Show simple item record

dc.contributor.advisorİzbırak, Afifetr_TR
dc.contributor.authorDoğan, Tuğbatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:26Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:26Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2050
dc.description.abstractAnimal venoms are mixture of biologically active or inactive substances. They comprise variety of bioactive molecules such as proteins, peptides , polyamines neurotoxins, enzymes , nucleic acids, free amino acids, monoamines, free acids and inorganic salts with unlimited biological functions. However, the main components are proteins and peptides having biological activity. Venom peptides possess pharmacological importance. These peptides are defined as peptide libraries consisting of millions of years by natural selection in the evolutionary process and are a major source in case of development of new drugs .The aim of this study is to characterize venom of Protoiurus kraepelini, a species of scorpions endemic to our country in Turkey, focusing on the content of the venom peptide and check for bioactivity. Peptidomic biochemical approaches have been followed for this purpose and also for detecting bioactivity cellular systems were used.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectProtoiurus kraepelinitr_TR
dc.titleProtoiurus Kraepelini (Scorpıones: Iurıdae) Zehrinin Peptidomik Karakterizasyonu ve Biyoaktivite Taramasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/2112tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetHayvan zehirleri biyolojik olarak aktif ve inaktif maddelerin bir karışımıdır. Zehirler; proteinler, peptitler, poliamin nörotoksinler, enzimler, nükleik asitler, serbest amino asitler, monoaminler, serbest asitler ve inorganik tuzlar gibi çok çeşitli ve neredeyse sınırsız biyolojik fonksiyona sahip biyoaktif moleküllerden oluşmaktadır. Ancak esas biyolojik aktiviteye protein ve peptit bileşenleri sahiptir. Zehirlerin yapısında bulunan peptitler farmasötik öneme sahiptir. Bu peptitler milyonlarca yıllık evrimsel süreçte doğal seçilim yoluyla oluşmuş peptit kütüphaneleri olarak tanımlanabilir ve yeni ilaçların geliştirilmesi açısından büyük bir kaynak durumundadırlar.Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tanımlanmış ülkemize endemik bir akrep türü olan Protoiurus kraepelini zehrinin peptit içeriğinin karakterize edilmesi ve biyoaktivitesinin taranmasıdır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record