Show simple item record

dc.contributor.advisorArastaman, Gökhan
dc.contributor.authorArslan, Selçuk Yusuf
dc.date.accessioned2021-09-01T11:19:52Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-07-16
dc.identifier.citationArslan, S. Y. (2021). Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde STEM yaklaşımı: Türk Eğitim Sistemi için politika önerisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25258
dc.description.abstractOnce STEM education is considered from an international angle, it is observed that countries differ in terms of several titles and headings found in their STEM policy documents although there exists an apparent consensus regarding its significance. In this sense, this study aims to offer policy recommendations that could contribute to the attaintment of Quality Education, the 4th goal of the Sustainable Development Goals, through STEM approach. The STEM policy documents of the depicted six countries were analysed in the first step of the study. The second step included semi-structured interviews with 22 participants who played a role with certain responsibilities in STEM education in Turkey. The data was analyzed with content analysis and it was found also through the interviews conducted within the context of Turkey that education and policy themes were common in STEM policies of the selected countries. With that being said, sustainability theme seems to be peculiar to Turkey. It is clear that Turkey needs a national policy, especially towards the STEM approach, which is regarded as key to attain economic prosperity. In this regard, this study displayed the necessity of implementing the following recommendations: Enhancing teacher efficiency, integrating STEM approach into the curricula, establishing the physical infrastructure, acting in an inclusive fashion towards the stakeholders in their participation in the relevant processes, fostering student motivation in pursuing a career in STEM, increasing access to STEM education in particular of girls, ensuring a comprehensive policy and disseminating the goals and accomplishments of STEM.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEğitim politikasıtr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectSürdürülebilir kalkınma amaçlarıtr_TR
dc.subjectNitelikli eğitimtr_TR
dc.subjectSTEM yaklaşımıtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleSürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde STEM Yaklaşımı: Türk Eğitim Sistemi İçin Politika Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitimine uluslararası bir perspektiften bakıldığında STEM’in önemi konusunda fikir birliği olsa da ülkelerin STEM politika belgelerinin çeşitli başlıklarda birbirinden farklılaştığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı STEM yaklaşımı ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 4. Nitelikli Eğitim amacının başarılmasına katkı sağlayabilecek politika önerileri geliştirmektir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 4. Nitelikli Eğitim amacının başarılmasında STEM yaklaşımının işe koşulması hem nitelikli eğitim amacının hem nitelikli eğitim sayesinde başarılabilecek diğer amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunacağı öngörülmüştür. Araştırmanın ilk aşamasında belirlenen altı ülkenin STEM politika belgeleri incelenmiştir. İkinci aşamada Türkiye bağlamında STEM eğitiminde rol ve sorumluluğu olan 22 katılımcı (öğretmenler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, politika yapıcılar/uygulayıcılar) ile görüşmeler yapılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi ve gerçekleştirilen görüşmeler sonunda, belirlenen ülkelerin STEM politikalarında eğitim ve politika temasının ortak; sürdürülebilirlik temasının da Türkiye’ye özgü olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle ekonomik refaha ulaşmak için önemli görülen STEM yaklaşımına yönelik Türkiye’nin ulusal bir politikaya ihtiyaç duyduğu açıktır. Hazırlanacak STEM politika belgesinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayacak şekilde olması hem nitelikli eğitim amacına hem diğer amaçlara katkı sağlayacaktır. Öğretmen yeterliklerinin artırılması, öğretim programlarına STEM yaklaşımının entegrasyonu, fiziksel altyapının kurulması, tüm paydaşların sürece katılımının sağlanması, öğrencilerin STEM kariyerine yönlendirilmesi, özellikle kız öğrencilerin STEM eğitimine erişiminin sağlanması, kapsayıcı bir politikanın oluşturulması ve etkili yaygınlaştırma çalışmaları yapılması çalışmanın önerileri arasındadır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess