Show simple item record

dc.contributor.advisorPurali, Nuhantr_TR
dc.contributor.authorErgin, Boratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:35:22Z
dc.date.available2015-10-14T10:35:22Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/994
dc.description.abstractCytosolic Ca2+ plays an essential role in various cellular functions. Changes in cytosolic Ca2+ concentration is important for different cellular activities like muscle contraction and neurotransmitter release. A set of channels and exchangers are responsible for maintenance of resting calcium concentration and the generation of the calcium transient. Na+/Ca2+ exchanger can move Ca2+ in either direction depending on net electrochemical driving force acting on the exchanger. Structure and function of Na+/Ca2+ exchanger is conserved within the animal kingdom. In the crayfish there are some recent functional studies indicating the presence of Na+/Ca2+ exchanger. However, there is no report focusing onto genetic and molecular properties of the crayfish exchanger yet. To reveal properties of the crayfish Na+/Ca2+ exchanger gene, various molecular techniques have been employed by considering the homology observed among closely related species. As a result, the complete coding sequence of the putative crayfish Na+/Ca2+ exchanger gene has been revealed. Corresponding amino acid sequence has been found to be 58 – 65 % similar to known Na+/Ca2+ exchangers, sharing characteristics of the exchanger protein family. Tissue specific expression pattern of crayfish Na+/Ca2+ exchanger gene indicates that exchanger is expressed in excitable or biologically active tissues like ganglia, muscle and antennal gland while its expression is almost absent in gill which passively filters the neighboring fluid. Future efforts will be dedicated to define structure-function relationship of the discovered gene.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCrayfish
dc.subjectNa+/ca2+ exchanger
dc.subjectNervous system
dc.subjectCloning
dc.subjectQuantitative pcr kerevit
dc.subjectNa+/ca2+ karşı değiştirici
dc.subjectSinir sistemi
dc.subjectKlonlama
dc.subjectKantitatif pcr
dc.titleCloning and Determination of Tissue Specific Expression Pattern of Astacus Leptodactylus Na+ Ca 2+ Exchanger Genetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1665tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyofizik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetSitozolik Ca2+ birçok hücresel fonksiyonda hayati rol oynar. Sitozolik Ca2+ derişimindeki değişiklikler, kas kasılması ve nörotransmitter salınımı gibi hücresel aktiviteler için önemlidir. İstirahat kalsiyum derişiminin idamesinden ve kalsiyum geçişlerinin gerçekleştirilmesinden bir takım kanallar ve karşı değiştiriciler sorumludur. Na+/Ca2+ karşı değiştirici, üzerine etkiyen net elektrokimyasal sürücü güç uyarınca Ca2+’u iki yönlü taşıyabilir. Na+/Ca2+ karşı değiştiricinin yapısı ve fonksiyonu hayvanlar âlemi içerisinde korunmuştur. Kerevitte Na+/Ca2+ karşı değiştirici varlığını işaret eden bazı fonksiyonel çalışmalar yakın zamanda gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen, kerevit karşı değiştiricisinin genetik ve moleküler özelliklerine ilişkin bir rapor henüz mevcut değildir. Kerevit Na+/Ca2+ karşı değiştiricisi geninin özelliklerini açığa çıkarmak amacıyla, yakın türler arasında gözlenen benzerlikler göz önüne alınarak moleküler teknikler kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, kerevit Na+/Ca2+ karşı değiştiricisinin kodlayan bölgesinin sekansının tamamı ortaya çıkarılmıştır. İlgili amino asit sekansı bilinen Na+/Ca2+ karşı değiştiricileri ile % 58 – 65 oranın benzerlik göstermekte ve karşı değiştirici protein ailesinin özelliklerini taşımaktadır. Kerevit Na+/Ca2+ karşı değiştirici geninin doku spesifik ifade deseni, karşı değiştiricinin sinir düğümü, kas ve antennal bez gibi uyarılabilen ya da biyolojik olarak aktif olan dokularda ifade edilirken etrafındaki sıvıyı pasif olarak filtreleyen solungaç gibi dokularda ifade edilmediğini göstermektedir. Devam edecek çalışmalarda bulunan genin yapı-fonksiyon ilişkisinin belirlenmesi amaçlanacaktır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record