Show simple item record

dc.contributor.advisorCihangir, Nilüfertr_TR
dc.contributor.authorRezaei, Solattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:28Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:28Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2075
dc.description.abstractThe objective of this study was to investigate decolorization through using various fungal cultures. Among the fungi investigated, Funalia trogii was found to have the highest potential for decolorization, and among the colors examined, Solazol Blue SPBRF H C had the highest rate in decolorization. Moreover, in order to get the highest rate of decolorization, cultural parameters were optimized. When the effect of carbon and nitrogen sources were scrutinized in the production medium, it was found that glucose as the carbon source and NH4NO3 as the nitrogen source were the most suitable sources. To obtain the highest decolorization, the physiological conditions of the cultural medium were examined. In light of these findings, 0.2 g L NH4NO3 and 30 g L containing glucose intr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNilüfer Cihangirtr_TR
dc.titleÇeşitli Fungus Türlerinin Bazı Tekstil Boya Atıklarının Renk Giderimi Üzerine Etkisinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014 / 1625tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada alternatif fungal kültür kullanılarak boya giderimi amaçlandı. İncelenen funguslar arasında Funalia trogii nin en yüksek boya giderimi potansiyeline sahip olduğu saptandı ve yüksek dekolorizasyon değerini elde etmek için bazı kültürel parametreler optimize edildi. Üretim ortamındaki karbon ve azot kaynaklarının etkisi incelendiğinde boya giderimi için karbon kaynağı olarak glukoz ve azot kaynağı olarak NH4NO3 n uygun olduğu saptandı. En yüksek dekolorizasyonu elde etmek için kültür ortamının fizyolojik koşulları incelendiğinde 0,2 g L NH4NO3ve 30 g L glukoz içeren pH değeri 5 olan kültür ortamında, 30ºC de, 150 rpm uygun olduğu görüldü. Optimize koşullarda elde edilen sonuçlar başlangıç koşulları ile kıyaslandığında dekolorizasyonda artış gözlendi.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record