Show simple item record

dc.contributor.advisorLivanelioğlu, Ayşetr_TR
dc.contributor.authorKahraman, Aysutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:57Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:57Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1720
dc.description.abstractThis study aimed to assess the present state of at-risk infants who showed Cramped Synchronized (CS) movement pattern in preterm and writhing periods evaluated by Prechtl Analysis and its relation with the results of Prechtl Analysis in long-term follow-up. Forty-eight at-risk infants with mean gestational age 29.4 ± 2.39 weeks, and mean birth weight 1275 ± 413.45 g. were included in this study. In preterm period of inpatient infants and in attainable outpatient infants in writhing and fidgety periods were assessed by general movements. Additionally, in corrected ages of 6, 9, 12, 18, and 24 months; Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88), Gross Motor Function Classification System (GMFCS), tone, babinsky and clonus evaluations were done. The Bayley 3 Scales of Infant and Toddler Development ( Bayley– 3 ) was applied in the last control of infants between 0 - 42 months. In conclusion, Cerebral Palsy (CP) in 7 infants, hear-loss in 2 infants, hypertony in 4 infants, hypotony in 1 infant, pervasive developmental disorder in 1 infant, and walking impairment in 1 infant were determinated. Almost 36.4 % of the infants in this study were affected in different degrees. Twenty-eight babies (58.3%) showed normal development in follow-up period. Our study showed that babies with prematurity and low birth weight, especially showing CS movement patterns, should be closely followed-up by multi-disciplinary approach and also Prechtl Analysis is important in determining the risks.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPrematuritytr_TR
dc.titleAnormal Hareket Paterni Gösteren Riskli Bebeklerin Prospektif Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1287tr_TR
dc.contributor.departmentoldFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma; preterm ve ''writhing'' dönemde ''Prechtl Analizi'' ile değerlendirilip ''Cramped Synchronized'' (CS) hareket paterni gösteren riskli bebeklerin uzun dönem takiplerinde mevcut durumlarının saptanması ve Prechtl analizi sonuçları ile arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya gestasyonel yaşları ortalama 29,4 ± 2,39 hafta, doğum ağırlıkları 1275 ± 413,45 gr olan 48 riskli bebek dahil edilmiştir. Preterm dönemde hastanede yatış sürecinde, taburculuk sonrası ''writhing'' ve ''fidgety'' dönemlerde ulaşılabilen bebeklerin ''general movements'' analizleri yapılmıştır. Ayrıca düzeltilmiş 6, 9, 12, 18, 24 aylarda Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü -88 (GMFM-88), Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırması (GMFCS), tonus, babinski ve klonus değerlendirmeleri yapılmıştır. 0 - 42 ay arasında ulaşılabilen en büyük yaşta Bayley-3 Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği (Bayley– 3) değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuçta; 7 bebekte Serebral Palsi (SP), 2 bebekte işitme kaybı, 4 bebekte hipertoni, 1 bebekte hipotoni, 1 bebekte yaygın gelişimsel bozukluk ve 1 bebekte yürüme bozukluğu gelişmiştir. Toplamda bebeklerin % 36,4'ü çeşitli derecelerde etkilenmiştir. 28 bebek (% 58.3) takip süresi boyunca normal gelişim göstermiştir. Çalışmamızda kısa gestasyonel yaş ve düşük doğum ağırlığı gibi risklerle doğan bebeklerin, özellikle de CS hareket paterni gösterirse multidisipliner olarak daha yakın takiple izlenmesi gerektiği ve riskleri belirlemede 'Prechtl Analizi''nin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record