Show simple item record

dc.contributor.advisorKelecioğlu, Hülyatr_TR
dc.contributor.authorErdem, Başaktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:50Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:50Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1800
dc.description.abstractIn the context of this study, whether the items of TEOG Common Exam include Differential Item Functioning (DIF) or not in terms of booklet types were investigated. DIF analyses were carried out by using Mantel-Haenszel (MH), Logistic Regression (LR) and SIBTEST methods. Besides, comparison of methods were made by investigating results obtained from those methods.The research group of this study consisted of 12.000 students who were chosen randomly among 2014-2015 fall semester TEOG Common Exam examinees.While making DIF analyses regarding booklet types, booklets were compared pairwisely. Results obtained from DIF analyses indicated that the number of items indicating DIF were more in Religious Culture and Moral Knowledge, Revolution History and Kemalism and English subtests. That number decreased in Turkish and Science and Technology subtests. There were no items indicating DIF regarding booklet type in Mathematics subtest.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDifferential ıtem functioningtr_TR
dc.titleOrtaöğretime Geçişte Kullanılan Ortak Sınavların Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Kitapçık Türlerine Göre Farklı Yöntemlerle İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2159tr_TR
dc.contributor.departmentoldEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma kapsamında, TEOG Ortak Sınav'da yer alan maddelerin kitapçık türü değişkenine göre değişen madde fonksiyonu gösterip göstermediği incelenmiştir. DMF analizleri Mantel-Haenszel (MH), Lojistik Regresyon (LR) ve SIBTEST yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, üç yöntemle elde edilen bulgular incelenerek yöntem karşılaştırması yapılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılı Sonbahar Dönemi'nde TEOG Ortak Sınav'a girmiş öğrenciler arasından seçkisiz yöntemle seçilen 12.000 öğrenci oluşturmuştur.Kitapçık türüne göre DMF analizi yapılırken, kitapçıklar ikili gruplar halinde karşılaştırılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce alt testlerinde DMF gösteren madde sayısının fazla olduğunu, bu sayının Türkçe ve Fen ve Teknoloji testlerinde azaldığını göstermiştir. Matematik testinde kitapçık türüne göre DMF gösteren hiçbir maddeye rastlanmamıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record