Show simple item record

dc.contributor.advisorYaralı, Hakan
dc.contributor.authorERDEN, Haldun Murat
dc.date.accessioned2022-06-14T07:24:21Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26288
dc.description.abstractPinpointing the day of ovulation, usually by documentation of the luteinizing hormone (LH) surge, is crucial for timing of frozen-embryo transfer (FET) in true natural cycle (t-NC) to maximize reproductive success; however, there is no consensus on the definition of the LH surge. Although the usual practice is to schedule warmed blastocyst transfer on LH surge +6 day, only three retrospective studies explored the impact of timing related to the LH surge in t-NC on reproductive outcomes with contradictory results. On this basis, we queried our database of t-NC FET cycles to determine the impact of different definitions of LH surge, as commonly used in the existing literature, on the date of warmed blastocyst transfer. Additionally, we compared the ongoing pregnancy rates (OPRs) after t-NC FET according to different definitions of the LH surge. Monitoring with repeated blood sampling and ultrasound analyses of 115 warmed blastocyst transfer cycles performed in t-NC during January 2017 – October 2021, were included. Our reference timing of follicular collapse +5 day would be equivalent to LH surge +6 day in only 5.2-41.2% of the cycles employing the six different definitions of the LH surge. In contrast, the reference timing was equivalent to LH surge +7 day in the majority of cycles (46.1-69.5%) and less commonly to LH surge +8 day (1.8-38.3%) and +9 day (0-10.4%). Importantly, for each different definition of the LH surge, the OPRs were comparable among the LH surge +6/+7/+8/+9 timings, reflecting the high degree of flexibility of the window of implantation.tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectLH artışı / gerçek doğal siklus / ultrason / ovülasyon / dondurulmuş embriyo transferitr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleGerçek Doğal Siklus ile Donma-Çözme Blastokist Transferi Yapılan Hastalarda Literatürde Kullanılan Farklı Luteinizan Hormon Artışı Tanımlarının Transfer Zamanlamasına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGenellikle luteinizan hormon (LH) artışının saptanması ile ovülasyon gününü belirlemek, üreme başarısını en üst düzeye çıkarmak için gerçek doğal siklus (g-DS) ile yapılan dondurulmuş embriyo transferinin (DET) zamanlamasında çok önemlidir. Ancak, LH artışının tanımı konusunda bir fikir birliği yoktur. Her ne kadar genel uygulama, LH artışı +6 gün sonra ısıtılmış blastokist transferini planlamak olsa da sadece üç retrospektif çalışma, g-DS DET’te, LH artışına göre kullanılan farklı zamanlamaların üreme sonuçlarına etkisi üzerine farklı sonuçlar yayınlamıştır. Bu kapsamda, mevcut literatürde yaygın olarak kullanılan farklı LH artışı tanımlarının ısıtılmış blastokist transferi zamanlaması üzerindeki etkisini belirlemek için g-DS DET sikluslarını veri tabanımızda inceledik. Buna ek olarak, LH artışının farklı tanımlarına göre g-DS DET sonrası devam eden gebelik oranlarını karşılaştırdık. Ocak 2017- Ekim 2021 tarihleri arasında, transfer öncesi kan alınması ve ultrason ile monitörize edilen ardışık 115 g-DS DET’ler çalışmaya dahil edildi. Foliküler kollaps için +5 gün olan referans transfer zamanlamamızın, LH artışının altı farklı tanımını kullanan siklusların yalnızca %5,2-%41,2'sinde LH artışı +6 güne denk geldiğini bulduk. Buna karşılık, referans zamanlamamızı, siklusların çoğunda (%46,1-%69,5) LH artışı +7 güne ve daha seyrek olarak +8 güne (%1,8-%38,3) ve +9 güne (%0- %10,4) denk geleceğini saptadık. Çalışmamızın önemli bir sonucu da LH artışının her farklı tanımı için, devam eden gebelik oranlarının LH artışı +6/+7/+8/+9 zamanlamalarına göre benzer olmasıydı, bu da implantasyon penceresinin yüksek derecede esnekliğini yansıtmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentKadın Hastalıkları ve Doğumtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-12-17T07:24:21Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record