Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE DENETİMİ 

  KARAKAŞ SAYAN, İLKNUR (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023-09-28)
  Contracts containing general terms, the use of which became widespread with the Industrial Revolution, not only facilitated the working life, but also revealed the need to protect the other party of the contract due to ...
 • Tarımsal Kapitalizme Geçiş Sürecinde İngiliz Çitleme Hareketi ve Toprak Mülkiyetinin Hukukî Dönüşümü 

  Şahin, Çağatay (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  The concept of enclosure, which has an important place in the 20th century agricultural history studies, has an increasingly important place in the discussions of primitive accumulation and the settlement of market relations. ...
 • Güney Çin Denizi Tahkimi’nin Zorunlu Uyuşmazlık Çözümü Bakımından Değerlendirilmesi 

  Onbaşıoğlu, Fehime (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023-08-15)
  The South China Sea is a sea where interests often conflict, as it is a semi-enclosed sea and subject to sovereignty claims by more than one state. However, the scope of the disputes in the region became clearer in 2016 ...
 • Silahlı Çatışma Hukuku Kapsamında Yabancı Savaşçının Vatandaşı Olduğu Devletin Uluslararası Sorumluluğu 

  Kiraz, Ertan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023-06-19)
  Every act against international law committed by a state entails the responsibility of that state. A state is deemed to have violated international law if it violates its international obligations by an act or omission, ...
 • Kapalı ve Yarı-Kapalı Denizlerde İşbirliği ve Akdeniz 

  Özgöktaş, Ali (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  The concept of enclosed or semi-enclosed seas, as a result of the discussions at the United Nations Third Conference on the Law of the Sea, is set out in articles 122 and 123 under Part IX, called ‘Enclosed or Semi-Enclosed ...
 • Metalaşma Bağlamında Hukukta Yapısal Dönüşüm ve Uzlaştırma 

  Sürmeli Kale, Hazal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  ABSTRACT SÜRMELİ KALE, Hazal. Structural Transformations in Law and The Conciliation in the Context of Commodification, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2023. The aim of the study is to investigate conciliation, which ...
 • Milletlerarası Özel Hukukta Sorumluluk Çevrimiçi Sempozyumu 

  Saatcioğlu, Onur Can; Çuhadar, Deniz; Tarman, Zeynep Derya; Kaya, Talat; Arıkan Çakır, Gökçe; Saray, Nil İrem; Sirmen, Kazım Sedat; Keskin, Cansu Yener; Ayhan İzmirli, Lale; Bayraktar, Beyza; Şit Köşgeroğlu, Banu; Erten, Rifat; Bayata Canyaş, Aslı; Özel Hukuk (Hacettepe Üniversitesi, 2023-07-24)
  Günümüzde çok uluslu (global)1 şirketlerin belirli bir ürünü kendilerinin ürettiği ve sattığı zamanlar çoktan geride kalmıştır ve üretim süreçleri çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerdeki tedarikçiler tarafından ...
 • Doğrudan Yabancı Yatırımların Vergilendirilmesi: Türkiye Örneği 

  Sevinçhan Kurun, Ezgi (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  The subject of this study is Turkish practices in the taxation of foreign direct investment. The fact that these investments are largely made by multinational companies necessitates a broader consideration of the issue. ...
 • Yargı Harçları (I Sayılı Tarife) 

  Kılıç Kopan, Bersu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  The judicial fees, that constitute the subject of the thesis, are regulated in the first part of the Fees No. 492 dated 1964 and in the Price List I of this Act. The grounds for the fees and judicial fees date back a long ...
 • Medenî Usûl Hukukunda Adlî Yardım 

  Damla Aydın, Ferda Selika (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  In modern legal systems, although it is accepted that justice services should be free of charge, the parties are also required to cover some of the litigation expenses during the trial activity. However, the fact that the ...
 • Reasürans Sözleşmeleri 

  Hakan, Koçak (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Reinsurance contracts are contracts under which an insurer obtains insurance coverage, in whole or in part, for the liability arising from the risks that it has assumed or will assume due to insurance or reinsurance ...
 • Medeni Usul Hukukunda Münhasır Delil Sözleşmesi 

  Aslan, Tutku Ecem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Article 193 of the Code of Civil Procedure No. 6100 regulates the evidential contract. In this way, the parties are authorized to choose the evidence or evidence to be used in the proof activity. The purpose of this study, ...
 • İcra Hukukunda Tarafta İradî Değişiklik 

  Bilgiç Eroğlu, Emine (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Changes may occur on the party of a lawsuit or an enforcement proceeding for reasons arising from the law. However, in the parties to a lawsuit, the Code of Civil Procedure Art. 124 in accordance with the provision it is ...
 • Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi Uyarınca Tarafların Hakları ve Borçları 

  Kırmızıgül, Havva (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023-06)
  The application of professional football player transfer, which expresses the club change of professional football players, appears in different ways. There is no legal regulation about the professional football player ...
 • Hukuki İşlemden Doğan Taşınmaz Rehni 

  Özkan Şahin, Gizem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Security is an institution that expresses the rights that give the creditor the opportunity to apply to the assets of the principal debtor or a third party in case of non-performance of the principal debt. In this sense, ...
 • Ceza Muhakemesinde Bağlantılı Uyuşmazlıkların Birleştirilmesi 

  Elmalı, Miraç Beyza (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  In criminal procedure, it is the rule that each dispute is judged separately. However, the connection between the disputes paves the way for multiple defendants to be judged together or for a single defendant to be judged ...
 • Zorunlu Aşı Uygulamasının Velayet Kapsamında Değerlendirilmesi 

  Dalaslan, Bekir Levent (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Mandatory vaccination, which is seen as a global health measure, should be evaluated in the context of protecting general health. Mandatory vaccinations, especially in childhood, should also be evaluated in accordance with ...
 • Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Unutulma Hakkı 

  Demir, Dilanur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  All industries have embraced technological development and transformation in the current digital era. Data has served as the foundation for transformation in this process. Personal data now faces more dangers than ever ...
 • Ceza Hukukunda Hile 

  Aydoğan, Deniz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Deception has a wide usage area in legal science. In the field of private law, it appears as a state of “invalidity of will power” that frees the deceived party from commitment to the contract and causes compensation for ...
 • Kişisel Verilerin Korunması Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Hukuki Sorumluluk 

  Küçükkavruk, Kemal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023-06-09)
  Within the scope of this study, the obligation to protect personal data, the ways in which this obligation can be violated and the legal responsibility arising from these violations are examined. Our work consists of three ...

View more