Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Ayşe Nevin
dc.contributor.authorEker, Mert Can
dc.date.accessioned2022-05-26T11:22:33Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-10
dc.identifier.citationEker, Mert Can. Mesleğe Yeni Başlamış Avukatların Gündelik Hayat Pratikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26217
dc.description.abstractThis master thesis is an everyday life study. In this thesis, the everyday life practices of newly started lawyers were examined. The everyday life of lawyers with less than ten years of experience were analyzed in terms of class, culture and gender contexts. With this; an answer was sought to the question of what are the cultural characteristics of the Ankara Bar Association and the Eskişehir Bar Association, which are the participants of this study are members of its. In this study, it was first assumed that the legal profession and newly started lawyers are a cultural class and that bar associations are nothing more than a professional organization for lawyers. The second assumption of the study is that there is an implicit hierarchy between newly started lawyers and the subjects who are an interaction between newly started lawyers in everyday life. Another assumption of the study is that dominant gender roles and representations are in circulation within the legal profession. The last assumption of the study is that newly started lawyers have similar interpretations and future perspectives. The above-mentioned assumptions have been tried to be justified through the theoretical discussions and qualitative research findings in the study. The theoretical discussion includes academic approaches to assumptions and conceptual tools which related to assumptions. The qualitative research includes the datas obtained from participant observation in a law office in Eskişehir and in-depth interviews with sixteen newly started lawyerstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGündelik hayattr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyettr_TR
dc.subjectAvukattr_TR
dc.subjectMeslektr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectKültürel sınıftr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleMesleğe Yeni Başlamış Avukatların Gündelik Hayat Pratikleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması, bir gündelik hayat incelemesidir. Çalışmada, mesleğe yeni başlamış avukatların gündelik hayat pratikleri incelenmiştir. On yıldan az tecrübesi olan avukatların gündelik hayatları sınıfsal ve kültürel bağlamlar ile toplumsal cinsiyet bağlamlarında analiz edilmiştir. Bununla birlikte; çalışmada yer alan görüşmecilerin üye oldukları barolar olan Ankara Barosu ile Eskişehir Barosu’nun kültürel bağlamdaki niteliklerinin ne olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Bu çalışmada ilk olarak, avukatlık mesleğinin ve mesleğe yeni başlamış avukatların bir kültürel sınıf olduğu ve baroların da avukatlar için bir meslek örgütünden fazlası olmadığı varsayılmıştır. Çalışmanın ikinci varsayımı, mesleğe yeni başlamış avukatlarla gündelik hayatta temas halinde oldukları özneler arasında örtük bir hiyerarşi olduğu yönündedir. Çalışmanın varsayımlarından bir diğeri, avukatlık mesleği içinde egemen toplumsal cinsiyet rollerinin ve temsillerinin dolaşımda olduğudur. Çalışmada son olarak, mesleğe yeni başlamış avukatların benzer anlamlandırma biçimleri ve gelecek perspektiflerine sahip olduğunu varsayılmıştır. Yukarıda söz edilen varsayımlar, çalışma içinde yer alan kuramsal tartışmalar ve nitel araştırma bulguları aracılığıyla gerekçelendirilmeye çalışılmıştır. Kuramsal tartışma, varsayımlarla ilgili olarak daha önce ortaya konulan akademik yaklaşımları ve varsayımlarla ilgili kavramsal araçları içermektedir. Nitel araştırma, Eskişehir ilinde bir avukatlık ofisinde yapılan katılımcı gözlem ile mesleğe yeni başlamış on altı avukatla yapılan derinlemesine görüşmeden elde edilen verileri kapsamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-05-27T11:22:33Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record