Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirezen, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorKüçükoğlu, Hülyatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:21:21Z
dc.date.available2015-10-15T06:21:21Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1929
dc.description.abstractThis current study aims to evaluate the PhD ELT programs in Turkey in terms of program descriptions, program content, and atmosphere in the department, as well as departmental support and program resources. The study seeks to further explore course components such as research component, linguistics component, educational sciences component, methodology component, and literature and culture courses component. The participants of the study were students enrolled in PhD ELT programs and graduates who had already graduated from those programs. The final aim of the study was to suggest a syllabus for these programs depending on the findings. The study was conducted to shed light on these programs. The study also serves as a needs analysis which was a very important point for the betterment of every ongoing program. An extensive literature review was conducted in order to give a clear picture of the current status of English and the importance of program evaluation in the educational field of study. As data collection instrument, a questionnaire was used in order to get a thorough picture of the current status of these programs. The collected data were analyzed in order to make a general evaluation of PhD ELT programs. Then, the data were exposed to further statistical analysis in order to investigate the influence of every component and aspect listed above in the evaluation of PhD ELT programs on the part of participants. Finally, the last part of the study focused on the evaluation of PhD ELT programs of participating universities. These universities were Hacettepe University, Istanbul University, Boğaziçi University, Ankara University, Gazi University, Çanakkale University, Hacettepe University, Yeditepe University, Çukurova University, Anadolu University, Atatürk University, and Dokuz Eylül University. Based on the analysis of the responses given by the participants, a suggested program for the PhD ELT programs was formed in the last part of the dissertation.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCurriculumtr_TR
dc.subjectProgram evaluation
dc.subjectPhD elt programs
dc.subjectPostgraduate education
dc.subjectÖğretim programı
dc.subjectProgram değerlendirmesi
dc.subjectElt doktora programları
dc.subjectLisansüstü eğitim
dc.titleAn Evaluatıon of Phd Elt Programs in Turkeytr_TR
dc.title.alternativeTürkiye'de Doktora Elt Programlarının Değerlendirilmesi
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2214tr_TR
dc.contributor.departmentoldYabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Türkiye’de sunulan ELT doktora programlarını amaçlanan hedefler doğrultusunda öğrenci ve mezun görüşleri alınarak değerlendirmektir. Bu programlar değerlendirirken, program eğitimi sürecine dâhil olan tüm bileşenler de göz önüne alınarak irdelenmiştir. Bu bileşenler arasında bulunan dilbilim, metodoloji, eğitim bilimleri ve edebiyat ve kültür de değerlendirmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilmesi amaçlanmış bir diğer konu ise, bu verilerin ışığında bu programlara katkı sağlamak, yeni program önerilerde bulunmak ve Türkiye’de sunulan ELT doktora bölümleri için bir program önermektir. Bu öneriler doğrultusunda programa katkı sağlayacağı düşünülen dersler ve alan bağlamında, değişen dünyanın beklentilerini karşılamakta yetersiz olduğu düşünülen derslerin de programdan çıkarılması öneriler arasında yer almaktadır. Türkiye'deki doktora programların değerlendirmesi amacıyla alan taraması yapılmış ve bu doğrultuda ihtiyacı karşılamak üzere araştırma soruları oluşturulmuştur. Aynı alanda yapılan ve ELT yüksek lisans programlarının değerlendirilmesinde kullanılan veri toplama aracı bu çalışmanın amacına uygun olarak adapte edilmiş ve uygulanmıştır. Veri toplama sürecinin ardından toplanan veriler amaca uygun olan farklı istatiksel analizler kullanarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde programın hedefleri ve çıktılarının öğrenci ve mezunlardan alınan veriler ışığında ele alınmış ve bu doğrultuda yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca, çalışmanın uygulandığı dönemde yürütülen tüm ELTdoktora programları değerlendirilmiş ve sonuçlar her bir üniversite ve her bir bileşen bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada veri toplanan üniversiteler: Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'dir. Çalışmanın sonunda elede edilen veriler ışığında, ders önerilerinde bulunulmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record