Show simple item record

dc.contributor.advisorYeni, Onur
dc.contributor.authorKayacan, Dora Ege
dc.date.accessioned2022-06-07T08:08:44Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-26
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26243
dc.description.abstractThe relationship between income levels and environmental indicators has been studied in the literature by various scholars. However, lesser attention has been paid to the relationship between income inequality and environmental degradation. This thesis aims to identify the relationship between income inequality and environmental degradation using the data between 2005 and 2018 for EU member countries. Panel data analysis has been applied for 28 countries to analyze the relationship. Alternative income inequality indicators such as Gini coefficient, income share of the top 10%, S80/S20 ratio, income share of the bottom 40%, and the Palma ratio have been used for the income inequality as key independent variables along with the other independent variables. The dependent variables of this thesis that have been used mainly for the different base models are greenhouse gas emissions per capita and ecological footprint per capita. This thesis focused on determining whether there is a robust relationship between income inequality and environmental degradation while examining the relationship between. As a result of Driscoll Kraay's robust error estimator, a negative relationship between income inequality and environmental degradation has been found. Accordingly, for the greenhouse gas emissions and ecological footprint, there was a negative relationship between the Gini coefficient, Palma ratio, and income share of the top 10%, while a positive relationship was observed for the bottom 40%. Although, S80/S20 ratio was insignificant for greenhouse gas emission, there was a negative relationship between ecological footprint. Additionally, real GDP per capita positively affected both indicators, while urbanization and human capital negatively. A positive relationship between the manufacturing ratio, final energy consumption, and energy intensity has been shown with the greenhouse gas emissions. Only energy intensity positively affected the ecological footprint per capita apart from manufacturing ratio and final energy consumption.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectIncome inequalitytr_TR
dc.subjectEnvironmental degradation
dc.subjectGreenhouse gas emissions per capita ,
dc.subjectEcological footprint per capita
dc.subjectPanel data analysis
dc.subjectDriscoll & Kraay
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.subject.lcshİstatistiklertr_TR
dc.subject.lcshİktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.subject.lcshİktisat tarihi ve iktisadi işlemlertr_TR
dc.titleThe Relationship Between Income Inequality and Enviromental Degradation: A Study on the European Union Countriestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGelir düzeyleri ile çevresel göstergeler arasındaki ilişki literatürde çeşitli bilim insanları tarafından incelenmiştir. Gelir ve çevresel bozulma arasındaki ilişki incelenirken, hem gelir eşitsizliğine hem de sera gazı emisyonları ve ekolojik ayak izi açısından çevresel bozulmaya daha az dikkat edilmiştir. Bu tez, AB üyesi ülkelerde 2005-2018 yılları arasındaki verileri kullanarak gelir eşitsizliği ve çevresel bozulma arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. İlişkiyi gözlemlemek için 28 ülke için panel veri analizi uygulanmıştır. Gelir eşitsizliği için diğer bağımsız değişkenlerle birlikte temel bağımsız değişken olarak Gini katsayısı, en üst %10'un gelir payı, S80/S20 oranı, en alt %40'ın gelir payı ve Palma oranı kullanılmıştır. Gini katsayısı, en üst %10'un gelir payı, S80/S20 oranı, en alttaki %40'ın gelir payı ve Palma oranı, diğer bağımsız değişkenlerle birlikte temel bağımsız değişkenler olarak gelir eşitsizliği için kullanılmıştır. Temelde farklı ana modeller için kullanılan bu tezin bağımlı değişkenleri, kişi başına düşen sera gazı emisyonları ve kişi başına düşen ekolojik ayak izidir. Bu tez, arasındaki ilişkiyi incelerken, gelir eşitsizliği ile çevresel bozulma arasında sağlam bir ilişki olup olmadığını belirlemeye odaklanmıştır. Driscoll Kraay'ın güçlü hata tahmincisi sonucunda, gelir eşitsizliği ile çevresel bozulma arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Buna göre sera gazı emisyonları ve ekolojik ayak izi için Gini katsayısı, Palma oranı ve en üst %10'un gelir payı arasında negatif, en alttaki %40 için pozitif bir ilişki gözlemlenmiştir. Sera gazı emisyonu için S80/S20 oranı anlamsız olmasına rağmen, ekolojik ayak izi arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, kişi başına düşen reel gelir her iki göstergeyi de pozitif, kentleşme ve beşeri sermayeyi negatif yönde etkilemiştir. Sera gazı emisyonları ile sanayileşme oranı, nihai enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu arasında pozitif bir ilişki gösterilmiştir. Sanayileşme oranı ve nihai enerji tüketimi dışında kişi başına düşen ekolojik ayak izini yalnızca enerji yoğunluğu pozitif yönde etkilemiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-07T08:08:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record