeleriyle rekabet gücüne katkı yapmaktır. Beş bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde girişe yer verilmektedir. İkinci bölümde tarihi betimgelere değinilmekte, Dünya’da ve Türkiye’de öne çıkan tarihi betimgeler ve kavramlar hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümde karakter tasarımı konusuna değinilmektedir. Dördüncü bölümde tarihi betimgelerden hareketle geliştirilmiş karakter tasarımlarının incelenmesi yer almaktadır. Beşinci ve son bölümde ise uygulama çalışması irdelenerek sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-31T11:16:32Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record