Show simple item record

dc.contributor.advisorTopçu Tecelli, Nazmiye
dc.contributor.authorDemirci, Enez Özkan
dc.date.accessioned2019-09-17T06:09:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.citationDemirci, E. Ö. (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şarkı Kullanımı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8927
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of songs on the success of language learning with communicative approach in teaching Turkish as a Foreign Language. Document analysis method as a qualitative research approach was used in the study. With this method, theses made in the last 20 years, articles published in national and international journals, textbooks and workbooks used in teaching Turkish as a Foreign Language, songs, song texts and exercises used in these books were examined and their distribution between these activities and units were investigated. In the study, considering the studies conducted in the field, it was concluded that the use of songs in the classroom activities for students learning Turkish as a Foreign Language improved basic language skills, especially listening, speaking, reading, writing and vocabulary, and that song activities were not used in the desired amount in the textbooks. As a result of the study, Turkish songs that teachers who teach Turkish as a foreign language can be used in class are presented as activity suggestions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectŞarkılartr_TR
dc.subjectİletişimsel yaklaşımtr_TR
dc.subject.lcshYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Şarkı Kullanımıtr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şarkı Kullanımı Seviye A1tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde İletişimsel Yaklaşımla şarkıların dil öğrenimindeki başarıya etkisini araştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlı doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile son 20 yıl içinde yapılan tezler, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ve Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve çalışma kitapları ve bu kitaplarda kullanılan şarkılar, şarkı metinleri ve alıştırmalar incelenmiş, bu etkinlikler ile üniteler arasındaki dağılımları araştırılmıştır. Araştırmada, alanda yapılmış çalışmalar dikkate alındığında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler için ders içi etkinliklerde şarkı kullanımının başta dinleme ve konuşma olmak üzere okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi gibi temel dil becerilerini geliştirdiği ve şarkı etkinliklerinin ders kitaplarında sayıca arzu edilen miktarda kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonucunda Yabancı Dil Olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin sınıf içinde kullanabilecekleri Türkçe şarkılar etkinlik önerisi olarak sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record