Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıkhan, Vedattr_TR
dc.contributor.authorÇelik, Gizemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:35:41Z
dc.date.available2015-10-15T07:35:41Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2540
dc.description.abstractThe effect and occurrence of violence directed towards women is an increasing problem by the day. Ecological theory, which encompasses the issue of violence against women with relation to social gender perception, is effective in the issue because of its competence to interpret the violator and the female victim as a whole. In this research, it is aimed that a model for the individuals who applied violence against their spouses be identified with respect to the micro, mezzo, egzo and macro level factors within the boundaries of the ecological theory, social gender perception, and the factors affecting the diversity of social gender perception, be presented. In this research which is modeled quantitatively, the researcher has used a questionnary and Social Gender Perception Scale. Between 24th and 27th of February 2015, interviews have taken place with male convicts who have been imprisoned because of violence against their spouses.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSocial gender perceptiontr_TR
dc.titleEşine Şiddet Uygulayan Hükümlü Erkeklerin Özellikleri ve Toplumsal Cinsiyet Algılarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2175tr_TR
dc.contributor.departmentoldSosyal Hizmettr_TR
dc.description.ozetKadına yönelik şiddet yoğunluğu ve etkileri gün geçtikçe artan ciddi bir sorundur. Temelde toplumsal cinsiyet algısıyla bağlantılı olan kadına yönelik şiddet sorunsalını açıklayan kuramsal yaklaşımlardan biri olan ekolojik kuram, şiddet uygulayanı ve şiddete maruz kalanı çevresi ile birlikte bir bütün olarak ele alıp sistemler düzeyinde açıklama yapması açısından oldukça etkili bir kuramdır. Bu araştırmada, eşine şiddet uygulama gerekçesiyle hüküm almış erkeklerin ekolojik kuram çerçevesinde sistematikleştirilen mikro, mezzo, egzo, makro düzey özelliklerinin, toplumsal cinsiyet algılarının, toplumsal cinsiyet algılarını farklılaştıran özelliklerinin ve gereksinim duydukları hizmet modeline ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda bir model önerisi sunulması amaçlanmıştır.Nicel araştırma modelinde tasarlanan bu araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record