Show simple item record

dc.contributor.advisorGüney, Semra
dc.contributor.authorAltıntaş, Emrah
dc.date.accessioned2019-09-19T12:59:16Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-10
dc.identifier.citation(Altıntaş,2019)tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8961
dc.description.abstractABSTRACT ALTINTAŞ, Emrah. The Role of Person-Organization Fit Between The Relationship of Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior, Master’s Thesis, Ankara, 2019. The purpose of this study is to find out possible outcomes of interaction between variables and whether the effect of person-organization fit on the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior. With this purpose, each variable was examined in one dimension. The study was conducted with 111 employees working for private company which has 148 employees in Ankara. The structural equation model was set and path analysis was conducted to determine effects between variables in the model. Research findings has indicated that person-organization fit has partial moderating effect on the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior. Also, it has been found that transformational leadership has indirect effect on organizational citizenship behavior via person-organization fit. Besides it has been found that variables have high level correlation. It has been identified that transformational leadership has positive effect on person-organization fit and organizational citizenship behavior; person-organization fit has positive effect on organizational citizenship behaviortr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDönüşümcü liderliktr_TR
dc.subjectÖrgütsel vatandaşlık davranışıtr_TR
dc.subjectKişi-örgüt uyumutr_TR
dc.subjectAracılıktr_TR
dc.titleDönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Kişi-Örgüt Uyumunun Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ALTINTAŞ, Emrah. Dönüşümcü Liderlik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Kişi-Örgüt Uyumunun Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmanın amacı dönüşümcü liderlik davranışı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi, bu ilişkide kişi-örgüt uyumunun etkisinin bulunup bulunmadığını ve araştırma konusu değişkenler arasındaki etkileşimin muhtemel neticelerini ortaya koyabilmektir. Bu amaçla her değişken tek boyutta incelenmiştir. Çalışma Ankara’da faaliyet gösteren 148 çalışanı bulunan özel bir firmadaki 111 katılımcı ile yürütülmüştür. Modelde yer alan değişkenler arasındaki etkileri belirlemek için yapısal eşitlik modellemesi oluşturulmuş ve yol analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kişi-örgüt uyumunun dönüşümcü liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide kısmı aracılık rolüne sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte dönüşümcü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumu üzerinden dolaylı etkisi tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenler arası ilişkilerin yüksek düzeyde olduğu görülmüş; dönüşümcü liderliğin kişi-örgüt uyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde, kişi-örgüt uyumunun da örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess