Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Bicantr_TR
dc.contributor.authorYaldız, Cerentr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:34:04Z
dc.date.available2015-10-15T07:34:04Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2512
dc.description.abstractFârâbî created a new form of thinking which conciliated different types of approach about relation of ethics and politics in the history of thought. In this direction Fârâbî s philosophy is based on the harmony of Plato, Aristotle, New Platonic Philosophy and Islamic philosophy s teories about human, being, knowledge, happiness, morality and politics. When we analyze Fârâbî s philosophy all in all, we see that Fârâbî created a system on the basis of happiness which includes all of the sections of philosophy. This system is based on a researching about the problems which are related to understanding the real happiness and getting it with ontology, knowledge, morality and political philosophy, teology and sociology.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMoralitytr_TR
dc.titleDüşünce Tarihinde Siyaset ve Ahlak Etkileşimi: Farabi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1222tr_TR
dc.contributor.departmentoldSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetFârâbî düşünce tarihinde ahlak ve siyaset ilişkisine farklı biçimlerde yaklaşan pek çok görüşü uzlaştırarak yeni bir düşünce biçimi ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Fârâbî felsefesi; Platon, Aristoteles, Yeni Platoncu felsefe ve İslam felsefesinin insan, varlık, mutluluk, bilgi, ahlak ve siyaset hakkındaki teorilerinin uyumuna dayanır. Fârâbî felsefesini bir bütün olarak incelediğimizde, Fârâbî nin mutluluk temelinde felsefenin bütün kısımlarını kapsayan bir sistem oluşturduğunu görürüz. Bu sistem gerçek mutluluğu kavrama ve ona ulaşmayla ilgili problemleri varlık, bilgi, ahlak ve siyaset felsefesi, teoloji ve sosyoloji yardımıyla araştırmaya dayanır. Fârâbî felsefesinde ahlak ve siyaset mutluluğun elde edilmesini sağlayan araçlarla ilgilenen disiplinlerdir. Bu doğrultuda ahlaki ilkelere dayanan Erdemli Şehir en yüksek yönetim biçimidir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record