Show simple item record

dc.contributor.advisorPehlivan, Serdar
dc.contributor.authorBaşarır, Çavlan
dc.date.accessioned2022-06-28T08:20:59Z
dc.date.issued2022-06-17
dc.date.submitted2022-06-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26423
dc.description.abstractStop motion technique, has been used alone and in combination with other techniques, both at the level of visual effects and as the main creation technique of a film since the very beginning of the motion picture history. Due to the nature of the construction processes, it is the most laborious among the animation techniques. Every imaginable material is a source for stop motion character creators. Any new technique that can facilitate continuity and smooth movement in character movements is also a tool that should be explored for the producer. As a source for creation in stop motion animation, 3D printing technologies should be explored and analyzed thoroughly. 3d Printing is increasingly being used in daily life; accordingly, while the costs are decreasing day by day, the print quality is also increasing. This opens up new possibilities for stop motion filmmakers. In order to produce the characters with the 3D printing technique, their mobility and replaceable parts must be designed in accordance with the this production technique and the needs of the animation. In this study, the development of stop motion technique with technology and accordingly the advantages of 3D printing technique in stop motion character design are discussed; the contributions of the characters to the production were revealed; In the light of the findings obtained, a sample character design was made and animated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject3 boyutlu baskıtr_TR
dc.subjectStop-motion
dc.subjectAnimasyon
dc.subjectCanlandırma
dc.subject3b baskı
dc.subjectKarakter tasarımı
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleStop Motion Canlandırmada 3 Boyutlu Baskı Teknolojisi İle Karakter Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetStop motion tekniği, sinema; hatta hareketli görüntü tarihinin en başından itibaren gerek görsel efekt düzeyinde gerekse bir filmin ana yaratım tekniği olarak tek başına ve diğer tekniklerle birlikte kullanılmaktadır. Yapım süreçlerinin doğası gereği, canlandırma teknikleri arasında en çok emek gerektirenidir. Akla gelebilecek her malzeme stop motion karakter yaratıcıları için birer çalışma kaynağıdır. Karakter hareketlerinde devamlılığın kolaylaştırılmasını ve pürüzsüz hareketi sağlayabilecek her yeni teknik de, yapımcı için araştırılması gereken bir araçtır. Stop motion animasyon yapımında üç boyutlu baskı teknolojisinden mutlaka bahsedilmelidir. Bu teknoloji, gündelik hayatta yerini artırmakta; buna bağlı olarak maliyetler her geçen gün düşerken baskı kaliteleri yükselmektedir. Bu durum da, stop motion film yapımcıları için yeni olanaklar sunmaktadır. Özellikle, karakterlerin üç boyutlu baskı tekniği ile oluşturulabilmesi için, hareket kabiliyetleri ve değiştirilebilir parçaların hem bu üretim tekniğine uygun olarak hem de animasyonun ihtiyacı doğrultusunda tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, stop motion tekniğinin teknoloji ile gelişimi, buna bağlı olarak üç boyutlu baskı tekniğinin stop motion karakter tasarımında sağladığı avantajlar ele alınmış; karakterlerin yapıma getirdiği katkılar ortaya konmuş, elde edilen bulgular ışığında da, bir örnek karakter tasarımı yapılarak canlandırılması gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T08:20:59Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record