Show simple item record

dc.contributor.advisorGül, Bülenttr_TR
dc.contributor.authorAğca, Mustafatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:17:59Z
dc.date.available2015-10-14T13:17:59Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1450
dc.description.abstractIn this study, prayers in the Old Uighur Turkish period texts have been studied according to the semantics and linguistics functional basis. A certain number of written products of this period have been searched and the prayers have been determined. These prayers have been classified in various ways after analyzing in terms of structure and meaning properties.The purpose of the study is to demonstrate diversity of linguistic forms used as marker for prayer and to prove not only the imperative-optative mode, the other modes and markers also can mark the modality of prayer. Besides, it is to highlight social view of the period and to determine that the prayers of this period were told what purpose and in which situations.As a result of this study, in Old Uighur Turkish, various analytical structures, lexical, syntactic, lexical-syntactic correlative markers and elliptical structures have been determined except morphological markers used for prayer.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectOld uighur turkishtr_TR
dc.titleEski Uygur Türkçesinde Dua / Alkış (Anlambilimsel Bir İnceleme)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2008tr_TR
dc.contributor.departmentoldTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Eski Uygur Türkçesi dönemi metinlerinde geçen dualar, anlambilimi ve işlevsel dilbilim esaslarına göre incelenmiştir. Bu döneme ait belirli sayıdaki yazılı ürün taranarak dualar tespit edilmiş; yapı ve anlam bakımlarından incelenip çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.Çalışmanın amacı, dua işaretleyicisi olarak kullanılan dilsel formlardaki çeşitliliği ortaya koyarak sadece emir-istek kipiyle değil, diğer kip ve işaretleyicilerle de dua kiplik alanının işaretlenebildiğini göstermek; bu dönemdeki duaların hangi amaçlarla, hangi durumlarda söylendiklerini tespit edip dönemin sosyal görünümüne ışık tutmaktır.Bu çalışma sonucunda, Eski Uygur Türkçesinde biçimbilgisel işaretleyiciler dışında, çeşitli analitik yapıların, sözlüksel, sözdizimsel, sözlüksel-sözdizimsel bağıntılı işaretleyicilerin ve eksiltili yapıların, küçük anlam farklarıyla dua işaretleyicisi olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record