Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Ayşe Nevin
dc.contributor.authorAkkoç, Hasan Berk
dc.date.accessioned2020-10-02T07:45:03Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-03
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22885
dc.description.abstractIn this thesis, which deals with the causes and consequences that trigger the masculinity crisis, the divorce was studied, the life stories of males with children were listened to get ideas about habitus structuring, and a general framework on the 'masculinity crisis' was tried to be presented. In this context, with a (pro) feminist position in the light of "gender" and "critical masculinity studies" literature; The traces of the "crisis" experienced by men because they were "men" were tried to be traced. In the modernization process, the male-dominated structure of the gender order is eroding and patriarchal masculinity is becoming a "non-adaptable" configuration. Within the scope of this study, the road map of the 'masculinity crisis' experienced by the men who is the ‘father' during the marriage and after the divorce; It was tried to be interpreted in order to create a "sociological imagination" in an analytical plane. In this study of masculinity in Turkey, which destroyed the patriarchal gender order where the dominant masculinity, but also not installed a new system of 'interregnum' is assumed to be in. While the research carried out attempted to classify the factors and symptoms affecting the 'masculinity crisis'; The study tries to justify the 'interregnum' state in small contact with the historical context in general.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectErkekliktr_TR
dc.subjectBoşanma
dc.subjectErkeklik krizi
dc.subjectBabalık
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectTürkiye’de erkeklik
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleBoşanma, Erkeklik Krizi ve Babalıktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetErkeklik krizini tetikleyen sebep ve sonuçların ele alındığı bu tez çalışmasında boşanmış, çocuk sahibi erkeklerin yaşam öyküleri dinlenerek habitus yapılanmaları hakkında fikir elde edilmeye çalışılmış ve ‘erkeklik krizine’ dair genel bir çerçeve sunulmaya gayret edilmiştir. Bu bağlamda ‘toplumsal cinsiyet’ ve ‘eleştirel erkeklik çalışmaları’ literatürünün ışığında (pro)feminist bir konumlanışla; erkeklerin, ‘erkek’ olmaları hasebiyle yaşadıkları ‘krizin’ izleri sürülmeye uğraşılmıştır. Modernleşme süreci içinde toplumsal cinsiyet düzeninin erkek egemen yapısı aşınmakta ve patriyarkal erkeklik, giderek zamana ‘uyum sağlayamayan’ bir konfigürasyon haline gelmektedir. Bu çalışma kapsamında ‘baba’ olmuş erkeklerin, evlilik esnasında ve boşanma sonrasında deneyimlediği ‘erkeklik krizinin’ yol haritası; analitik bir düzlemde ‘sosyolojik bir tahayyül’ yaratmak gayesi ile yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de erkekliğin, patriyarkal erkekliğin egemen olduğu toplumsal cinsiyet düzeninin yıkıldığı ama yeni bir sistemin de kurulmadığı bir ‘interregnum’ içinde olduğu varsayılmaktadır. Yürütülen çalışma ‘erkeklik krizine’ etki eden faktörleri ve semptomları sınıflandırmaya gayret ederken; çalışma, genel olarak tarihsel bağlamla dirsek teması içinde ‘interregnum’ halini gerekçelendirmeye çalışmaktadırtr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-02T07:45:03Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess