Show simple item record

dc.contributor.advisorPekmez, Nuran Özçiçektr_TR
dc.contributor.authorKaraca, Erhantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:53:47Z
dc.date.available2015-10-15T06:53:47Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2164
dc.description.abstractIn this study, the polypyrrole films as a supercapacitor material were electrochemically synthesized on platinum and stainless steel electrodes in an acetonitrile solution containing pyrrole, tartaric acid and Triton X-100. The polymers were characterized by cyclic voltammetry, FTIR, Raman and EDX methods. Their morphologies were also investigated by scanning electron microscopy. The capacitive properties of resulting coatings were investigated in H2SO4 water solution by using cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy and the galvanostatic charge-discharge tests. It was determined that tartaric acid and Triton X-100 improved the capacitive behavior of polypyrrole coating and their specific capacitance were 379 F g-1 for Pt foil and 367 F g-1 for 316Ti SS.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectConducting polymertr_TR
dc.titleEnerji Depolanması İçin Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/569tr_TR
dc.contributor.departmentoldKimyatr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada süperkapasitör elektrot malzemesi olarak polipirol (PPy) filmleri, pirol monomeri tartarik asit ve Triton X-100 içeren asetonitril çözeltisinde platin ve paslanmaz çelik elektrotlar üzerine elektrokimyasal olarak sentezlendi. Polimerler dönüşümlü voltametri, FTIR, Raman ve EDX yöntemleriyle karakterize edildi. Morfolojik yapıları taramalı elektron mikroskobuyla incelendi. PPy kaplamaların kapasitif özellikleri dönüşümlü voltametri, elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve galvanostatik şarj-deşarj testiyle H2SO4 su çözeltisinde incelendi. Tartarik asit ve Triton X-100 in, PPy ün kapasitif davranışını iyileştirdiği belirlendi ve spesifik kapasitans değerlerinin Pt levha için 379 F g-1 ve 316Ti SS disk elektrot için 367 F g-1 olduğu bulundu.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record