Show simple item record

dc.contributor.advisorEmmungil Karamanoğlu , Serap
dc.contributor.authorAydın , Gül
dc.date.accessioned2019-10-08T11:33:50Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-10-02
dc.identifier.citationAYDIN, GÜL. YENİDEN BİR İNŞA OLARAK "YIKMAK -YAKMAK" ÜZERİNE GÖRSEL ANLATILAR, 2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9186
dc.description.abstractABSTRACT Artistic objects have a cultural character. The scope of this thesis, görsel visual narratives on demolishing and burning as a reconstruction ur, is based on the mental state and social structure of the artist, and how the objects are transformed by the artist by themselves under the influence of social and emotional mechanisms in the process of transformation. In the first part of this thesis, which is a theoretical qualitative research based on scientific sources based on literature research by examining the written documents, the contribution of the material to the strengthening of the artistic expression, which will ensure the coexistence of content and form, is examined by theorists such as Nietzche, Schumpeter, Marx and Harvey. The concept is explained with the concept. In the second part of the thesis, the ways of expressing the emotion that the artist wants to reflect outside of the traditional art materials and methods he uses while trying to produce a new product by transferring his personality and subconscious mind with new metaphors in the process of creative creation in the reflection of the concept of creative destruction, Tiziano, Picasso and Duchampi ready-made objects. The question of classical art understanding of art movements is given. Ai Wei wei, Robin Page, Yves Kleen, Anselm Kiefer, Gustav Metzger and the artistic expression language used by the artists who participated in the self-destructive art symposium organized in 1962 to reflect the senses and perception of art to art. In the third chapter, it is evaluated that it is possible to reproduce the object with a new form other than its old meaning in art practices made by transforming the meaning in the practices of demolishing. In this dissertation on consumption, the place of everyday life object in the context of life-meaning was examined while creating artworks. Destruction, burning and placement of the object and its progression in line with the social, cultural and economic transformation have been investigated through art practices.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectYeniden bir inşatr_TR
dc.subjectYakmak
dc.subjectYıkmak
dc.subjectGörsel anlatılar
dc.subjectResim
dc.subject.lcshYARATICI YIKIM, YARATICI YIKIMIN SANATA YANSIMALARI,UYGULAMALARtr_TR
dc.subject.meshBOYASAL SERÜVENDE YIKMAK YAKMAK ÜZERİNE, YARATICI YIKIM BAĞLAMINDA SANATIN GÜNDELİK YAŞAM NESNESİYLE BULUŞMASI, KENTSEL ÇÖKÜŞÜM; İÇ SIKINTISItr_TR
dc.titleYeniden Bir İnşa Olarak “Yıkmak – Yakmak” Üzerine Görsel Anlatılartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZ Sanatsal anlamda kullanılan nesnelerin kültürel bir karakteri vardır. “Yeniden bir inşa olarak yıkmak- yakmak üzerine görsel anlatılar” adlı bu tezin kapsamını sanatçının içinde bulunduğu ruhsal durum ve toplumsal yapı temelinde, dönüşüm sürecindeki sosyal ve duygusal mekanizmaların etkisiyle kendi başına bir anlamı olmayan nesnelerin sanatçı tarafından nasıl dönüştürüldükleri ve hangi şartlarda ortaya koyuldukları oluşturur. İçerik ve biçimin birlikteliğini sağlayacak, malzemenin sanatsal ifadeyi güçlü kılmasındaki katkısı araştırılan, yazılı dokümanlar incelenerek literatür taraması ile bilimsel kaynaklara dayanan kuramsal nitelikteki nitel bir araştırma olan bu tezin ilk bölümünde Marx, Nietzsche, Schumpeter, ve Harvey gibi kuramcıların, eskiyi yıkarak yenisini yapmayı, yaratıcı yıkım kavramıyla açıklamasına yer verilmiştir. Yaratıcı yıkım kavramının sanat yansımasında sanatçının yaratma sürecinde yaratıcılığı kişiliğiyle bilinçaltının yeni metaforlarla aktararak yeni bir ürün ortaya koymaya çalışırken kullandığı geleneksel sanat malzemesi ve yöntemlerinin dışında yansıtmak istediği duyguyu ifade etme biçimleri incelenen tez çalışmasının ikinci bölümünde Tiziano, Picasso ve Duchamp’ın gelenekselleşen zihniyeti yıkmaları ve sanatta hazır nesne kullanmalarına değinilmiştir. Sanat akımlarının klasik sanat anlayışını sorgulamalarına yer verilmiştir. Ai Weiwei, Robin Page, Yves Kleen, Anselm Kiefer, Gustav Metzger ve 1962’de düzenlediği oto- yıkıcı sanat sempozyuma katılan sanatçıların seçtikleri nesnelerle duyuları ile algılama biçiminin sanata yansımasında kullandıkları sanatsal ifade dili incelenmiştir. Üçüncü bölümde yıkarak yapma pratiklerinde nesnenin anlam dönüşümüne uğrayarak yapılan sanat uygulamalarında eski anlamının dışında yeni bir formla yeniden üretilmesinin olanaklı olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur. Tüketerek üretme üzerine hazırlanan bu tez çalışmasında, sanat yapıtları oluşturulurken gündelik hayat nesnesinin yaşam-anlam bağlamında yeri incelenmiştir. Nesnenin tahribatı, yakılması ve yerleştirme şekilleri, toplumsal, kültürel ve ekonomik anlamda yaşanan dönüşüm ile doğru orantılı biçimde ilerlemesi sanat uygulamaları üzerinden araştırılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess