Show simple item record

dc.contributor.advisorYaralı, Mehmet
dc.contributor.authorBalaban, Ayşe Nur
dc.date.accessioned2020-10-19T08:31:50Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22913
dc.description.abstractIt has been shown in previous studies that cortical potentials obtained in noise have different amplitude and latency values compared to the quiet environment. This effect was observed for both the sound onset and acoustic change responses, and the effect of noise was different based on the stimulus. This study was conducted to examine how the sound onset and acoustic change responses evoked by different stimuli are affected by different noise types. Sound onset and acoustic change N1 responses were recorded from 20 adults (10 females, 10 males) with normal hearing in the age range of 24-33, in quiet, in white noise and speech shaped noise at a signal to noise ratio of +10 dB with stimuli /ui/ and /iu/. In the analysis sound onset amplitudes for / ui / were lower in white noise than in the quiet, and latencies were prolonged in both noise conditions. Acoustic change amplitudes were lower only in speech shaped noise, latencies were not affected by noise. For / iu /, only sound onset latencies were prolonged in both noises. When the responses for two stimuli under the same condition were compared; sound onset latencies were prolonged for / ui / than / iu / only in quiet environment, in other conditions latencies and amplitudes for / ui / and / iu / were not different. The acoustic change responses for / ui / and / iu / were similar only in terms of latencies under noise conditions. When the sound onset and acoustic change responses in the same condition were compared, the acoustic change amplitudes were lower latencies were higher for both stimuli in all conditions. In conclusion, the effect of noise varies according to the stimuli evoking sound onset and acoustic change responses and to the type of noise utilized. In future studies, examining the effects of noise on sound onset and acoustic change responses obtained with stimuli containing different formant transitions in different noise types among individuals with speech discrimination problems may be suggested.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşitsel kortikal N1tr_TR
dc.subjectGürültü
dc.subjectSes başlangıç cevabı
dc.subjectAkustik değişim cevabı
dc.titleGürültünün Ses Başlangıç ve Akustik Değişimler İle Oluşturulmuş Kortikal Cevaplar Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSessiz ortamla karşılaştırıldığında gürültüde elde edilen kortikal potansiyellerin farklı amplitüd ve latans değerlerine sahip olduğu daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Bu etki hem ses başlangıç hem de ses değişim cevapları için gözlenmiş, gürültünün etkisi kullanılan uyarana göre farklı olmuştur. Bu çalışma farklı uyaranlar ile uyarılmış ses başlangıç ve ses değişim cevaplarının farklı gürültü tiplerinden nasıl etkilendiğini incelemek için yapılmıştır. Normal işiten 24-33 yaş aralığında 20 yetişkinden (10 kadın, 10 erkek) sessiz ortam, +10 dB sinyal gürültü oranında beyaz gürültü ve konuşma sesi ile şekillendirilmiş gürültüde /ui/ ve /iu/ uyaranları ile oluşturulmuş ses başlangıç ve ses değişim N1 cevapları kaydedilmiştir. Analizlerde /ui/ için ses başlangıç amplitüdleri sessiz ortama göre beyaz gürültüde daha düşük, latansları ise her iki gürültü koşulunda daha geç elde edilmiştir. Ses değişim amplitüdleri ise sadece konuşma sesi ile şekillendirilmiş gürültüde daha düşük elde edilmiş, latansları gürültüden etkilenmemiştir. /iu/ için ise sadece ses başlangıç latansları her iki gürültüde daha geç elde edilmiştir. Aynı koşulda iki uyaran için oluşan cevaplar karşılaştırıldığında; ses başlangıç latansları sadece sessiz ortamda /ui/ için /iu/’ya göre daha geç elde edilmiş, diğer koşullarda /ui/ ve /iu/ için latans ve amplitüdleri farklı olarak elde edilmemiştir. /ui/ ve /iu/ için ses değişim cevapları ise sadece gürültü koşullarında latansları bakımından benzer olmuştur. Aynı koşulda ses başlangıç ve ses değişim cevapları karşılaştırıldığında ise bütün koşullarda her iki uyaran için ses değişim amplitüdleri daha küçük, latansları ise daha geç elde edilmiştir. Sonuç olarak gürültünün etkisi ses başlangıç ve ses değişim cevaplarını oluşturan uyaranlara ve kullanılan gürültü tiplerine göre değişiklik göstermektedir. İleriki çalışmalarda farklı formant geçişleri içeren uyaranlarla ve farklı gürültü tipleriyle kaydedilen ses başlangıç ve ses değişim cevaplarının gürültüden etkilenimlerinin gürültüde konuşmayı ayırt etme problemleri olan bireylerde incelenmesi önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-19T08:31:50Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record