Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Semih Sırrı
dc.contributor.authorDoğanay, Muhammed Zahid
dc.date.accessioned2020-08-18T08:55:52Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-16
dc.identifier.citationDOĞANAY, Muhammed Zahid. Franchise Sözleşmesinde Denkleştirme Talebi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22569
dc.description.abstractThe subject of this study is the application of the goodwill compensation, regulated in Article 122 of the Turkish Commercial Code No. 6102, to the franchise agreement. In this context, the legal nature of the franchise agreement, its elements, the points of separation from similar agreements, the obligations of the parties and the results of the termination of the agreement are discussed in the first part of the study. In the second part, the subject of the franchisee's right of indemnification is examined in detail. In the last part, the issues of calculation and lawsuit process of goodwill compensation are handled.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDenkleştirme talebitr_TR
dc.subjectFranchise sözleşmesi
dc.subjectMüşteri çevresi
dc.subjectHakkaniyet
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleFranchise Sözleşmesinde Denkleştirme Talebitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 122. maddesinde düzenlenen denkleştirme talebinin, franchise sözleşmesine uygulanmasıdır. Bu çerçevede, franchise sözleşmesinin hukukî niteliği, unsurları, benzer sözleşmelerden ayrıldığı noktalar ile tarafların yükümlülükleri ve sözleşmenin sona ermesinin sonuçları çalışmanın ilk bölümünde irdelenmiştir. İkinci bölümde, franchise alanın denkleştirme talep hakkının şartları konusu ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Son bölümde ise denkleştirme talebinin hesaplanması ve dava yoluyla ileri sürülmesi konuları ele alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-18T08:55:52Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record