Show simple item record

dc.contributor.advisorBurgaz, Berrintr_TR
dc.contributor.authorAteş, Sedatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:49Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:49Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1795
dc.description.abstractThe purpose of this study is to find out the organizational silence level of the teachers,the issues, on which are kept silent, the reasons for silence, the perceived results ofbecoming silent by employees and the organization on the part of personnel employedunder different working conditions according to the opinions of the teachers at publicand private primary schools on organizational silence, and to make a comparisonbetween these. In addition, the levels of difference of the issues, on which are keptsilent, the reasons for silence, the perceived results of becoming silent by employeesand the organization have been studies based on the variables including gender, term ofoffice and status of the school (public or private). The study has been carried out usingrelational screening model.This study has been carried out with the teachers working at the public schools andprivate schools in the province of Kırıkkale.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectOrganizational silencetr_TR
dc.titleResmi ve Özel İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliğe İlişkin Görüşleri (Kırıkkale İli Örneği)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/438tr_TR
dc.contributor.departmentoldEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, resmi ve özel ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin örgütsel sessizliğeilişkin görüşlerine göre, öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerini, okullarda sessizkalınan konuları, sessizleşme nedenlerini ve sessizleşmenin çalışan ve kurum açısındanalgılanan sonuçlarını farklı çalışma koşullarında çalışan işgörenler açısından ortayaçıkarmayı ve bunlar arasında bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca sessizkalınan konuların, sessizleşme nedenlerinin ve sessizleşmenin çalışan ve kurumaçısından algılanan sonuçlarının farklılaşma düzeyleri cinsiyet, görev süresi ve okulunstatüsü (resmi ya da özel) değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma ilişkisel taramamodelinde gerçekleştirilmiştir.Bu çalışma, Kırıkkale ilinde resmi okullarda ve özel okullarda görev yapanöğretmenlerle yürütülmüştür. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden alınan kayıtlaragöre, 115 ilköğretim okulundaki 1887 öğretmen, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record