Show simple item record

dc.contributor.advisorNuray Yalçın, Fundatr_TR
dc.contributor.authorParlak, Nur Durutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:29:41Z
dc.date.available2015-10-14T12:29:41Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1143
dc.description.abstractThe genus Astaragalus is represented by 445 species 224 of which are endemic in Turkish flora. Astragalus species have been used to obtain “gum tragacanth” for many years. Also, numerous Astragalus species have been used for their hepatoprotective, diuretic, cardioprotective, antidiyabetic, antiinflammatory antioxidant, immunstimulant and antiviral properties. Astragalus species contain triterpenoid saponins, polysaccharides, flavonoids, organic acids and alkaloids. It has been determined that, cycloartane saponins of Astragalus exhibit; significant cytotoxicity toward many type of cancer cell lines, inhibits inflamation and platelet agregation, Nf-κB inhibition, infarcts inhibition, antihipertansive effect and many other activities. The isolation and structure elucidation of secondary metabolites especially cycloartane saponins from the roots of Astragalus isauricus which is endemic in Turkey and has not previously studied, has been aimed. As a result of chromatographic studies on Astragalus isauricus roots, an aminoacid [triptofan (DP-1)] and three cycloartane triterpenoid [astragaloside IV (DP-2), astragaloside I (DP-3) and astragaloside II (DP-4)] saponins were isolated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAstragalus speciestr_TR
dc.subjectAstragalus isauricus
dc.subjectCycloartane saponins
dc.subjectAstragalosides Astragalus türleri
dc.subjectAstragalus isauricus
dc.subjectSikloartansaponinler
dc.subjectAstragalozitler
dc.titleAstragalus Isauricus Hub.-Mor. & Matthews Üzerinde Farmakognozik Araştırmalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2231tr_TR
dc.contributor.departmentoldFarmakognozi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAstragalus cinsi (Fabaceae) Türkiye florasında 224’ü endemik olmak üzere 445 tür ile temsil edilmektedir. Astragalus türleri Anadolu’da kitre zamkı elde etmek amacı ile çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca karaciğer koruyucu, diüretik, kardiyoprotektif, antidiyabetik, antienflamatuvar, antioksidan, immunstimülan, antiviral özellikleri bilinmektedir. Astragalus türleri; triterpenoit saponinler, polisakkaritler, flavonoitler, organik asitler ve alkaloitler taşımaktadır. Astragalus sikloartan saponinlerinin birçok kanser hücresine karşı güçlü sitotoksisite gösterdiği, inflamasyon ve platalet agregasyonunu inhibe ettiği, Nf-κB inhibisyonu yaptığı, enfarktüsü inhibe ettiği, antihipertansif etki gösterebildikleri ve daha birçok aktiviteye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu tez çalışmasında Türkiye’de endemik olan ve üzerinde fitokimyasal çalışma yapılmamış olan Astragalus isauricus bitkisinin köklerinden sekonder metabolitlerin, özellikle sikloartan saponinlerin izolasyonunun ve yapı tayinlerinin yapılması amaçlanmıştır. Astaragalus isauricus’un toprak altı kısımlarının sulu ekstresi üzerinde yürütülen kromatografik çalışmalar sonucunda; bir aminoasit [triptofan (DP-1)] ve üç sikloartantriterpen [astragalozit IV (DP-2), astragalozit I (DP-3) ve astragalozit II (DP-4) saponin bileşiği elde edilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record