Show simple item record

dc.contributor.advisorBoerescu, Zuhal
dc.contributor.authorUygun, Güray
dc.date.accessioned2019-08-05T12:32:30Z
dc.date.issued2019-07-29
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8542
dc.description.abstractThe inner dimension of the research, which is initiated under the name of ‘’City and Process’’, aims to reflect an already accepted life order and cultural accumulation and its effects as the spiritual congestion of the urban people. These framing and monotonous tones are widely included in the research as different sources of individual life mirroring person’s resume life. While the Works are produced around daily compositions is a diary book. In the research’’City and Process’’ continues the research process without being bound to a limited concept. Studies on these compositions without borders; When the pıeces are produced around the daily life, a diary constıtue the starting point of that daily compositions. By combining the daily life reflections with the main subjects of the space with plastic values, it will also examine the pyscholohical reflections about the subject-space. While the research, which begins from the articles of the journal, conveys the object-space relations in the life of the individual with artistic expressions, the observation starting within the living space of the subject goes from the local of the universal dimension and the society which is created by the city today is researched. With time, the color and dimension of this study was observed in the spaces. The contradiction of being the same in the living space, rules, questions and answer illustrate a life style that is solved. The social movements, which come to light together in a contradiction, will open the door to the act of questioning by bringing the ordinary visual and dialogues that we live in daily life.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ ……………………………………………….……………………………….….…...i ABSTRACT …………..…………….…………………………………..………..….…ii İÇİNDEKİLER DİZİNİ ……………………………………………………...……….…iii GÖRSEL DİZİNİ....................................................................................................iv GİRİŞ …………………………………..………………………………………………..1 1.BÖLÜM: KENT KAVRAMINA TARİHİ BİR BAKIŞ……………………………..14 2.BÖLÜM: TÜKETİLEN MEKÂNLAR……………………………………………...18 3 BÖLÜM: KÜTLENİN HİKÂYESİ………………………………………………….22 SONUÇ……………………………………………………………………………......46 KAYNAKLAR………………………………………………………………..……….47 ETİK BEYANI…….……………………………………………………………….….49 ORJİNALLİK RAPORU……………………………………………………………...50 ORIGINALITY REPORT……………………………………………………………..51 YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………………………..52tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖrgütlenmek
dc.subjectGündelik hayat
dc.subjectAykırılık
dc.subjectKent
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Genel konulartr_TR
dc.titleGörsel Günlükler Bağlamında Kent ve Sürecitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet‘’Kent ve Süreci’’ adı altında başlatılan araştırmanın içsel boyutu, düz, rutin tek düze kadrajlar içerisinde, kent insanının ruhsal sıkışmışlığını, zorunluluğunu, çoktan kabullenilmiş bir yaşam düzenini ve kültür birikimini yansıtmayı amaçlar. Bu kadraj ve tek düze tonlar, bireyin hayatı ve onun özgeçmiş yaşamına ayna tutan farklı kaynaklar olarak araştırma içerisinde geniş bir yer almaktadır. Gündelik olaylar etrafında eserler üretilirken, aynı zamanda bu gündelik kompozisyonların çıkış noktasını bir günlük defteri oluşturmaktadır. Araştırmanın çıkışını oluşturan bu defterde, görsel kadrajlar, insan diyalogları ve kent yaşamına ait birçok hareket, metaforlar aracılığıyla betimlenerek ortaya çıkan bu görsel günlükleri plastik değerlerdeki kompozisyonlar temsil etmektedir. Tez süresince üretilen resimler; mekânın ana öznesiyle birlikte ‘’gündelik hayat’’ yansımalarını plastik değerler ile buluşturarak, bize özne-mekân hakkındaki psikolojik yansımaları da irdeletecektir. Kent günlükleri ile ilerleyen araştırma, birey yaşamındaki nesne-mekân ilişkilerini de sorgulamayı getirmiştir ve böylece sanatsal ifadelerle aktarma yolları düşünülmüştür. Öznenin yaşam alanı içerisinde başlayan gözlem, yerelden evrensel boyuta doğru yönelmiştir. Bu tezde Kent’in bugün yarattığı bir toplum hali araştırılmaktadır. Zamanla bu incelemenin mekânlarda renk, boyut ve görseller ile örgütlendiği gözlemlenmiştir. Yaşam alanı içerisindeki aynılaşmanın aykırılığı, kuralları, soru ve cevapları kotarılmış bir yaşam biçimini örneklemektedir. Bir çelişki halinde aynılığa giden toplum hareketleri, günlük hayatta yaşadığımız sıradan görsel ve diyalogları beraberinde getirerek bize bu çalışmada sorgulama eylemine kapı açacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-05T12:32:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record