HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Ankara Devlet Konservatuvarı [8204]
Daire Başkanlıkları [1]
Diş Hekimliği Fakültesi [484]
Eczacılık Fakültesi [608]
Edebiyat Fakültesi [2576]
Eğitim Fakültesi [1921]
Enstitüler [865]
Fen Fakültesi [1564]
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi [257]
Güzel Sanatlar Fakültesi [789]
Hemşirelik Fakültesi [305]
Hukuk Fakültesi [213]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1420]
İletişim Fakültesi [119]
Meslek Yüksekokulları [17]
Mühendislik Fakültesi [2687]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [1275]
Spor Bilimleri Fakültesi [108]
Tıp Fakültesi [5702]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [24]
Veri Deposu [1]
Yüksekokullar [1]
 • Hibrit Yaratık Tasvirleri ve Çağdaş Uygulamalar 

  Acar, Maria Roza (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2024)
  This thesis conducts a thorough examination of the evolution of hybrid creature representations observed across various cultures and periods. These creatures, a fusion of real and fantastical elements comprising assorted ...
 • Grafik Tasarımda Postmodernist Tipografinin Yeri ve Bir Uygulama 

  Furunci, Hatice (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2024-02-19)
  In the late twentieth century, graphic designers had two options to choose from: modern typography and postmodern typography. Modern typography offered designers a reductionist approach, and what was expected from typography ...
 • Bedenin İç - Dış Diyalektiğinin Doğadaki Performatif İmgesi 

  AL, Şeyma (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2024)
  This thesis, titled "The Performative Image of the Body's Internal-External Dialectic in Nature", which examines and explains what the body is from a biological and phenomenal perspective and its relationship with nature, ...
 • Resim Olarak Asemik Yazı ve İmza 

  AYHAN, Yavuz (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2024)
  In this study titled "Asemic Writing and Signature as Painting", it covers the theme of "asemic writing" and "signature" as the subject of painting. In the first part, starting from the concept of meaning, information about ...
 • Empirical Essays on Energy Economics 

  Akçora, Begüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024-01-24)
  This thesis comprises three essays on energy economics. In the first chapter, we focus on detecting gas price bubbles by employing the generalized sup ADF (GSADF) test by Phillips et al. (2015). We utilize the Log-Periodic ...
 • Türkiye'de Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Rekabet Düzeyinin Taranması: Bir Rekabet Endeksi Önerisi 

  Korkut, Şerife Demet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  Competition authorities implement policies and laws that serve to ensure effective competition in markets. These implementations involve re-active tools including interventions against competition violations and mergers, ...
 • Temelcilik ve Ötesi: Demokrasi Teorilerinin Eleştirel Bir Analizi 

  Livan, Hayrettin Furkan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  This study introduces how democracy can be evaluated based on a post-foundationalist understanding, of democracy by pointing out the problematic aspects that arise from considering democracy from a foundational perspective. ...
 • Swimming Against the Current: Rethinking Orientalism in Julia Pardoe's The City of the Sultan and Grace Ellison's An Englishwoman in a Turkish Harem 

  Özaslan, Metin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  Throughout centuries, travel writing has been a popular genre of transferring experiences among writers and readers about unknown places. While it has been a valuable study area for not only cultural studies but also ...

Daha Fazla