Show simple item record

dc.contributor.advisorŞen, Müge Burcu
dc.contributor.authorKaraman Cengiz, Cansu
dc.date.accessioned2020-07-23T14:02:06Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-30
dc.identifier.citationKaraman Cengiz, C. (2020). Dezavantajlı Alanlarda Farkındalık Yaratıcı Bir Unsur Olarak Animasyonun Kullanımı ve Bir Kısa Film Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22471
dc.description.abstractAlthough disadvantaged areas are subject that has been studied in many interdisciplinary fields, the literature that produced in the field of fine arts is not frequently encountered. However, both in the campaign processes of non-profit / non-profit institutions, in competitions that encourage productions in various fields of fine arts at national / international scale, as well as exhibitions, festivals, etc. Most of the fine art works created and presented in display areas deal with issues, trends and problems related to disadvantaged groups. In this state, products that are relatively detached from the context, as they are considered as the subject of fine arts; In the field of social sciences / communication, two independent field pictures are drawn as a collection of articles that cannot be delivered to the target audience with concrete / creative tools, as they are considered as a literary study / field interview. Thesis, in terms of the subject and application in general, contributes to the literature that will establish this connection and to present creative moving visual products in this hybrid field; In particular, it is aimed to create an animated film that will raise awareness among as many people as possible by contributing to the visibility of problems in the areas of women and refugee issues and circulating in independent festivals, non-profit organizations and other distribution networks.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDezavantajlı gruptr_TR
dc.subjectSavunmasıztr_TR
dc.subjectKesişimselliktr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectMültecitr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyettr_TR
dc.subjectSosyal pazarlamatr_TR
dc.subject2D geleneksel animasyontr_TR
dc.subjectCanlandırmatr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleDezavantajlı Alanlarda Farkındalık Yaratıcı Bir Unsur Olarak Animasyonun Kullanımı ve Bir Kısa Film Uygulamasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDezavantajlı alanlar, disiplinler arası pek çok alanda çalışılan bir konu olmasına rağmen, güzel sanatlar alanında üretilen bileşenleriyle ilgili literatüre sık rastlanmamaktadır. Oysa gerek kâr amacı güden/gütmeyen kurumların kampanya süreçlerinde, gerek ulusal/uluslararası çapta, güzel sanatların çeşitli alanlarındaki üretimleri teşvik eden yarışmalarda, gerekse sergi, festival... vb. gösterim alanlarında yaratılan ve sunulan güzel sanat eserlerinin büyük kısmında dezavantajlı gruplarla ilgili konu, eğilim ve sorunlar ele alınmaktadır. Bu haliyle, güzel sanat alanında salt konu olarak ele alındığı için, görece bağlamdan kopuk ürünler; sosyal bilimler/iletişim alanında ise, salt literatür çalışması/alan görüşmesi olarak ele alındığı için, somut/yaratıcı araçlarla hedef kitleye iletilemeyen yazılar bütünü olarak, iki bağımsız alan resmi çizilmektedir. Tez, ele aldığı konu ve uygulama itibariyle genel anlamda, bu bağlantıyı kuracak literatüre katkı sağlamayı ve bu melez alanda, yaratıcı hareketli görsel ürünler ortaya koymayı; özel anlamda ise, kadın ve mülteci meselesi alanlarındaki sorunların görünür kılınmasına katkı sağlayıp bağımsız festivaller, kâr amacı güden/gütmeyen kurum ve diğer dağıtım ağlarında dolaşıma girerek, mümkün olduğunca çok insanda farkındalık yaratacak bir animasyon film yaratmayı amaçlanmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-25T14:02:06Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeanimationtr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess