Show simple item record

dc.contributor.advisorAtmaca, Ayşe Ömür
dc.contributor.authorZakirov, Asset
dc.date.accessioned2019-09-25T10:57:55Z
dc.date.issued2019-09-23
dc.date.submitted2019-09-10
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9016
dc.description.abstractThe events that occurred during the Arab Spring in early 2011 triggered the world community. Violent socio-political processes and changes in the ruling regimes of the Middle East and North African countries, particularly in Libya, led to the emergence of a political and moral dilemma for the Western World. In this context, this thesis examines the importance and influence of the North Atlantic Treaty Organization’s (NATO) intervention and response regarding this issue, as well as the questions of the motives behind the military operation in Libya. To this end, the thesis specifically discusses the positions of some key NATO members, namely USA, France, UK, Germany, as well as Italy, regarding the intervention in Libya based on the principle of ‘Responsibility to Protect’ under the United Nations Security Council (UNSC) authorization of Resolution 1973.tr_TR
dc.description.tableofcontentsACCEPTANCE AND APPROVAL ...................................................................... i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ................................... ii ETİK BEYAN ..................................................................................................... iii ACKNOWLEDGEMENTS.................................................................................. iv ABSTRACT ........................................................................................................ v TABLE OF CONTENTS .................................................................................... vi ABBREVIATIONS ........................................................................................... viii INTRODUCTION ................................................................................................ 1 CHAPTER 1: CONCEPTUAL FRAMEWORK .................................................. 10 1.1 RESPONSIBILITY TO PROTECT ....................................................... 10 1.2 CRITICISM OF THE CONCEPT AND PRACTICE OF R2P ................ 15 1.3 CONCLUSION ..................................................................................... 19 CHAPTER 2: NATO ENLARGEMENT POLICY IN THE POST-COLD WAR ERA .................................................................................................................. 21 2.1 OVERVIEW.......................................................................................... 21 2.2 DEVELOPMENT OF NATO STRATEGIES IN THE POST-COLD WAR ERA 22 2.3 NATO EXPANSION TO THE MIDDLE EAST AS AN ELEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIC CONCEPT ........................ 32 2.4 CONCLUSION ..................................................................................... 38 CHAPTER 3: NATO INTERVENTION IN THE LIBYAN CRISIS: THE IMPLEMENTATION OF THE R2P .................................................................... 39 3.1 UNREST DURING THE ARAB SPRING AS A SOCIO-POLITICAL CRISIS ........................................................................................................... 39 3.2 NATO ENFORCEMENT IN THE SETTLEMENT OF THE LIBYAN CRISIS ........................................................................................................... 46 3.2.1 The United States of America ........................................................ 50 3.2.2 The European Union....................................................................... 52 3.2.2.1 France ........................................................................................ 53 3.2.2.2 The United Kingdom .................................................................. 55 3.2.2.3 Germany .................................................................................... 57 3.2.2.4 Italy ............................................................................................ 59 3.3 THE CONSEQUENCES OF THE IMPLEMENTATION OF THE R2P IN LIBYA ............................................................................................................ 60 3.4 THE IMPLEMENTATION OF THE R2P IN LIBYA: LESSONS LEARNED ..................................................................................................... 61 3.5 CONCLUSION ..................................................................................... 63 CONCLUSION .................................................................................................. 65 BIBLIOGRAPHY .............................................................................................. 69 APPENDIX 1: ETHICS BOARD WAIVER FORM ............................................ 90 APPENDIX 2: ORIGINALITY REPORT............................................................ 92tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNATOtr_eng
dc.subjectArab springtr_eng
dc.subjectR2Ptr_TR
dc.subjectLibyatr_TR
dc.subjectUNSCtr_TR
dc.subjectResolution 1973tr_TR
dc.subjectPillar IIItr_TR
dc.titleNATO Intervention in the Libyan Crisis and the Implementation of the Responsibility to Protecttr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet2011 yılının başlarında Arap Baharı sırasında meydana gelen olaylar, dünya toplumunu harekete geçirdi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin, özellikle Libya’nın, iktidardaki rejimlerinde gerçekleşen şiddetli sosyo-politik süreçler ve değişiklikler, Batı Dünyası için siyasi ve ahlaki bir ikilemin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu bağlamda, bu tez, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) bu konudaki müdahalesinin yanı sıra Libya’daki askeri operasyonun arkasındaki gerekçelerle ilgili soruları incelemektedir. Bu amaçla, tez, bazı önemli NATO üyelerinin, yani ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararı kapsamında “Koruma Sorumluluğu” ilkesine dayanarak gerçekleştirilen Libya müdahalesine ilişkin konumlarını tartışmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9034-1436tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record