Show simple item record

dc.contributor.advisorKayıran, Necla Rüzgar
dc.contributor.authorArkan, Bora
dc.date.accessioned2019-08-19T09:19:23Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8597
dc.description.abstractHuman history is full of countless wars. While the history books talked about the causes and consequences of these wars, on the one hand, art depicted the battlefields. These depictions sometimes emphasize the severity of the collision, sometimes a document of destruction or victory. B.C. From the ruins of the 3000s to the contemporary works, we can see that the soldier figure is depicted in many different positions. The soldier sometimes filled the back of the painting and sometimes became the face of drama. Their identity is unclear. The goal is to show the war or the victory. However, one of the hundreds of figures shown in the background, and we know nothing about it, has a background, laughter, anger, experience, feelings, cultural backgrounds, thoughts and emotions. When we bring our view closer to the soldier figure a little more inside the battlefields, we can see the person who is camouflaged within the uniform of his feelings and thoughts. In this context, when we bring together the words of the ‘’soldier’’ and ‘’the individual’’, the concept of a ‘’soldier individual’’ emerges as an ironic discourse. When we look at the soldier more closely; It is obvious that the individual takes part in an atmosphere in which he is seen as the same with everyone, in his own universe, which he has squeezed into the uniform, with duties, order, beliefs, rules, loyalty and responsibilities that can affect his own life and the lives of other soldiers. While looking at the darkness of the night while keeping watch, when there is nowhere to go to the right place, you start to go towards yourself. That's where the Mental Escape comes out. To be the closest to yourself, the farthest away from yourself. Consciousness, which is a mediator between the orders and the body, follows itself out of the body where the soul is stuck in and out of the space, clothes and even time. Yunus Emre’s '' there's an inside within me, deep, deeper than I'' he pointed out that the inside, covered, hidden all the non-self that is beyond me has the chance to see me. With this approach, personal experiences become a source of light in the effort of making visible the reflections in the layers of consciousness of the individual soldier through artistic expression methods. Forming a pure narrative of internalized emotions and essences will create a strong bond with the viewer.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ ABSTRACT İÇİNDEKİLER GÖRSEL DİZİNİ GİRİŞ BÖLÜM 1: MİLİTARİZM ve TARİHSEL SÜRECİ BÖLÜM 2: HAZIRLIK ÇAĞI 2.1 Savaş Çağrısı 2.2 Beden Eğitimi, İzcilik, Milli Güvenlik BÖLÜM 3: ASKERLİK ÇAĞI 3.1 Mekansal Algı Bulanıklığı 3.2 Disiplin 3.3 Benliğin Dışında Kalmak 3.4 Kamuflaj BÖLÜM 4: SANAT TARİHİNDE ASKERLİK VE SAVAŞ KAVRAMLARI 4.1 Şişli Atölyesi 4.2 Altan Gürman BÖLÜM 5: UYGULAMALAR 5.1 Dekupe Askerlik Anıları 5.2 Anadolu Kamuflajı 5.3 Geometrik Asker SONUÇ KAYNAKLAR Etik Beyanı Yüksek Lisans Tezi Orijinallik Raporu Master’s Thesis Originality Report Yayımlama Ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanıtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanat
dc.subjectAsker
dc.subjectMilitarizm
dc.subjectBilinç
dc.subjectKamuflaj
dc.subjectBirey
dc.subjectKural
dc.subjectBetimleme
dc.subjectDüzen
dc.subjectOrdu
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleZihinsel Firartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanlık tarihi sayısız savaşla doludur. Tarih kitapları bu savaşların sebeplerinden ve sonuçlarından bahsederken, bir taraftan sanat da savaş meydanlarını betimlemiştir. Bu betimlemelerde kimi zaman çarpışmanın şiddeti vurgulanırken, kimi zaman bir yıkım veya zafer belgelenmiştir. M.Ö. 3000’li yıllara ait kalıntılardan günümüz eserlerine, asker figürünün pek çok farklı konumda tasvir edildiğini görebiliriz. Asker, kimi zaman resmin arka planını doldurmuş, kimi zaman yaşanılan dramın yüz ifadesi olmuştur. Kimlikleri belli değildir. Arka planda gösterilen yüzlerce figürden biri olan ve hakkında hiç bir şey bilmediğimiz asker figürünün de bir arka planı, gülmeleri, öfkeleri, tecrübeleri, hisleri, kültürel birikimleri, düşünceleri ve duyguları vardır. Bakışımızı savaş meydanlarından biraz daha içeriye, asker figürüne yakınlaştırdığımızda, duygu ve düşünceleri üniformasının içerisinde kamufle olmuş bireyi görebiliriz. Bu bağlamda, ‘’asker’’ ve ‘’birey’’ kelimelerini yan yana getirdiğimizde ironik bir söylem olarak da değerlendirebileceğimiz ‘’asker birey’’ kavramı ortaya çıkar. Asker bireye daha da yakından baktığımızda ise; bireyin, üniforma içerisine sıkıştırdığı kendi evreninde, görev, düzen, inanç, kurallar, bağlılık ve tüm bunların uç noktasında kendi hayatını ve diğer askerlerin hayatını da etkileyebilecek sorumluluklarla, herkesle aynı görüldüğü bir atmosferin içerisinde yer aldığı göze çarpar. Gecenin karanlığına bakarak nöbet tutarken, gidecek hiç bir yeri kalmadığında en doğru yere, ‘’kendine’’ doğru gitmeye başlıyor insan. İşte ‘’Zihinsel Firar’’ burada ortaya çıkıyor. Kendinizden en uzakta, kendinize en yakın olmak. Emirler ve beden arasında bir aracı olan bilinç, içinde bulunduğu mekânın, kıyafetin hatta zamanın dışına bir yerde, ruhun, içerisine sıkıştığı bedenden dışarı çıkıp kendini izler. Yunus Emre’nin ‘’Bir ben var bende benden içeri’’ diye işaret ettiği içte yaşayan, örtülü, gizlenmiş olan tüm ben olmayan benlerin ötesindeki gerçek beni görme şansı bulur. Bu yaklaşımla kişisel deneyimler, asker bireyin bilinç katmanlarındaki yansımaları sanatsal ifade yöntemleriyle görünür hale getirme çabasında bir ışık kaynağı olur. İçselleşmiş duygulardan yola çıkılarak bir anlatı oluşturulması, sunulan eserin izleyicinin alanıyla kuvvetli bir bağ kurmasını sağlayacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-19T09:19:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record