Show simple item record

dc.contributor.advisorAkhan, Okantr_TR
dc.contributor.authorAkçalar Yıldırım, Seraytr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:16:39Z
dc.date.available2015-10-14T10:16:39Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/978
dc.description.abstractRadiofrequency Ablation in the Management of Colorectal cancer metastasis: Long term outcomes. Hacettepe University, School of Medicine, Department of Radiology. Thesis. Ankara. 2013 Radiofrequency ablation (RFA), one of the thermal ablation methods, is a promising method in the management of colorectal cancer metastasis among those, alternative to surgical resection. The aim of this study is to determine the therapeutic efficiency and long-term outcome of RFA treatment, and to evaluate the risk factors. 59 patients, of whom 18 (30. 5%) were female and 41 were male (69.5%), have undergone RFA therapy between October 2001 and February 2012. 30 of the patients had a solitary lesion and 29 patients had multiple lesions. In total 148 lesion were ablated including; 116 lesions ablated at the initial session following diagnosis, 12 recurrent lesion after initial RFA treatment and 20 new lesion treated during follow-up. Average number of treatment sessions per patient was 2. 5. Lesion sizes varied between 1 to 6 cm (mean 2.45 cm, median 2 cm, <2 cm, n=80; 2-5 cm, n=56, >5 cm, n=12 ). Statistical analysis was done with Kaplan-Meier method. Accordingly, 1-, 3- and 5- year survival rates were 94.9%, 52.5% and 40.6%, respectively. Median follow-up period was 20 months. Tumor free period was 18.5 months and 1-, 3- and 5- year tumor free survival rates were 44. 0%, 10. 2% ve 6. 7 % respectively. Patient age, gender, presence of metastases at presentation, local recurrences have no effect on survival rate. However, having solitary or multiple lesions at initial presentation and extrahepatic recurrence, found to have a significant effect on overall survival rate. As a conclusion, for patients with non-resectable hepatic metastases of colorectal cancer, RFA is a safe option in a multimodal treatment concept and may lead to an improvement in survival.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectColorectal cancertr_TR
dc.titleKolorektal Kanser Metastazlarının Tedavisinde Radyofrekans Ablasyon: Uzun Dönem Klinik Sonuçlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/308tr_TR
dc.contributor.departmentoldRadyoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetKolorektal Kanser Metastazlarının Tedavisinde Radyofrekans Ablasyon: Uzun Dönem Klinik Sonuçları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı. Uzmanlık Tezi. Ankara. 2013 Termal ablasyon yöntemleri arasında bulunan radyofrekans ablasyon (RFA), kolorektal kanserin karaciğer metastazlarının tedavisinde, cerrahiye alternatif tedaviler içinde, ümit veren bir yöntemdir. Bu çalısmanın amacı RFA tedavisinin lokal terapötik etkinliğini belirlemek, uzun dönem klinik sonuçları değerlendirmek ve risk faktörlerini belirlemektir. Ekim 2001-Şubat 2012 tarihleri arasında kolorektal kansere bağlı karaciğer metastazı olan 18'i (%30. 5) kadın ve 41'i (%69. 5) erkek, toplam 59 hastaya RFA uygulandı. Hastaların 30 tanesinde tek bir lezyon, 29 tanesinde birden fazla lezyon izlenmekteydi. İlk uygulamada toplam 116 lezyon tedavi edildi. Hasta takipleri sırasında tedavi edilen lezyonların 12'sinde rezidü ve 20 adet intrahepatik rekürrens geliştiği saptandı. Bu lezyonlara da RFA uygulandı ve böylece tedavi edilen toplam lezyon sayısı 148 oldu. 14 hastaya 2 defa, 3 hastaya ise 3 defa işlem yapıldı. Hasta başına düşen toplam lezyon sayısı 2. 5 idi. Lezyon çapları 1-6 cm arasında değişmekteydi(ortalama 2.45 cm, median 2 cm), ( 0-10 mm, n=34; 11-20 mm, n=56; 21-30 mm, n=33, 31-40 mm n=19, 41-50 mm n=3, 51-60 mm n=3). RFA yapılan 59 hasta için Kaplan-Meier metoduyla hesaplanan genel sağ kalım oranları 1, 3 ve 5 yıl için sırasıyla %94. 9, %52. 5 ve %40. 6 idi. Ortalama sağ kalım süresi 30.2 ay olup ortanca sağ kalım süresi 20 ay olarak bulundu. Hastalıksız ortalama sağkalım süresi 18. 5 ay, ortanca hastalıksız sağkalım süresi 12 ay olup oranları, 1, 3 ve 5 yıl için sırasıyla, %44. 0, %10. 2 ve %6. 7 olarak bulundu. Kaplan-Meier metodu ile değerlendirilen sonuçlara göre hasta yaşının, cinsiyetin, hastanın tanı aldığı andaki metastaz varlığının, intrahepatik (P=0.172) ya da lokal rekürrens (P=0.600) olmasının genel sağkalım üzerinde etkisi olmadığı saptandı. Bununla birlikte, ilk işlem sırasında tedavi edilen lezyon sayısının ve ekstrahepatik rekürrens gelişmesinin genel sağ kalım süresine etkisi olduğu saptandı. Sonuç olarak RFA, uygun özelliklere sahip hastalarda uygulandığında kolorektal kanserin karaciğer metastazlarının tedavisinde güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Daha fazla uzun dönem çalısmanın sonuçlanmasıyla RFA'nın kolorektal kanser metastazının tedavisindeki kullanımının artacağı düşünülmektedir. Bu çalısmada elde edilen veriler de bugüne kadar yapılmıs olan çalısmaların sonuçlarını genişletmekte ve desteklemektedir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record