Total Visits

Views
İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları6579
Yetişkin Kadınlarda Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce (Dteds) Ölçeğinin Beslenme Durumu ile İlişkisinin Saptanması3681
Multiple Skleroz Hastalarının Serum D Vitamini ve Kalsiyum Düzeylerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi3219
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Dispne, Sağlık Durumu ve Yaşam Kalitesi İlişkisi2761
Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu ile Öğrenme Yaklaşımları, Eğitim Ortamı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi2738
Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi ile Stresle Başa Çıkma Tarzının Depresyon, Kaygı ve Stres Belirtileriyle İlişkisi2727
Diyetisyen ve Diyetisyen Adaylarının Sürdürülebilir Beslenme Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi2696
Detection of DNA Hybridization and Dehybridization With Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) by Using Gold Nanovoids Electrodes2671
Anthony Giddens'ta Küreselleşme ve Ulus Devlet İlişkisi Üzerine Bir Analiz2551
Okul Öncesi Eğitimcilerin 36-72 Ay Aralığındaki Çocukların Davranış Problemleri ile Ilgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Başa Çıkma Stratejilerinin Belirlenmesi2549