Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Bülent
dc.date.accessioned2019-10-23T09:44:28Z
dc.date.available2019-10-23T09:44:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/2067-4094-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9972
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the institution of library and archive in Ancient Anatolia in the context of socio-economical and cultural structure. In this study, fi rst the basic characteristics of the culture process of Ancient Anatolia were examined. Then, the institution of library and archive was explored mainly in the framework of the geographic, socio-economic and cultural structure. The survey method was used. It was concluded that the fundamental condition of existence of the institution of library and archive had been the high level of socio-economic growth that engendered the cultural development. While the institution of archive was one of the administrative units of the ancient cities, generally, library functioned chiefl y as a means of social life spaces such as education, science, art, literature, culture, and religion. Moreover, the institution of library/archive had had an identity as a means of cultural rivalry among the cities in Ancient Anatolia. Libraries and archives have come into existence as an organic function of education and science. These institutions were founded and developed by the noblemen of the cities as prestige projects. The institution of library and archive in Ancient Anatolia and in neighboring civilizations had also had an identity in relation to the culture and phenomena of religion and Turkish bath.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIlkçağ kütüphaneleri
dc.subjectIlkçağ arşivleri
dc.subjectKültür ve kütüphane
dc.subjectAncient libraries
dc.subjectAncient archives
dc.subjectCulture and library
dc.subjectCulture and archive
dc.subjectEducation and libraries
dc.subjectEducation and archives
dc.titleİlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu
dc.title.alternativeThe Institution of Library/Archive in the Context of Socio-Economic and Cultural Structure of the Ancient Anatolian Civilizations
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı, İlkçağ Anadolusu’ndaki kütüphane ve arşiv kurumlarını sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında değerlendirmektir. Çalışmada, öncelikle, İlkçağ Anadolusu kültür sürecinin temel özellikleri değerlendirilmiş, daha sonra arşiv/kütüphane kurumu, ağırlıkla, sözü edilen coğrafya ve sosyo-ekonomik-kültürel yapı çerçevesinde irdelenmiştir. Betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda Anadolu’da kültürel gelişmişliği yaratan sosyo-ekonomik gelişmişliğin kütüphane ve arşiv kurumu için temel varlık koşulu olduğu anlaşılmıştır. Arşiv kurumu İlkçağ kent devletlerinin genelde yönetim birimlerinden biri iken, kütüphane daha çok eğitim, bilim, sanat, edebiyat, kültür, din vb. gibi toplumsal yaşam alanlarının bir aracı olmuştur. Ayrıca, kütüphane/arşiv kurumu İlkçağ Anadolusu’nda kentler arası kültürel rekabetin bir aracı olarak kimlik kazanmıştır. Kütüphane ve arşiv sözü edilen coğrafyada eğitim ve bilimin organik parçası olma işlevi ile varlık bulmuştur. Bu kurumlar kentlerin ileri gelenleri tarafından prestij projeleri olarak da kurulmuş ve gelişmiştir. İlkçağ Anadolusu ve çevresindeki uygarlıklarda kütüphane/arşiv kurumu aynı zamanda din ve hamam kültürü olguları ile ilgili olarak varlık kazanmıştır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume22
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage351
dc.identifier.endpage376
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record