Show simple item record

dc.contributor.advisorDikmen, Zeliha Günnurtr_TR
dc.contributor.authorMender, İlgentr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:35:06Z
dc.date.available2015-10-14T12:35:06Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1166
dc.description.abstractTelomerase mediated telomere targeted therapy represents a new approach in cancer therapy. In this study, I report that the nucleoside analogue 6-thio-2’-deoxyguanosine (6-thio-dG) is recognized by the telomerase holoenzyme and incorporated into de novo synthesized telomeres to alter the structure and function of telomeres. This results in structurally and functionally modified telomeres, loss of telomeric end protective complexes, leading to telomere dysfunction. Additionally, 6-thio-dG causes progressive telomere shortening, which is independent from inhibition of telomerase activity in vitro. 6-thio-dG induced telomere dysfunction is observed in hTERT expressing normal human BJ fibroblast cells and cancer cells, but not in telomerase-negative BJ cells. Moreover, one week treatment with 6-thio-dG results in 80-90% cell death for the majority of the cancer cells (H2882, HCC2429, HCC827, HCC15, H2087, HCC4017, HCC515, H2009, H2073), whereas normal BJ fibroblast and human colonic epithelial (HCEC1) cells were largely unaffected. In A549 lung cancer cell based xenograft model studies, intraperitoneally 6-thio-dG treatment (2 mg/kg) caused dramatic tumor reduction as well as telomere dysfunction, superior to that observed for 6-thioguanine (2 mg/kg) treatment. These results indicate that 6-thio-dG may provide a new telomere-addressed telomerase-dependent anti-cancer approach, targeting both genomic and telomeric DNA. It was observed that some of the cancer cell lines (H1819, H1993, H1693) were resistant to 6-thio-dG compared with the sensitive cell lines. The methylation analysis showed that several genes were highly hypermethylated in resistant cell lines. In addition, in gene expression data, there were 3 different genes (FSCN1, TLE2, ALDH1A2) that were differentially expressed between resistant and sensitive cell lines. The results of this study will help in the future directions focusing on 6-thio-dG resistance.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectTelomerasetr_TR
dc.titleThe in Vitro and in Vivo Effects of Telomerase Substrate 6-Thio-2 -Deoxyguanosinetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1584tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyokimya Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTelomeraz aracılığı ile telomerleri hedefleyen terapiler, kanserde yeni bir tedavi yaklaşımı sunmaktadır. Bu çalışmada, nükleozid analogu olan 6-tiyo-2’-deoksiguanozinin (6-tiyo-dG) telomeraz enzimi tarafından tanınıp, yeni sentezlenen telomerik yapılara eklenerek telomerlerde yapısal ve fonksiyonel bozukluğa yol açması incelenmiştir. Bu durum, telomerlerin yapısal ve fonksiyonel modifikasyonuna, telomerik uçlardaki koruyucu proteinlerin kaybına ve sonuç olarak telomerik disfonksiyona yol açmaktadır. In vitro şartlarda 6-tiyo-dG, telomeraz inhibisyonundan bağımsız olarak progresif telomerik kısalığa neden olmaktadır. 6-tiyo-dG, bu etkilerini telomeraz eksprese eden BJhTERT ve kanser hücreleri üzerinde gösterirken, telomeraz negatif normal BJ fibroblast hücrelerinde göstermemektedir. Akciğer kanseri hücre hatları (H2882, HCC2429, HCC827, HCC15, H2087, HCC4017, HCC515, H2009, H2073) 6-tiyo-dG ile 1 hafta inkübe edildiğinde %80-90 oranında hücre ölümü gözlenmiş, ancak normal BJ fibroblast ve kolon epitel hücrelerinin (HCEC1) etkilenmediği saptanmıştır. A549 akciğer kanseri hücrelerinin enjekte edilmesiyle oluşturulan ksenograft modellerde intraperitoneal 6-tiyo-dG uygulaması (2 mg/kg), 6-tiyoguanine (2 mg/kg) göre belirgin telomer fonksiyon bozukluğu ile birlikte etkin bir tümör küçülmesi sağlamıştır. Bu sonuçlar, 6-tiyo-dG’nin kanser tedavisinde telomerlere yönelik, telomeraz aracılı, hem genomik hem telomerik DNA’yı hedefleyen yeni bir yaklaşım olabileceğini göstermektedir. Çalışmada kullanılan bazı kanser hücre hatlarının (H1819, H1993, H1693) 6-tiyo-dG’ye dirençli olduğu saptanmıştır. Yapılan metilasyon analizinde, 6-tiyo-dG’ye direnç gösteren hücrelerde bazı genlerin yüksek seviyede metile olduğu gözlenmiştir. Bu hücrelerin gen ekspresyon profilleri karşılaştırıldığında, tedaviye dirençli ve duyarlı olan kanser hücrelerinde 3 gende (FSCN1, TLE2, ALDH1A2) farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler, hücrelerin 6-tiyo-dG’ye direnç mekanizmalarının incelenmesine yönelik yeni araştırmalarda yol gösterici olacaktır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record