Show simple item record

dc.contributor.advisorEray, Aynur
dc.contributor.authorKulum, Ekim
dc.date.accessioned2019-10-21T11:49:51Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9275
dc.description.abstractIn this study, the unused wind energy potential in Central Anatolia Region was determined and modelling studies have been done. During the study, long term data were obtained from Windographer program and analyzed in the same program. After the results were translated to fit the WindFarmer program, maps were created for the project sites using WAsP Map Tool. The obtained maps and data were integrated into the WindFarmer program and wind energy analyzes were performed. When selecting the project sites, the wind energy fields to be designed are planned to have maximum capacity. Wind energy source areas were determined by using the map provided by Vaisala Oyj. Company with Google Earth program. The identified areas were examined by “multi-criteria” method and their suitability in terms of both technical and legislative aspects was investigated in order to become a wind power plant area. In the technical aspect, wind velocity, field slope, distance to electrical connection points, distance to radar systems installed in the region, height of the sites and distances to airports were evaluated. In assessing terms of legislation related to wind energy investment in Turkey, laws, regulations and communiqués were examined 61 sites were determined with the criteria determined for high energy production. Within these sites, the WindFarmer program was modeled for 5 sites with the highest wind speed, which correspond to the specified criteria. A total of 536 turbine deployments were made for these 5 sites. The results of the analysis were evaluated and the applicable wind energy capacity for these sites was calculated as 402MW.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRüzgâr enerjisitr_TR
dc.subjectRüzgâr hızı haritasıtr_TR
dc.subjectİç Anadolu Bölgesi rüzgâr hızı haritasıtr_TR
dc.subjectRüzgâr enerjisi analizitr_TR
dc.subjectEnerji analizitr_TR
dc.titleİç Anadolu Bölgesi'nde Kullanılmayan Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Modellenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, İç Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde kalan kullanılmamış rüzgâr enerji potansiyeli belirlenmiş ve modelleme çalışmaları yapılmıştır. Çalışma gerçekleştirilirken WindoGrapher programından sağlanan uzun süreli “long-term” veriler aynı programda analiz edilmiş ve sonuçlar WindFarmer programına uyum sağlayacak şekilde çevrildikten sonra WAsP Map Tool kullanılarak proje sahaları için haritalar oluşturulmuştur. Elde edilen harita ve veriler WindFarmer programına entegre edilmiş ve rüzgâr enerjisi analizi gerçekleştirilmiştir. Proje sahaları seçilirken tasarlanacak rüzgâr enerji sahalarının, maksimum kapasitede olması planlanmıştır. Google Earth programı ile şehir sınırları baz alınarak Vaisala Oyj. Firmasının sağlamış olduğu harita ile rüzgâr enerjisi kaynak alanları tespit edilmiştir. Belirlenen alanlar “multi-criteria” yöntemi ile incelenerek, rüzgâr enerji santral sahası olabilmesi için hem teknik açıdan ve hem de mevzuat açısından uygunluğu araştırılmıştır. Teknik incelemelerde; rüzgâr hızı, saha eğimi, elektriksel bağlantı noktalarına uzaklık, bölgede kurulu radar sistemlerine olan uzaklık, sahaların yüksekliği ve havaalanlarına olan mesafeler değerlendirilmiştir. Mevzuat açısından değerlendirme yapılırken ise Türkiye’de rüzgâr enerjisi yatırımı ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler incelenmiştir. Yüksek enerji üretimi amaçlanarak belirlenen kriterlerle, 61 tane saha tespit edilmiştir. Bu sahalar içinde, belirlenen krityerlere uygun olan ve en yüksek rüzgâr hızına sahip 5 saha için WindFarmer programı ile modellenmiştir. Seçilen bu 5 saha için toplam 536 türbin konuşlandırması yapılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirilerek bu sahalar için uygulanabilir rüzgâr enerjisi kapasitesi 402MW olarak hesaplanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTemiz Tükenmez Enerjilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-21T11:49:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record