Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorBaycan, Sevin
dc.date.accessioned2019-08-19T09:35:38Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8602
dc.descriptionÖZ Bu Yüksek Lisans Tezinde, kelime olarak kapsamlı bir kavram olan “yaşantının” kimlik problemi çerçevesinde geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı kapsayan travmatik etkilerine odaklanılmaktadır. Burada Kastedilen yaşantı, kimlik siyasetinin neden olduğu trajik olaylarda sonuçları açısından sanatçıya dolayısıyla da sanata yansıyan, tanık olunan yaşantıdır. Buradan hareketle çalışma süresince sanat ve siyaset birlikteliğinde maruz bırakan/bırakılan karşıtlığında sanatçı yaşantısına, üretimlerine olan etkisi tartışılmaktadır. Çalışmanın amacı, kimlik kavramının sanat tarihi perspektifinde kavram olmaktan çıkarak problem durumunu simgeleyen protest bir tavra nasıl dönüştüğüne ve sanatçı yaşantısının bu durumdaki rolüne açıklık getirmektir. Çalışmanın yöntemi; yazınsal ve uygulama olarak üç bölümde gerçekleşmiştir ve bu bölümler birbirine paralel şekilde yürütülmüştür. Sanatçıların, eleştirmenlerin ve düşünürlerin benzer konulara yaklaşım biçimleri konu içerisine dahil edilerek son bölümde konu ile ilgili bir dizi resim, video ve fotoğraf uygulaması yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAbstract This Master Thesis focuses on the traumatic effects of the past, future and the present in the context of “identity” problem, which is a comprehensive concept as a vocabulary. The experience meant here is the experience that witnessed and reflect to the artist or inother frame to the art, in terms of its consequences in the tragic events caused by identity politics. From this point of view, the effects of art and politics togetherness on artist's life and productions are discussed in contradiction of the art / politics. The aim of this study is to clarify how the concept of identity has changed from a concept in art and history perspective to a protest attitude that symbolizes the problem situation with the role of artist life in this situation. The method of study was realized in two sections as literary and practice and these sections were carried out parallel to each other. The approach of artists, critics and thinkers to similar subjects are included and supported by, in the last section, a series of pictures, videos and photographs. Although the idea of equality and freedom began with Renaissance in art, it was resized with the French revolution. The individual and ideological approaches began to manifest themselves in the works towards the end of the 18th century. In this period, while the real violence events and phenomena were the subject of art, human emotions took place in the art for the first time under the influence of 19th century romanticism. The definition of identity that develops and evolves from the romantic thoughts of the 18th and 19th centuries becomes the subject that constitutes the theoretical framework of 20th century art. Especially in the 1980s, the effect of identity politics applied to art and artist in the process of transition from modernism to post-modernism from colonialism to globalization is an undeniable fact. In this respect, the relationship between art and politics is based on an approach, the reflections of identity politics in art are examined, and examples of artists working on the subject are included in this document. “Identity politics” is one of the basic concepts of political movement and theory in Turkey. With this feature assertion, the approach of official ideologies to the concept of identity in 1980 and after was mentioned and the perspectives of the artists in terms of their signatures on their works were explained. In the Personal Application Study section, the theoretical and practical studies will be examined on the identity over the “living / experience”; the concept of “other” and the violence to determine the relationships between those headlines. Keywords: Art, painting, living, ıdentity, the concept of other, violence, politics.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSanat
dc.subjectResim
dc.subjectYaşantı
dc.subjectKimlik
dc.subjectÖteki
dc.subjectŞiddet
dc.subjectSiyaset
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleYaşantı ve Kimlik İlişkisi Üzerine Görsel Önermelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZ Bu Yüksek Lisans Tezinde, kelime olarak kapsamlı bir kavram olan “yaşantının” kimlik problemi çerçevesinde geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı kapsayan travmatik etkilerine odaklanılmaktadır. Burada Kastedilen yaşantı, kimlik siyasetinin neden olduğu trajik olaylarda sonuçları açısından sanatçıya dolayısıyla da sanata yansıyan, tanık olunan yaşantıdır. Buradan hareketle çalışma süresince sanat ve siyaset birlikteliğinde maruz bırakan/bırakılan karşıtlığında sanatçı yaşantısına, üretimlerine olan etkisi tartışılmaktadır. Çalışmanın amacı, kimlik kavramının sanat tarihi perspektifinde kavram olmaktan çıkarak problem durumunu simgeleyen protest bir tavra nasıl dönüştüğüne ve sanatçı yaşantısının bu durumdaki rolüne açıklık getirmektir. Çalışmanın yöntemi; yazınsal ve uygulama olarak üç bölümde gerçekleşmiştir ve bu bölümler birbirine paralel şekilde yürütülmüştür. Sanatçıların, eleştirmenlerin ve düşünürlerin benzer konulara yaklaşım biçimleri konu içerisine dahil edilerek son bölümde konu ile ilgili bir dizi resim, video ve fotoğraf uygulaması yapılmıştır. Sanatta Rönesans’la başlayan eşitlik ve özgürlük fikri, Fransız devrimiyle yeniden boyutlansa da bireysel, ideolojik yaklaşımlar resimlerde kendini 18. Yüzyılın sonlarına doğru göstermeye başlar. Bu dönemde, yaşanmış gerçek şiddet olay ve olguları sanatın konusu olurken 19. Yüzyıl romantizm akımının etkisiyle de insani duygular ilk defa sanatta yer edinmiştir. 18. Ve 19. Yüzyılın Romantik düşüncelerinden beslenerek gelişen ve değişen “kimlik” tanımı 20. Yüzyıl sanatında temel konulardan biri haline dönüşür. Özellikle 1980’li yıllarda öncelikle Batı dünyasında modernizmden post-modernizme sömürgecilikten küreselleşmeye doğru geçen süreçte uygulanan kimlik siyasetinin sanat ve sanatçıya etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultudan hareketle sanat ve siyaset arasındaki ilişkiyi temel alan yaklaşımla, kimlik siyasetinin sanattaki yansımaları araştırılarak konuyla ilgili çalışmalar yapan sanatçı örneklerine yer verildi. Türkiye siyasetinde kimlik; siyasi hareketin ve teorinin temel kavramlarından biri olma özelliğindedir. Bu düşünce doğrultusunda 1980 ve sonrasındaki dönemlerde resmi ideolojilerin kimlik kavramına olan yaklaşımına değinilmiş, sanatçıların çalışmalarına etkileri açısından bu sürece bakış açıları açıklanmıştır. Anahtar Sözcükler: Sanat, resim, yaşantı, kimlik, öteki, şiddet, siyaset.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-19T09:35:38Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-7547-170Xtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess